Raser mot jordbær-lønn: – Regjeringen har sviktet

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) mener regjeringen har sviktet polske jordbærplukkere.

Polske, unge jordbærplukkere i Norge forteller om en timelønn på rundt 40 kroner, dårlige forhold og løfter som ikke har blitt holdt. Saken ble først omtalt av Fri Fagbevegelse, og har ført til anklager om sosial dumping.

Ap mener dette er en uverdig situasjon som tilhører et annet århundre. Høyre ønsker også bedre lønnsvilkår, men lurer på hvor pengene skal tas fra.

Sandtrøen hevder regjeringen har sviktet i å følge opp eget vedtak som skulle sikre ordnede lønns- og arbeidsforhold.

– Vi ser jo hvor lave lønninger det er. Regjeringen har sviktet i å følge opp et vedtak Stortinget gjorde i mars. Da vedtok Stortinget at vi skulle sikre nok arbeidskraft til matproduksjon, og skrev eksplisitt at det forutsetter at vi sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innenfor landbruket. Det ser vi denne sommeren at har sviktet totalt, sier Sandtrøen.

Høyres Guro Angell Gimse er klar på at det handler om arbeidslivskriminalitet når polske arbeidere får lønninger ned mot 40 kroner i timen.

– Dette er kriminalitet. Vi har aldri sagt at det skal være en lønn på 40 kroner. Vi forholder oss til tariffen, som partene i arbeidslivet har fastsatt ut fra det som er lønnsevnen i landbruket.

– Så opplever man fra tid til annen at det er noen som jukser og utnytter arbeidskraft for å få konkurransefortrinn som lovlydige bønder verken kan eller vil benytte seg av. Derfor har vi satset aktivt på å forebygge arbeidskriminalitet, sier hun.

– Det må lønne seg å jobbe

Sandtrøen mener det finnes et grunnleggende problem Høyre ikke vil forholde seg til.

– Det er nettopp det store paradokset som er at så mange mennesker i Norge nå skyves ut av arbeidslivet og blir arbeidsledige. Vi bruker enorme penger på statsbudsjettet til stønader på Nav, og Arbeiderpartiet vet at det ikke er arbeid, men arbeidsledighet som koster.

– Da må lønningene innen grønn sektor være sånn at det lønner seg mer å jobbe enn å få dagpenger på Nav. Det må gjelde på permanent basis, så vi kan få flere folk inn i denne viktige, framtidsrettede, fornybare næringen i årene som kommer, sier Sandtrøen.

Høyres Gimse mener vi er helt avhengige av å fly inn arbeidskraft fra utlandet, selv i en tid der flere blir arbeidsledige.

– Når det gjelder norsk og utenlandsk arbeidskraft, tror jeg vi trenger begge deler, og jeg har flere ganger tatt til orde for at landbruket bør bruke flere norske i sitt arbeid. Det er det også mange bønder som har gjort.

– Men så må vi også være realistiske og se det at for å få dekket opp arbeidskraftbehovet i all overskuelig framtid trenger vi også utenlandsk arbeidskraft. Da må vi ha gode lønns- og arbeidsvilkår for alle, sånn at det ikke ryktes at Norge er en versting på dette området. Det kan vi ikke ha noe av, mener hun.

– Helt uenig

Sandtrøen er helt uenig i at det er behov for utenlandsk arbeidskraft.

– Vi er helt uenige med Høyre, som mener at norsk landbruk er helt avhengig av lavtlønnet, utenlandsk arbeidskraft. Det er feil. Det er politikken som gjør næringen helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft, mener Sandtrøen.

– Hvor skal du få pengene fra?

– Sammenligner du de store beløpene på statsbudsjettet, er det vi bruker på næringspolitikken og jordbruksavtalen bare en liten del av det som går til Nav og arbeidsledighetstrygd og de stønadene.

– Arbeid og det å skape verdier er alltid det som har skapt en solid velferdsstat, og gi unge folk selvtillit og læring. Alle i Norge må få en lønn å leve av, enten du er sjåfør og kjører jordbærene til butikken, eller jobber i butikken. Det samme må de som plukker bærene ha, sier Sandtrøen.