STRØDD: Debatten rundt elsparkesykler har igjen rast rundt i landet etter stadig flere aktører.
STRØDD: Debatten rundt elsparkesykler har igjen rast rundt i landet etter stadig flere aktører. Foto: Ørn E. Borgen / NTB sanpix

Oslo kommune samler inn elsparkesykler – sender regningen til selskapene

Selskapene som eier elsparkesyklene i Oslo, får regningen når Oslo kommune starter innsamling av sparkesykler som ligger slengt rundt på fortau og gater.

– Vi har forventet at selskapene skulle ta samfunnsansvar, og at situasjonen skulle bedre seg. Det har den ikke gjort, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, til Dagbladet.

Det er nærmere 13.000 elsparkesykler i hovedstaden, og mange har klaget på manglende regulering og elsparkesykler som ligger henslengt.

Gebyr

– Vi starter med å samle opp elsparkesykler som er til hinder for andre trafikanter. For at selskapene skal få dem tilbake, må de betale et gebyr. Når vi må gjøre jobben for selskapene og passe på at de overholder lover og regler, må de ta regningen – ikke skattebetalerne, sier Hermstad.

Han vet ennå ikke hvor regningen vil bli.

Hermstad betegner situasjonen i Oslo som uholdbar og sier Oslo-byrådet nå skal sende et brev til Samferdselsdepartementet, der de ber om å være pilotkommune for å innføre strengere reguleringer.

Fredag ble det kjent at Oslo-politiet vil ta opp problemet med elsparkesyklene i hovedstadens gater på neste politirådsmøte, der politiet og kommuneledelsen er til stede.

– En hovedtilnærming må være å forebygge uønsket bruk av småelektriske kjøretøy gjennom gode løsninger og tiltak, slik at det blir færre ulykker og skader, sier fungerende leder i seksjonen for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt, Frank Halse.

Låst om natten

Møtet kommer i stand etter at Oslo legevakt har gått ut og bedt om at elsparkesyklene i byen må sperres for bruk på natta.

Men det svarer aktøren Tier at de ikke ønsker å gjøre.

Ifølge Halse kjenner politiet seg igjen i legevaktas beskrivelser av mange skader på nattetid.