Oslo 20200801. 
Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam utenfor Havnelageret i Oslo i forbindelse med koronoautbrudd på Hurtigruten.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
UENIG: Smittevernlege i Hadsel kommune Martin Drageset sier at de var svært uenig i Hurtigrutens håndtering av mulig smitte om bord hurtigruteskipet MS Roald Amundsen. Foto: Privat / NTB Scanpix

Hurtigruten trosset råd fra lege:
– Vi formidlet tydelig at vi var uenige i dette

To dager før Hurtigruten varslet om smitteutbruddet, hadde Hadsel kommune gitt klar beskjed om at en person trolig hadde blitt smittet om bord.

I en pressemelding mandag formiddag opplyser kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin og smittevernlege Martin L. Drageset i Hadsel kommune at de er uenige i Hurtigrutens beslutning om å ikke opplyse om mulig smitte om bord tidligere.

– Til tross for at det ble gitt utvetydige råd om å varsle alle passasjerene, virker det ikke som det skjedde, sier smittevernlege Drageset til TV 2.

Positiv test

Fredag morgen 24. juli gikk en person, hjemmehørende i Hadsel kommune, av MS Roald Amundsen i Tromsø.

Vedkommende hadde vært om bord siden 17. juli.

Søndag 26. juli fikk vedkommende symptomer forenlig med covid-19, og test ble utført mandag 27. juli. På ettermiddagen tirsdag fikk kommunen bekreftet at vedkommende var smittet av viruset.

Dagen etter satte de i gang arbeidet med å kartlegge pasientens bevegelser. Det ble raskt klart at vedkommende ikke hadde vært en smittefare for andre enn de nærkontaktene som vedkommende allerede hadde identifisert selv, og som hen hadde vært i kontakt med etter hjemkost.

Det opplyser Hadsel kommune i en pressemelding.

Trolig smittet ombord

Deretter startet jobben med å finne ut hvor pasienten hadde blitt smittet.

Kommunen anså det som svært sannsynlig at vedkommende hadde blitt smittet om bord på ett av de to hurtigruteskipene vedkommende hadde tatt på reisen.

Inkubasjonstiden for covid-19 er mellom én og fjorten dager. Pasienten var om bord på Hurtigruten fra dag fem til dag tolv av de fjorten dagene før symptomdebut. Inkubasjonsperioder på over ni dager og under to dager anses som relativt sjeldne, står det i meldingen fra kommunen.

Kontaktet Hurtigruten

Smittevernlege Martin L. Drageset kontaktet derfor Hurtigruten for å informere de om et sannsynlig, pågående utbrudd av koronasmitte om bord.

Drageset refererte hele pasientens sykdomsforløp til følgende personer i Hurtigruten: Kapteinen på MS Roald Amundsen, en skipslege på turen 17.-24., en skipslege på turen 24.-31, en kommunikasjonrådgiver i Hurtigruten og Officer of hygiene på turen 24.-31.

FHI ble også varslet onsdag 29. juli.

– Det ble formidlet utvetydig til alle disse personene at vårt klare råd var å snarest mulig varsle alle passasjerer på begge turer. Dette rådet ble også formidlet til FHI per telefon og epost. FHI støttet dette rådet, står det i pressemeldingen.

Hevder han aldri fikk beskjed

Konserndirektør i Hurtigruten Daniel Skjeldam uttalte til TV 2 i helgen at FHI sin anbefaling aldri nådde frem til ham.

– Vi tok en vurdering av situasjonen basert på at det ikke var symptomer hverken blant crewet eller passasjerene. Vi besluttet å teste reisefølge til vedkommende, som ikke fikk påvist smitte. Vi vurderte derfor at smitten må ha oppstått etter at vedkommende gikk av skipet, sa Skjeldam.

Uenig med kommunen

Hadsel kommune ønsket, ut fra et føre var-prinsipp, at Hurtigruten skulle gå ut med et generelt varsel om mulig smitte om bord, for å ivareta den smittedes personvern.

Men noe senere på dagen onsdag 29. juli, kom kontrabeskjeden fra Hurtigruten. De var nå uenige i at pasienten fra Hadsel kommune hadde blitt smittet om bord, og ønsket ikke at kommunen skulle skrive noe om dette i sin pressemelding.

I e-posten smittevernlege Drageset sendte FHI onsdag ettermiddag, skrev han at beskjeden fra Hurtigruten nå var at de ikke ønsket at dette skulle komme ut.

I eposten til FHI skrev smittevernlegen at Hurtigruten ikke ønsket «at dette skal komme ut.»
I eposten til FHI skrev smittevernlegen at Hurtigruten ikke ønsket «at dette skal komme ut.» Foto: Skjermdump

Det var Nordlys som først omtalte korrespondansen mellom Hurtigruten og Hadsel kommune. TV 2 har også fått innsyn i epostene om hvordan smitteutbruddet ble håndtert i Hadsel kommune.

– Vi formidlet tydelig at vi var uenige i dette, og at vi anså sannsynligheten for at vår pasient var smittet andre steder enn Hurtigruten som svært liten, om enn teoretisk mulig, skriver kommunen i sin redegjørelse.

Hadsel kommune sier videre at de likevel etterkom Hurtigrutens klare anmodning om å ikke involvere dem på noen som helst måte i deres kommunikasjon rundt smitte i kommunen.

– Dette gjorde vi dels ettersom vi ikke hadde noen hjemmel til å pålegge Hurtigruten tiltak, og ettersom smittefaren var varslet de korrekte kanaler, og dels de personvernhensyn som er nevnt over, heter det i redegjørelsen.

– Veldig trist

Til TV 2 sier smittevernlege Martin L. Drageset at det var en grunn til at han kontaktet Hurtigruten på onsdag.

Drageset omtaler situasjonen som har oppstått som veldig trist.

– For de som har blitt syke, for de som risikerer å bli syke, for de som driver smittesporing og for Hurtigruten, sier smittevernlegen.

Drageset ønsker ikke å kommentere nærmere om kommunikasjonen med Hurtigruten, fordi dette skal etterforskes av politiet. Han fastholder likefullt at kommunen var uenig i Hurtigrutens anmodning om at de ikke skulle involveres i den opprinnelige meldingen fra kommunen.

Politiet opplyste mandag at de åpner sak mot Hurtigruten, og at de vil etterforske om hvorvidt selskapet har overtrådt bestemmelser i straffeloven og/ eller smittevernloven.

Sjøfartsdirektoratet og Fylkeslegen i Troms og Finnmark opplyste mandag at de gransker Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet.

– Vi har bedt Hurtigruten om dokumentasjon på om de har gjennomført sikkerhetsvurderinger som skal gjøres og hvilke beredskapsplaner de har. Sjøfartsdirektoratet forventer at det er gjort en sikkerhetsvurdering i forkant, og vil i lys av det som har skjedd ha svar på om beredskapsplanene ble fulgt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad til TV 2.

– Vi har besluttet å granske den aktuelle saken, og det vil skje etter samråd med Helsetilsynet, sier fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark til TV 2.

Hurtigruten vil holde en pressekonferanse om situasjonen klokken 17.30, mandag ettermiddag.

TV 2 har vært i kontakt med Hurtigruten, men de har ikke besvart våre henvendelser til denne saken.