smitteutbruddet på hurtigruten:

– Kan føre til økt smittespredning

Folkehelseinstituttet er bekymret for ytterligere smittespredning etter utbruddet på MS Roald Amundsen.

Fredag ble det bekreftet at fire ansatte ved Hurtigruten-skipet MS Roald Amundsen hadde testet positivt på viruset. Lørdag ble ytterligere 32 personer smittet. Totalt er 37 personer smittet fra de to siste seilasene til Hurtigruten, 36 ansatte og én passasjer.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Line Vold sier utbruddet på Hurtigruten kan føre til ytterligere smittespredning i samfunnet.

– Vi er bekymret for det. Dette er et relativt stort utbrudd allerede.

Hun sier utbrudd på cruiseskip potensielt kan bli veldig store.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Stort smitteoppsporingsarbeid

69 kommuner er berørt av utbruddet. Vold sier alle kommunelegene i de gjeldende kommunene er varslet om at innbyggere kan ha blitt eksponert for viruset.

Fungerende leder for smitteoppsporing i Tromsø kommune, Øivind Benjaminsen sier til Nordlys (saken er bak betalingsmur) at sporingsarbeidet er utfordrende.

Selv om Tromsø kommune har varslet alle passasjerene, er det noen de ikke har fått kontakt med. Han sier de kun har fått gitt beskjed til kommunen som passasjerene er bostedsregistrert i.

Vold sier for de passasjerene som ikke har blitt kontaktet, er det viktig at de går i karantene. mulighet for at smitten kan ha blitt spredt videre.

– Det er en mulighet for at de kan ha spredt smitten videre. Ideelt sett burde jo alle passasjerene på seilasene blitt varslet tidligst mulig, sier hun.

Kan foregå mer sporingsarbeid

Helseminister Bent Høie utelukker ikke at det foregår mer omfattende smitteoppsporing som ikke fanges opp. Han peker på at vi er i en situasjon hvor det foregår flere lokale utbrudd.

– Dette er en alvorlig situasjon fordi den berører så mange mennesker, både i store deler av landet vårt og i utlandet, sier han om Hurtigruten-situasjonen.

Høie sier de har forventet et slikt type utbrudd.

– Det var en konsekvens da vi valgte å åpne opp samfunnet mer og mer. Det er noe kommunene har blitt forberedt på. Når de står i en slik situasjon, er det veldig krevende, sier han, som berømmer Moss og Tromsø for innsatsen som blir lagt ned.

– Det er viktig at vi ikke glemmer at viruset er like smittsomt. Vi har ingen vaksiner mot det. Derfor må vi fremdeles følge tiltakene.

Må se på regelverket

Høie sier det vil bli en full gjennomgang av hendelsen. Da vil de se på om regelverket ble fulgt, og om det er godt nok eller burde strammes inn.

Hurtigruten vurderte at gjesten som testet positivt, sannsynligvis ikke hadde blitt smittet om bord, da flere i samme reisefølget hadde testes negativt.

Fredag testet imidlertid fire ansatte fra skipet MS Roald Amundsen positivt på viruset. Da slo Hurtigruten alarm og satte i gang med tiltak.

34 av de 36 som har fått påvist viruset har filippinsk bakgrunn. De to øvrige er fra Tyskland og Norge.