DØDE: De to små barna ble funnet livløse på stedet 19. juli da nødetatene rykket ut til boligen etter melding om et sprinkleranlegg.
DØDE: De to små barna ble funnet livløse på stedet 19. juli da nødetatene rykket ut til boligen etter melding om et sprinkleranlegg. Foto: Annika Byrde

LØRenskog-drapene:

Forsvarer ber om full psykiatrisk undersøkelse av mor

Morens forsvarer ber om full psykiatrisk undersøkelse av moren som er siktet for å tatt livet av sine to små barn på Lørenskog.

Ifølge Romerikes Blad mer forsvarer Gunhild Lærum om full psykiatrisk undersøkelse av mor.

Til avisen sier hun at det ikke var noe tvil om at kvinnens psyiske tilstand måtte vurderes.

Derfor ba hun retten om en prejudisiell observasjon.

– Også politiet var enige i at min klient må vurderes. Det er helt naturlig å vurdere om hun i det hele tatt er strafferettslig tilregnelig. Dette er en ekstremt unaturlig handling. Hun har vært veldig opptatt av barna sine, og det strider mot all natur å gjøre noe slikt, sier hun til avisen.

På grunn av morens helsetilstand har det vært vanskelig for politiet å foreta avhør av henne. Lærum opplyser om at det ikke vil bli gjort noen nye avhør denne uken, men at målet er å gjennomføre ett i løpet av neste uke.

Full rettspsykiatrisk undersøkelse

Hun har den siste tiden var innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling på Ahus, ifølge Romerikes Blad.

Der har hun blitt vurdert av psykologspesielt Pål Grøndahl, som har gjennomført en prejudisiell observasjon av henne.

Målet med obseravsjonen er å avgjøre om det er mulig at vedkommende var utilregnelig i handlingstiden.

Fredag har Lærum mottatt rapporten fra observasjonen.

– Rapporten konkluderer med at det bør gjennomføres en full rettspsykiatrisk undersøkelse. Dette vil jeg be Nedre Romerike tingrett om. Vi arbeider med denne saken nå, sier hun til avisen.

Grøndahl skal tidligere ha sagt til avisen at hva den prejudisielle observasjonen kommer frem til, er kun veiledende for partene i saken.

– Man ønsker en mindre rettspsykiatrisk erklæring for videre avklaring. I likhet med en fullstendig observasjon, ser man etter tegn på de tre utilregnelighetskriteriene; psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad.

Fars bistandsadvokat John Christian Elden sier til avisen at en full rettspsykiatrisk undersøkelse er naturlig i saken.

– Det skulle bare mangle. Det er vanlig rutine, og i en slik sak ville det vært oppsiktsvekkende om judisiell observasjon ikke ble utført når politiet mener de har rett gjerningskvinne siktet, sier han.

Dramatisk endring

Søndag 19. juli rykket politiet i Øst ut til en privat adresse på Lørenskog. Meldingen dreiet seg i utgangspunktet om et sprinkelanlegg som hadde gått av, men situasjonen endret seg dramatisk da nødetatene fant to små barn livløse i leiligheten, samt moren som var kritisk skadet.

Far til barna ble først siktet i saken, men dagen etter frafalt siktelsen da mor ble siktet for å ha tatt livet av sine to små barn.