FADDERULLAN: Mandag sparkes høstsemesteret i gang med bli-kjent-uke. Studentorganisasjonene går langt for å hindre smittespredning, men mange er bekymret for hvordan det vil gå.
FADDERULLAN: Mandag sparkes høstsemesteret i gang med bli-kjent-uke. Studentorganisasjonene går langt for å hindre smittespredning, men mange er bekymret for hvordan det vil gå. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

semesterstart ved universiteter og høyskoler:

FHI frykter utfallet av denne uka

STAVANGER (TV 2): Tusenvis av studenter skal delta på fadderfestivaler over hele landet – samtidig som smittetallene øker. – Avgjørende for trivselen, sier studentene.

I løpet av sommeren har vi sett mange eksempler på hvordan smittevernrådene brytes over en lav sko på barer og utesteder.

I Bergen har det blitt dokumentert hvordan folk står som sild i tønne, og i juli ble flere utesteder i Oslo stengt ned. I Stavanger har kommunen forsøkt seg med bordbrikker og plakater for å minne folk på at koronameteren gjelder hele kvelden.

Forrige uke skrev VG at Norge for første gang siden april har en stigende smittetrend i befolkningen og på fredag gjorde regjeringen det kjent at skjenkingen ved utestedene må stoppe ved midnatt.

Likevel – fadderfestivalene ved universiteter og høyskoler arrangeres på tross av at den siste tiden har vist oss med all tydelighet hvordan koronaviruset fremdeles er blant oss.

– Festing blant unge, og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring, sa helseminister Bent Høie (H) på fredagens pressekonferanse.

Frykter flere utbrudd

Folkehelseinstituttet (FHI) holder pusten før uka vi har foran oss.

– Vi vet fra tidligere at fadderuka ofte er preget av festing med mye alkohol. Vi må anta at det for mange vil være vanskeligere å opprettholde anbefalt avstand og de andre smittevernrådene i beruset tilstand, sier overlege Tone Bruun ved FHI.

Hun viser til hvordan viruset kan spre seg i det skjulte før man oppdager at man har et utbrudd. Da kan det bli vanskelig å få kontroll.

– Hvis noen av studentene da er smittsomme, vil viruset lett spre seg og vi frykter at det kan oppstå utbrudd, sier hun.

BEKYMRET: Overlege Tone Bruun ved FHI tror mange vil få trøbbel med å overholde smittevernreglene under fadderuka.
BEKYMRET: Overlege Tone Bruun ved FHI tror mange vil få trøbbel med å overholde smittevernreglene under fadderuka. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tydelig oppfordring

Overlegen tror mange organisasjoner har et opplegg der de har planlagt godt hvordan nye studenter kan bli kjent på en forsvarlig måte.

Men det skal lite til før det sklir ut, og nå ber hun innstendig om at studentene begrenser inntaket av alkohol under fadderuka.

– Vi ser jo hvor viktig det er at man får anledning til å bli kjent med medstudenter, og det blir i år ekstra krevende og ekstra viktig å lage et godt opplegg for de nye studentene. Jeg vil oppfordre alle – både nye og gamle studenter – til å ta ansvar, sier Bruun.

For konsekvensene kan bli store, minner hun om.

– Det er ikke noe gøy å starte studieåret med å bli syk eller forårsake et utbrudd av covid-19 i studentmiljøet sitt. Man kan bli kjent med hverandre uten å være påvirket av alkohol.

Flere tusen deltakere

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) er det ventet at opp mot 3000 studenter kommer til å delta denne uka, skrev nettavisen Byas i slutten av juli.

I Oslo, Bergen og Trondheim ventes langt flere.

– Spesielt i år vil det bli viktig å kunne gi de nye studentene en anledning til å bli kjent. Vi må huske på at det er mange nye tilreisende, som ikke har et sosialt nettverk her fra tidligere, sier faddersjef Una Ruzic til TV 2.

Samtidig deler hun helsemyndighetenes bekymring.

KREVENDE PLANLEGGING: Faddersjef i Stavanger, Una Ruzic, har lagt ned mye arbeid for å legge til rette for en forsvarlig gjennomførbar fadderuke.
KREVENDE PLANLEGGING: Faddersjef i Stavanger, Una Ruzic, har lagt ned mye arbeid for å legge til rette for en forsvarlig gjennomførbar fadderuke. Foto: Studentorganisasjonen StOr

Velkomstuka skjer under et ganske annet regime enn hva studentene er vant til.

– Det er klart at i år vil det være annerledes og det har blitt gjort en rekke vurderinger og tiltak for å hindre smittespredning, sier hun.

– Må tro at det er mulig

Ledelsen ved UiS krysser fingrene for at studentene forstår alvoret.

Et større smitteutbrudd kan bety at universitetet må gå tilbake til ren digital undervisning.

– Det er ingen av oss tjent med, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS.

Hun oppfordrer alle faddere til å holde seg edru gjennom hele festivalen, slik at de til en hver tid husker hvor lang en meter er.

– Er det mulig å gjennomføre dette uten å bryte rådene fra helsemyndighetene?

– Vi må tro at det er mulig. Så må vi som ledelse og alle ansatte være litt på vakt og være mest mulig til stede.

PÅ VAKT: Prorektor ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, er nervøs før fadderuka. Hun håper studentene tar ansvar.
PÅ VAKT: Prorektor ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, er nervøs før fadderuka. Hun håper studentene tar ansvar. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Omfattende endringer

Det mest omfattende tiltaket går på omstrukturering av festivalen, ved å gå vekk fra å ha et samlet festivalområde på campus og spre arrangementene til flere områder i byen.

– Vi ønsker hverken for mange studenter på campus eller i bykjernen. Dette er blant annet for å forhindre et stort trykk på kollektivtransporten i byen, sier Ruzic.

Arrangøren har lagt opp til at det blir faddergrupper på maks 20 personer, og fadderlederene har fått kursing i krisehåndtering og smittevern.

I Stavanger går man langt for å sikre at festivalen gjennomføres på en forsvarlig måte.

 • Tidligere har festivalen hatt et samlet festivalområde på campus, i tillegg til enkelte arrangementer i bykjernen. I år spres arrangementene til flere områder i Stavanger.
 • Studenter oppfordres til å unngå kollektivtransport med mindre det er helt nødvendig.
 • I tråd med nasjonale og lokale regler vil ingen av arrangementene kunne ha flere enn 200 deltakere.
 • Det blir en begrensning på maks 20 studenter per faddergruppe, og det skal være minimum to faddere per gruppe.
 • Beredskapsavdelingen på UiS har kurset fadderlederne i krisehåndtering og smittevern.
 • Studenter som nylig har vært på reise i røde land kan ikke delta på festivalen og må være i karantene.

Alternativet var å avlyse festuken – og det var aldri aktuelt.

– Det handler om én uke, men bygger opp forhold man kan ha resten av studiet og ut livet, sier faddersjefen.

Mange er mye alene

Nye venner er viktig for å få studentene gjennom studieløpet.

En rekke undersøkelser har avdekket hvordan mange studenter ikke har det bra, og sliter med ensomhet.

I en helseundersøkelse blant norske studenter fra 2018, svarte nesten én av tre at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor, eller at de savner noen å være sammen med.

CAMPUS: Rundt 13.000 studenter går på UiS. Denne uken vil 3000 studenter delta på fadderfestivalen i siddisbyen.
CAMPUS: Rundt 13.000 studenter går på UiS. Denne uken vil 3000 studenter delta på fadderfestivalen i siddisbyen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

En problemstilling de ulike studentorganisasjonene er godt kjent med.

– Det kan ha forverret seg etter at korona brøt ut i Norge og at samfunnet ble stengt ned. Vi ønsker derfor å re-introdusere dem til et sosialt nettverk som de kan lene seg på resten av semesteret, sier Ruzic.

Universitetsledelsen sitter på dokumentasjon fra vårsemesteret som bekrefter faddersjefens antakelser.

– Studentene som sliter fra før av, de sliter enda mer i denne situasjonen. Det som da er mantra, det er å ta kontakt med veiledningstjenesten. De vil hjelpe dere, sier Eggen.

I 2018 ble Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lagt frem. Over 50.000 studenter svarte på den omfattende undersøkelsen.

 • 23 prosent av studentene svarer at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med.
 • 17 prosent svarer at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor.
 • 16 prosent føler seg ofte eller svært ofte isolert.
 • Høy grad av ensomhet er ifølge undersøkelsen noe mer vanlig blant kvinner enn blant menn.
 • Omfanget er størst blant de yngste studentene. Spesielt studenter i aldersgruppen 18-20 år oppgir at de savner noen å være sammen med.

Kilde: SHoT 2018

«Hybridsemester»

Når fadderuka er over venter en studiehverdag som heller ikke vil bli som normalt.

UiS har lagt opp til det som beskrives som et «hybridsemester». Det vil si at det vil bli en blanding av digital og fysisk undervisning.

– Det å lære handler om å være en del av et fellesskap og å være med på å danne et læringsmiljø sammen, sier Eggen.

Da er det å treffe mennesker å kunne snakke ansikt til ansikt viktig, selv om studentene må holde avstand, forklarer hun.

Prioriterer førsteårsstudentene

Lederen av studentorganisasjonen StOr i Stavanger, Philip Lundberg Jamissen, tror undervisningsopplegget vil fungere.

– Universitetet har lenge vært klar over dette, og de har forberedt seg på å øke kvaliteten. Så vil de nye studentene også få muligheten til å komme opp på campus, hvor de kan møte medstudenter og forelesere, sier han.

Førsteårsstudentene vil bli prioritert for fysisk oppmøte, skriver UiS på sine nettsider. Faddersjefen er likevel redd for at et amputert semester skal føre til ytterligere ensomhet.

– Koronasituasjonen kan føre til at mange føler seg mer isolert. Det å da kunne bidra til arenaer hvor man kan møte andre vil være veldig viktig, sier Ruzic.

KREVENDE: Lederen i studentorganisasjonen StOr forteller at arbeidet med å inkludere alle er utfordrende, spesielt under denne krisen.
KREVENDE: Lederen i studentorganisasjonen StOr forteller at arbeidet med å inkludere alle er utfordrende, spesielt under denne krisen. Foto: Mari Hult / UiS

Frykter at studentene dropper ut

Det finnes en rekke tilbud og aktiviteter for studenter gjennom hele året. Engasjement og deltakelse i organisasjoner kan være en inngang til å skaffe seg venner.

– Vi prøver å være så på som mulig. Her på UiS har vi et godt engasjert-miljø og vi prøver å være et åpent universitet som inkluderer alle, sier Lundberg Jamissen.

Han skal bruke de første ukene på å bli kjent med de nye studentene, og fortelle om de ulike tilbudene som finnes. Men også han er bekymret over at såpass mange likevel føler seg utenfor.

– I år er det ikke mulighet for å gjøre dette på noen annen måte. Da kan det jo hende at noen av studentene ikke finner de vennene de ellers ville ha funnet. Frykten er at det gjør at de ikke vil like å studere her, og at de dropper ut. Det vil vi selvfølgelig prøve å unngå, sier han.