69 kommuner berørt av Smitteutbruddet:

FHI-sjef: Hurtigruta ble rådet til å varsle onsdag

Først to dager etter at FHI ga Hurtigruten-ledelsen beskjed om å varsle passasjerene, ble det slått smitte-alarm. – Forbedringspunkter, sier FHI-topp Line Vold.

– Er dere kritiske til hvordan Hurtigruten har håndtert dette?

– Vi skulle ønske at passasjerene fikk beskjed ennå tidligere, så her kan det godt være at det er forbedringspunkter, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinsituttet til TV 2.

FHI-toppen sier at de rådet Hurtigruten til å varsle alle passasjerene. FHI sitt råd var at passasjerene som var om bord i seilaset 17.-24 juli burde i karantene.

– Vår opplevelse var at Hurtigruten skulle varsle passasjerene onsdag, sier Vold.

Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, fra 17. til 24. juli og fra 25. til 31. juli. Hurtigruten oppgir at seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer.

36 av mannskapet er blitt bekreftet smittet med covid-19. I tillegg har én av passasjerene fra den første seilasen testet positivt.

FHI har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen som er berørt av koronasmitte.

FHI: Trodde arbeidet startet onsdag

Folkehelseinstituttet var i kontakt med Hurtigruten onsdag. Likevel ble ikke passasjerene varslet om at det hadde vært smitte om bord før fredag ettermiddag.

Folkehelseinstituttet forteller at de var i dialog med Hurtigruten om situasjonen allerede onsdag.

– Vårt råd var at de skulle sende ut en melding om mulig smitte om bord slik at passasjerene fikk beskjed om at de burde gå i karantene, sier Vold.

– Og det rådet fulgte de ikke?

– Hurtigruten har sitt eget system for hvordan de gir varsler og beskjeder. Nå jobber vi med å sikre at alle har fått melding og går i karantene. Vår forståelse var at dette arbeidet ble påbegynt onsdag, sier avdelingsdirektøren.

– Men det gjorde det ikke?

– Vi jobber med å få oversikt over hvem som fikk beskjed når, sier hun.

– Ikke nødvendig å varsle

TV 2 har så langt ikke fått et svar fra Hurtigruten på uttalelsene fra FHI-toppen. Tidligere i dag sa konsernsjef Daniel Skjeldam at de vurderte situasjonen slik at det ikke var nødvendig å varsle.

– Sånn situasjonen var på det tidspunktet så gjorde vi en vurdering. Vi testet reisefølge til vedkommende og hadde ingen andre symptomer fra tidligere gjester eller besetningsmedlemmer. Vi vurderte situasjonen slik da at det ikke var nødvendig å varsle, sa konsernsjefen.

Onsdag denne uken ble de kontaktet med informasjon om at en gjest hadde testet positivt, flere dager etter vedkommende hadde forlatt skipet i Tromsø. Andre i gjestens reisefølge testet negativt på viruset, da de kom hjem.

Hurtigruten vurderte derfor at gjesten som testet positivt, sannsynligvis ikke hadde blitt smittet om bord.

Bekymret for smittespredning

– Dette er et stort utbrudd allerede og vi er bekymret for videre smittespredning. Erfaringsmessig vet vi at smitte om bord på cruiseskip har potensiale til å bli stort, sier Line Vold.

Passasjerene er hjemmehørende i 69 kommuner, men TV 2 har foreløpig ikke fått opplyst hvilke kommuner som er berørt.

– Dette er ikke et lokalt utbrudd i den vanlige betydningen ettersom passasjerene er hjemmehørende mange ulike steder, sier hun.

– Kan vi stå overfor en ny nasjonal bølge?

– Mange flere kan ha blitt smittet og blir syke etter å ha oppholdt seg på skipet. Dette berører mange passasjerer og et stort mannskap, sier avdelingsdirektøren.

Krevende smittesporing

I underkant av 400 passasjerer var om bord på de to seilasene. Folkehelseinstituttet forteller at smittesporingen er krevende.

– Det er tidskrevende og det jobbes aktivt med sporing, sier avdelingsdirektøren.

– Viser dette utbruddet at det er viktig at man sier ifra umiddelbart om man mistenker smitte?

– Det har alltid vært viktig å gi tidlig beskjed om at personer må i karantene for å hindre videre smittespredning, sier Vold.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, forteller at kommunen fortsatt ikke har oppnådd kontakt med alle passasjerene som var om bord i Roald Amundsen denne uken.

– Av de 177 passasjerene som var om bord, så har vi fortsatt ikke vært i direkte kontakt med 20 av dem, sier Wilhelmsen.

Folkehelseinstituttet har ansvaret for å kontakte passasjerene som var med på det første seilaset.

Passasjerer må i karantene

Passasjerene på de to seilasene må i karantene, og følges opp av den lokale helsetjenesten der de bor. Karantenen gjelder i ti dager etter man gikk av skipet.

Tromsø kommune tester nå alle passasjerer som oppholder seg i kommunen. Dette er noe også andre kommuner bør vurdere. FHI er i dialog med kommunene om videre oppfølging av passasjerene.

Kontakt helsetjenesten

– Vi ber også passasjerer fra seilasene som oppholder seg i andre kommuner enn der de er folkeregistrert ta kontakt med kommunen hvor de oppholder seg for å informere om at de er i karantene i kommunen. Da kan de også få råd fra den lokale kommunehelsetjenesten der de er, sier Vold-

Kontakt med helsetjenesten om koronasmitte kan være ulikt organisert i de ulike kommunene, så folk bør sjekke nettsiden til kommunen de oppholder seg i.

FHI jobber også med å få en nasjonal oversikt over eventuelle nye tilfeller knyttet til utbruddet.