Helsedirektoratet mener Hurtigruten har brutt korona-regler

Hurtigrute-sjefen hevder i et intervju med TV 2 at arbeiderne fra Filippinene ikke trenger å testes og kan jobbe umiddelbart etter at de ankommer landet. Helsedirektoratet svarer at det er feil.

36 av besetningen som var om bord Hurtigrutens MS Roald Amundsen har blitt bekreftet smittet av korona. 33 av dem er fra Filippinene.

– Når kom de til Norge?

– De fleste har vært om bord i lengre tid, mer enn en måned. Men det var også et antall fra Filippinene som kom om bord 24. og 17. juli, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han sier at selskapet har forholdt seg til internasjonale regler når det kommer til håndteringen av de filippinske besetningsmedlemmene.

– Dere har ikke brutt noe regelverk?

– Nei, vi har ikke brutt noe regelverk på det her og vi har siden innført mye strengere rutiner. Dersom det skulle vise seg at smitten kom fra en av de filippinske crewmedlemmene, hadde det vært unngått med rutinene vi har i dag, sier konsernsjefen.

Ikke testet i Norge

– De som kom fra Filippinene, ble de testet i Norge før de gikk om bord?

– Nei, endringen ble innført etter den siste avgangen gikk fra Tromsø, sier han.

– Besetningen kan altså ha reist gjennom mange flyplasser før de kom til Norge, og gikk deretter rett om bord?

– Ja, det er i tråd med de internasjonale reglene. Men så har vi etterkant innført enda strengere regler, sier han.

I kontakt med passasjerer

Besetningen kommer fra et høyrisikoland med mye smitte. På Filippinene har over 100.000 personer vært bekreftet smittet av viruset. Ifølge Worldometers er 40.000 av tilfellene fortsatt aktive.

– Det som er gjeldene er at man gjennomfører en periode om bord i skipet hvor man ikke kan gå i land. Det er den formen for «karantene» som gjennomføres og som er i henhold til regelverket i dag, sier Skjeldam.

– Så det betyr at de kan være i kontakt med passasjerer?

– Ja, ifølge internasjonalt regelverk så kan de være det, sier han.

– Tror dere at smitten kommer fra Filippinene?

– Den hypotesen vi jobber mest med nå er at det har vært tilfelle, men vi kan ikke utelukke at det kan være andre grunner også, sier han.

Helsedirektoratet: Skal gjennomføre karantene og testing må uansett skje i Norge

TV 2 har spurt Helsedirektoratet komme med en avklaring på om det Skjeldam hevder.

– Kan man komme fra et «rødt land» med mye smitte og rett i jobb rundt passasjerer, uten å teste seg i Norge?

Svaret er ikke til å misforstå:

Regelen er at mannskap som skal mønstre på skip skal gjennomføre karantene (§ 5 1. ledd reisekarantene) i Norge.

Det betyr at personer som kommer til Norge skal oppholde seg i karantene på egnet oppholdssted i 10 døgn etter ankomst i Norge. Dette gjelder både land i EØS- og Schengenområdet med høy smittespredning (røde land) og tilsvarende for de som kommer fra land utenfor EØS- og Schengenområdet.

Når man er i reisekarantene kan man ikke dra på arbeid. Og man kan bare oppholde seg utenfor karantenestedet hvis man kan unngå kontakt med andre personer. Det vil si at man skal unngå kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Man skal ikke ha direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Karantene med gjennomføring av testregime gjelder ikke for personer som kommer utenfor EØS- og Schengenområdet. Testing må uansett skje i Norge, ikke hjemlandet.

Pressevakten opplyser at helsedirektør Bjørn Guldvog ikke har anledning til å stille til intervju søndag kveld, men at de skal uttale seg om saken mandag.

Endret reglene

Hurtigruten har blitt forelagt Helsedirektoratets svar på testereglene.

– Hurtigruten er i løpende dialog med Helsedirektoratet om fortolkningen av regelverk og praksis for å sikre at vi til enhver tid følger alle gjeldende retningslinjer, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten.

Konsernsjef Daniel Skjeldam sier de allerede har skjerpet regelverket for utenlandsk besetning.

– Besetningen gjennomførte to negative tester med flere dager mellomrom på Filippinene når de var på et karantenehotell. Deretter ble de fulgt opp medisinsk etter de kom om bord i skipet, sier Skjeldam.

Det har versert rykter om falske koronatester på Filippinene. Ifølge konsernsjefen tok selskapet grep så fort de ble gjort kjent med dette.

– Vi innført strengere regelverk enn det vi er pålagt å ha. Besetningen må i karantene der skipet i ti dager før de kan gå om bord, sier konsernsjefen.

Smitteutbruddet på Hurtigruten har også fått selskapet til å stramme inn ytterligere ettersom flesteparten av personene som er bekreftet smittet har ikke symptomer.

– Etter dette utbruddet har vi sett at veldig mange ikke har symptomer i det hele tatt. Derfor har vi endret våre prosedyrer slik at man må ta enda en test før man får gå om bord, sier han.