PÅBUDT: Det er påbudt med bruk av maske når du beveger deg utendørs i Belgia, her fra Antwerpen. Mot slutten av denne uken kan landet risikere å bli «rødt».
PÅBUDT: Det er påbudt med bruk av maske når du beveger deg utendørs i Belgia, her fra Antwerpen. Mot slutten av denne uken kan landet risikere å bli «rødt». Foto: Bart Biesemans

FHI: Belgia kan bli «rødt»

Med økt smitte i landet, kan Belgia bli «rødt», skriver Folkehelseinstituttet.

Den siste tiden har det vært økt smitte i Belgia. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan landet bli «rødt». Landet har passert grensen som er satt til 20 tilfeller per 100.000 innbyggere, de siste 14 dagene.

Regjeringen ba Helsedirektoratet og FHI om nye vurderinger av smittesituasjonen i går, mandag.

– Nye innhentede tall viser at Belgia ligger på 27,5 nye tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, og trenden går oppover. Derfor varsler vi allerede nå at Belgia kan komme til å bli markert som «rødt» i oversikten over land som krever karantene ved innreise til Norge, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.

Avgjort mot slutten av uken

Avgjørelsen om karanteneplikt ved innreise fra Belgia blir tilfelle, blir tatt av regjeringen mot slutten av uken.

Informasjon om beslutningen vil bli formidlet umiddelbart i etterkant.

Karantenereglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men vil i så fall gjelde fra midnatt fredag, natt til lørdag.

– Vi legger ellers vekt på de generelle reiserådene; alle bør vurdere om de skal reise. All reise vil kunne innebære en økt risiko for smitte og situasjonen dit du reiser kan endre seg raskt. Derfor må alle sette seg godt inn i forholdene lokalt. Spesielt personer i risikogrupper må nøye vurdere reiser, sier Hauge.

Sender SMS

Helsedirektoratet informerer på sine nettsider om at de vil sende ut SMS til nordmenn som er i Belgia, om mulig endring i karanteneregler.

– Når vi nå velger å sende SMS er det for å gjøre norske borgere i Belgia oppmerksom på at situasjonen er i ferd med å endre seg, og at det er viktig at de følger med og vurderer sin egen situasjon, sier fagdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet.

Helomvending for Spania

Forrige uke ble Spania merket «rødt», etter at det først ble kategorisert som «grønt». Den siste tiden har landet hatt en smitteoppblomstring, særlig i de nordlige regionene.

Fredag forrige uke var siste dag for nordmenn til å returnere til Norge, uten å måtte gå i karantene. Flere nordmenn hev seg rundt for å rekke tilbake, før karanteneplikten ble iverksatt.

Det har imidlertid blitt reist spørsmål hvorfor ikke Spania har blitt delt opp i regioner, når regjeringen har gjort vurderinger om smitten, slik dete er gjort i nabolandet Sverige.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad peker på at tallene fra norden er sikrere tall, enn rapportene de mottar fra Spania.