Hareide:

– Elsparkesyklene har kommet for å bli

Samferdselsminister Hareide sier at departementet nå arbeider med å finne en løsning på elsparkesykkelkaoset i Norge, men at tohjulingene vil bli værende i landets byer.

På torsdag møtte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) representanter fra byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen for å diskutere innstramminger i regelverket for rundt elsparkesyklene.

– Elsparkesyklene er en positiv mobilitet. De kan være miljøvennlige og er gode i byområdene. Men jeg vil ha de tryggere, og dette arbeidet vil sikre det, sa samferdselsministeren etter møtet.

Protestgruppen «La oss ta fortauene tilbake» har bedt om at elsparkesyklene klassifiseres som motorvogner, og at det dermed ikke vil være mulig å kjøre dem på fortauene.

– Det å ikke klassifisere elsparkesyklene som sykler vil være krevende. Det var Statens vegvesen som anbefalte oss å gjøre det på den måten. Vi ser at vi trenger en ny regulering for å å få en bedre trafikksikkerhet, men elsparkesyklene har kommet for å bli, sa Hareide videre.

Hareide fortalte at byene var positive til at regjeringen nå vurderer en ny regulering av elsparkesyklene.

– De er opptatte av å få en bedre trafikksikkerhet og forhindre forsøpling av byområdene. Men de forstår at det også er et krevende arbeid.

Regulering til neste år

Hareide har tidligere uttalt at departementet jobber for å ha på plass en regulering av elsparkesyklene til neste år.

– Både et stort antall personskader og ulemper og risiko for sårbare grupper, gjør at vi har et behov for strengere regulering, uttalte Hareide tidligere denne uken.

– Uholdbart

Stein Leikanger leder Facebook-gruppen «La oss ta fortauene tilbake». Han vil ha på plass en strengere regulering allerede i år.

– To tidligere samferdselsministre, Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Jon Georg Dale (Frp) hadde en tro på markedets evne til å organisere seg selv. Nå står vi igjen med et farlig kaos, som må løses nå og ikke til neste år, sier han til TV 2.

I gruppa har Leikanger oppfordret til å flytte elsparkesyklene fra fortauene og ned langs fortauskanten i veibanen. Dette som en bevisst provokasjon med mål om å få Samferdselsdepartementet til å endre klassifiseringen av elsparkesyklene til å være «motorvogn».

Han sier nå at gruppen vil trappe opp protestene dersom Hareide ikke strammer inn reguleringen.

– Vi vil fortsette til å provosere til noe endrer seg. Dette er jo en veldig rar situasjon. Bare Hareide kan gripe inn og si at elsparkesyklene er motorvogn og at de skal ut på veiene.

Dialog med Blindeforbundet

Blindeforbundet har tidligere stilt krav om at elsparkesyklene får egne parkeringsområder, da svaksynte og blinde stadig snubler over feilparkerte elsparkesykler.

– Vi er opptatte av at syklene ikke skal være til hinder. Jeg har vært i dialog med Blindeforbundet, og forstår deres situasjon. Men det er ikke bare dem som synes dette er vanskelig. Det å forby elsparkesykler mener vi er galt, sier Hareide.

Nytt møte

På fredag skal samferdselsministeren møte elsparkesykkelselskapene for å prøve å komme frem til en løsning.

Hareide sier at de allerede har diskutert noen konkrete tiltak som de tror vil bedre trafikksikkerheten i byene.

– Det går på hvor elsparkesyklene skal brukes, hastigheten på syklene og om det eventuelt skal være en aldersgrense.

Hareide sa også at departementet vil vurdere om det er mulig med egne parkeringsområder for elsparkesyklene.

På tirsdag var flere av sparkesykkelaktørene i et eget møte med Oslo kommune.

– Vi har blitt enige om flere tiltak sammen, og sendt et dokument med forslagene til departementet og kommunen i dag. Alle aktørene har blitt enige om å ikke kommentere på dette dokumentet før etter møtet med departementet imorgen, sier daglig leder i Tier, Lars Christian Grødem-Olsen til TV 2.

Rettssak

I Oslo, Stavanger, Kristiansand og Trondheim har det vært konflikter rundt alt fra tillatelser, fyllekjøring, råkjøring og parkeringsregler.

Oslo kommune varslet tidligere denne uken at de ville samle inn feilparkerte elsparkesykler, og sende regningen til selskapene. Onsdag skrev imidlertid Dagsavisen at kommunen ikke vil sende regningen til selskapene likevel.

I forrige uke ba Oslo legevakt om at elsparkesyklene gjøres utilgjengelige for utleie om natten, da mer enn halvparten av ulykkene med tohjulingne skjer mellom klokka 22 og 07.

I Bergen valgte kommunen å ta saken til retten med mål om å få selskapet Ryde til å fjerne syklene fra byen, da selskapet ikke hadde søkt om tillatelse til å plassere ut elsparkesyklene i området. Kommunen fikk ikke medhold.

– Utfordringene for oss som lager lovene er at lovverket er utydelig. Det viser dommene i rettssakene. Men dommen i Bergen er tydelig på at det er muligheter for kommunene til å regulere dette, sier Hareide.