STOLER IKKE PÅ POLITIET: Petter Slengesol og Reidar Osen mener Vest politidistrikt med overlegg toner ned alvoret i en svært grov volds- og bortføringssak når det kun fremmes tiltale for grovt ran. De to mener dette bidrar til å dempe alvoret i sakene som politiet først la bort.
STOLER IKKE PÅ POLITIET: Petter Slengesol og Reidar Osen mener Vest politidistrikt med overlegg toner ned alvoret i en svært grov volds- og bortføringssak når det kun fremmes tiltale for grovt ran. De to mener dette bidrar til å dempe alvoret i sakene som politiet først la bort. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Ransofre anklager bergenspolitiet for bevisst å la brutale voldsmenn slippe unna alvorlig tiltale

Riksadvokaten mener at de som bortførte, mishandlet og ranet Petter Slengesol og Reidar Osen burde tiltales for frihetsberøvelse. Når det likevel ikke skjer, mener de to at politiet bevisst forsøker å tone ned alvoret i to omdiskuterte politisaker.

I februar 2015 ble Petter Slengesol overfalt, bortført, mishandlet og ranet av maskerte utenlandske kriminelle. Det samme skjedde med forretningsmannen Reidar Osen i desember 2015.

Politiet klarte ikke å se disse nesten identiske og brutale overfallene i sammenheng, selv om begge fant sted i Bergen. Sakene ble etterhvert lagt til side.

Nå er to polske statsborgere pågrepet og fengslet og vil bli stilt for retten i november.

PÅ AKUTTMOTTAKET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil.
PÅ AKUTTMOTTAKET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Voldsofrene, Osen og Slengesol, er sjokkerte og dypt fortvilet over at politiet kun har valgt å tiltale de to for grovt ran.

Bistandsadvokatene til de to voldsofrene har krevd at tiltalebeslutningen også skal omfatte grov frihetsberøvelse, kriminell organisert gruppe og et tiltalepunkt for for falsk forklaring. Riksadvokaten har avvist klagen.

Politiet i Bergen har heller ikke tatt ut tiltale mot en tredjeperson som først var siktet i saken, til tross for at denne personen nå er pekt ut av den ene av de to tiltalte som politiet mener står bak begge overfallene.

– Mange feil innledningsvis

Osen og Slengesol er nå begge overbevist om at politiet har droppet flere tiltalepunkter for å tone ned alvoret i en sak som fra før av har skadet bergenspolitiets renommé.

I ryggen har de to eksperter, fagfolk og politikere som reagerer på at det kun er fremmet tiltale om grovt ran etter de to særdeles grove overfalls- og bortføringssakene.

– Det virker helt klart som om politiet forsøker å tone ned sakene, fordi de har gjort så mange feil innledningsvis. Begge sakene var jo så godt som henlagt, sier Petter Slengesol.

– Det er en alvorlig påstand dere kommer med?

– Dersom politiet hadde tiltalt og så fått disse dømt for det de faktisk har gjort, så ville de tre forsøkene fra politiet på å henlegge min sak kommet i et enda verre lys, forklarer Osen til TV 2.

Han viser til flere polititabber i den såkalte Osen-saken som fortløpende ble avdekket, noe som førte til politiet fikk massiv kritikk i media. Kenneth Berg, en etterforsker i Osen-saken, laget en varslingsrapport på over 60 sider som påpekte systemfeil og dårlige enkeltbeslutninger.

– Jeg var veldig uenig i at saken var moden for henleggelse, den var høyst uferdig og ville fremstå som et makkverk fra politiets side, sa han til TV 2 i 2017.

Det gikk så langt at Berg etterforsket saken i skjul fordi han ikke hadde samvittighet til å la den ligge. Etterforskeren mener det rett og slett ikke var vilje hos politiledelsen til å løse saken, og at etterforskningen derfor ble preget av en rekke feil og mangler.

Berg peker på manglende etterforskningsplan, manglende prioritering av saken i den viktige startfasen, manglende ledelse og en rekke andre faktorer som årsaker til at saken ikke er løst.

I fjor sommer fikk bergenspolitiet derimot et endelig gjennombrudd i begge sakene. Men dette kom først etter mye kritikk av politiarbeidet innledningsvis, som bidro til at statsadvokaten krevde etterforskningen gjenopptatt og nye etterforskere ble så satt på saken.

FORSTÅR IKKE POLITIET: – Om det er prestisje, frykt for å bli avkledd i ettertid eller ren slurv som gjør at politiet kun velger tiltale for grovt ran, er vi usikker på, sier Reidar Osen og Petter Slengesol som begge har fått alvorlige senskader etter overfallene.
FORSTÅR IKKE POLITIET: – Om det er prestisje, frykt for å bli avkledd i ettertid eller ren slurv som gjør at politiet kun velger tiltale for grovt ran, er vi usikker på, sier Reidar Osen og Petter Slengesol som begge har fått alvorlige senskader etter overfallene. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Nå mener de to voldsofrene at politiet gjør det de kan for å unngå at de skyldige får en dom som på alle måter viser hvor alvorlig kriminalitet de to er blitt utsatt for.

De mener at dersom de tiltalte hadde blitt dømt for frihetsberøvelse, falsk forklaring og for å ha jobbet som en organisert gruppe i henhold til den såkalte mafiaparagrafen - i tillegg til dom for grovt ran - vil vist hvor feil det var av politiet å legge sakene til side etter den innledende etterforskningen i 2015 og 2016.

Hverken Vest politidistrikt, Hordaland statsadvokatembeter eller Riksadvokaten vil svare på anklagene og påstandene fra Osen og Slengesol.

– Der er en tabbe

Bistandsadvokat Einar Drægebø, som representerer Osen, mener de to polakkene som i dag er tiltalt for grovt ran burde tiltales for flere lovbrudd. Drægebø presiserer at tiltale for grov frihetsberøvelse helt opplagt burde vært med i tiltalebeslutningen.

– Det er en tabbe at politi og påtalemyndighet verken i innstillingen eller i tiltalebeslutningen har vurdert dette, sier Drægebø.

Ellen Eikeseth Mjøs, bistandsadvokaten til Petter Slengesol, er enig med Drægebø.

– Dersom det er vilje til det vil det være mulig å rette opp denne prosessfeilen, sier Mjøs.

Hun sier påtalemyndigheten har god tid til å utvide tiltalepunktene frem mot rettssaken i november.

Satt dype spor

– For meg er det uforståelig at innstillingen fra politiet ikke innbefattet frihetsberøvelse helt fra begynnelsen. Mener de virkelig at jeg ikke ble bortført? spør Reidar Osen.

Bergenseren forteller at bortføringen og den omfattende voldsutøvelsen som varte i omlag to timer, har satt dype spor.

– For meg var dette det aller verste, at jeg i ble kidnappet og kjørt rundt fra åsted til åsted med gjentagende trusler om at jeg skulle begraves levende i en grav de hadde laget til meg, forteller Osen.

FELLES SKJEBNE: Både Petter Slengesol (v) og Reidar Osen endte opp her, ved akuttmottaket på Haukeland Universitetssykehus etter å ha blitt bortført og mishandlet av maskerte kriminelle.
FELLES SKJEBNE: Både Petter Slengesol (v) og Reidar Osen endte opp her, ved akuttmottaket på Haukeland Universitetssykehus etter å ha blitt bortført og mishandlet av maskerte kriminelle. Foto: Ole Enes Ebbesen

Også Slengesol er skuffet over politiet.

– Det med bortføringen var det verste i min sak, å bli bortført mot min vilje og utsatt for så massiv vold. At de nå skal slippe unna med en tiltale for kun grovt ran, er for meg helt uforståelig, sier Slengesol.

Riksadvokaten: –Naturlig med tiltale

Riksadvokaten som har siste ordet i saken, har avslått kravet fra de fornærmede, som vil ha tiltalen utvidet til å omfattet grovfrihetsberøvelse, falsk forklaring og dom etter den såkalte mafiaparagrafen.

Men i begrunnelsen skriver Riksadvokaten likevel at det ville være naturlig med en tiltalepost for frihetsberøvelse.

«I dette tilfellet varte frihetsberøvelsen over litt tid og var en så viktig del av hendelsesforløpet at det etter riksadvokatens syn ville være naturlig å markere dette med en tiltalepost for frihetsberøvelse i tillegg til grovt ran».

Når klagen likevel ikke tas til følge, er det ifølge riksadvokaten fordi« det antas at en tiltalepost for frihetsberøvelse ikke vil gjøre noe utslag i straffen».

Dessuten mener riksadvokaten også at en utvidelse av tiltalen krever bruk «av ikke ubetydelige ressurser».

Årsaken er at Vest politidistrikt begjærte tiltalte nummer to overlevert fra Polen, basert på en tiltale om grovt ran. Skal vedkommende tiltaltes for grov frihetsberøvelse, må det avklares på nytt med polske myndigheter.

Kun en formalitet

– Det er formelt ganske greit å få til en utvidelse av tiltalepunkt, sier politiadvokat Terje Bjøranger i Kripos til TV 2.

Bjøranger har stor kompetanse i saker som handler om overlevering av kriminelle mellom Norge og andre land. Enten får man dette til ved samtykke fra tiltalte, eller så sender man en ny arrestordre til landet som vedkommende overleveres fra.

– Da vil de kunne godkjenne videre straffeforfølgning, og som hovedregel vil det kunne gå greit, forklarer Bjøranger.

Når norsk politi nå er i dialog med polske myndigheter, vil det normalt være enklere og mindre tidkrevende å utvide tiltalepunktene, enn tilfellet er når en starter opp en helt ny sak.

– Ja, tidsmessig vil det ha mye å bety, det vil forenkle prosessen, sier Bjøranger som erkjenner at man ikke har mye erfaring i forhold til dette.

– Man pleier å få med seg alle tiltalepunkt i første runde, tilføyer han.

Riksadvokaten vil ikke svare på spørsmål fra TV 2 om hvorfor man oppgir at en utvidelse av tiltalten kun kan gjennomføres ved bruk av "ikke ubetydelige ressurser", når TV 2 får oppgitt at dette «er formelt ganske greit» å få til.

Riksadvokaten vil heller ikke utdype hva som egentlig menes med "ikke ubetydelige ressurser".

Kan likevel tiltale nummer én

Den polske statsborgeren som først ble fengslet, kan tiltales for grov frihetsberøvelse, uten at norsk politi må gå via polske myndigheter. Riksadvokatens argument om bruk av «ikke ubetydelige ressurser» gjelder derfor ikke denne tiltalte.

Bistandsadvokatene Einar Drægebø og Ellen Eikeseth Mjøs forstår ikke hvorfor dette ikke er blitt gjort.

– Tiltalte nummer én kan tiltales for grov frihetsberøvelse helt uavhengig av utlevering og begjæringens innhold. Det eneste er at tiltalebeslutningen må forkynnes på nytt for ham, som er enkelt, presiserer Drægebø.

UHELDIG: – Tiltalte nummer én kan tiltales for grov frihetsberøvelse helt uavhengig av utlevering og begjæringens innhold, fastslår Einar Drægebø som representerer Reidar Osen.
UHELDIG: – Tiltalte nummer én kan tiltales for grov frihetsberøvelse helt uavhengig av utlevering og begjæringens innhold, fastslår Einar Drægebø som representerer Reidar Osen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Hva mener du om at man ikke har valgt å tiltale nummer én for grov frihetsberøvelse?

– Det er uheldig og viser at påtalemyndigheten ikke har brukt det regelverk som lovgiver har gitt for bekjempelse av denne type kriminalitet. Frihetsberøvelse beskriver en annen side av forbrytelsen enn selve ranshandlingen og skulle derfor vært tatt med, sier Einar Drægebø til TV 2.

Også Ellen Eikseth Mjøs mener at frihetsberøvelsen av Slengesol åpenbart er en vesentlig og alvorlig del av hendelsesforløpet.

– En tiltale skal markere tydelig alle sider av det straffbare forhold. Det er vanskelig å forstå at ressursbruk i en så spesiell og alvorlig sak, og i en sak som allerede har medført betydelig bruk av ressurser, skal være til hinder for at tiltalen blir korrekt og markerer sakens alvor, sier Eikeseth Mjøs til TV 2.

BØR TILTALES: Det vil være naturlig å tiltale nummer en for grov frihetsberøvelse.

– Tiltalen må kun forkynnes på nytt for ham, forklarer Ellen Eikeseth Mjøs.
BØR TILTALES: Det vil være naturlig å tiltale nummer en for grov frihetsberøvelse. – Tiltalen må kun forkynnes på nytt for ham, forklarer Ellen Eikeseth Mjøs. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– En slik utvidelse av tiltalen vil ikke være ressurskrevende. Tiltalen må kun forkynnes på nytt for ham, tilføyer hun.

Riksadvokaten vil ikke svare TV 2 på spørsmål om hvorfor man ikke velger å tiltale den ene av de to som i dag er varetektsfengslet, når man i det tilfellet ikke må avklare dette med polske myndigheter.

– Uforståelig

Osen og Slengesol stiller begge spørsmål ved at ikke tiltalte nummer én blir tiltalt for grov frihetsberøvelse, dersom problemet er polske myndigheter.

– Når de bruker en forklaring om at det er for ressurskrevende på grunn av polske myndigheter, kan de ikke bruke denne unnskyldningen i forhold til den første tiltalte. Han har jo også tilstått befatning med saken. Og nettopp derfor er min påstand at her forsøker man å få ned alvoret i saken, sier Osen.

– Dette er tomme unnskyldninger. Hvorfor skal de ikke dømmes for det de faktisk har gjort, tilføyer Slengesol.

ALLE REAGERER: – Alle som har hørt om saken reagerer med vantro. De kan ikke forstå at ikke politiet markerer tydeligere at denne type kriminalitet er fullstendig uakseptabel. I stedet markeres dette med et tiltalepunkt for grovt ran. Helt uforståelig, sier Slengesol og Osen.
ALLE REAGERER: – Alle som har hørt om saken reagerer med vantro. De kan ikke forstå at ikke politiet markerer tydeligere at denne type kriminalitet er fullstendig uakseptabel. I stedet markeres dette med et tiltalepunkt for grovt ran. Helt uforståelig, sier Slengesol og Osen. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Mange stiller spørsmål

Juridiske eksperter er kritisk, justispolitikere har reagert og lokallagslederen i Vest politidistrikt gir alle uttrykk overfor TV 2 at tiltalen også må omfatte grov frihetsberøvelse.

Påtalemyndigheten mener Reidar Osen og Petter Slengesol ikke ble utsatt for frihetsberøvelse da de ble bortført i rundt to timer. Høyesterett har derimot slått fast det motsatte i en tidligere sak hvor fornærmet var fastbundet i 15 minutter.

Vest politidistrikt, Hordaland statsadvokatembeter og Riksadvokaten er alle forelagt kritiske kommentarer og påstander fra de medvirkende i artiklene samt flere spørsmål fra TV 2, men ingen ønsker å svare på disse før saken kommer opp i retten.

«Jeg har tatt spørsmålet opp med statsadvokatene som gir uttrykk for at saken ikke bør prosederes i media før hovedforhandlingen og at hverken de eller riksadvokaten kommer til å gi ytterligere kommentarer før saken skal opp i retten», skriver Gunnar Fløystad, påtaleleder i Vest politidistrikt i en epost til TV 2.

Relatert