Vy må møte i retten

– De har tatt fra oss merkevarenavnet vårt, mener Stein Plukkerud i Leve Hytter.

– Avtalen med Vy var at vi skulle bli enige, sier Stein Plukkerud oppgitt.

Han er medeier i hytteprodusenten Leve Hytter i Gudbrandsdalen, som siden 2017 har hatt patent på varemerket Vy for hyttene sine. Da NSB 12. mars i fjor offentliggjorde at de skulle skifte navn til Vy, hadde de ennå ikke kommet til enighet med hytteprodusenten om bruk av Vy-navnet.

– Det har ikke vært noen stor vilje til konstruktiv forhandling fra NSB sin side, sier Plukkerud.

– De er store og sterke og føler vel at de kan ture fram, da.

Inngikk avtaler med flere om Vy-navnet

Selv om flere andre selskaper allerede hadde registrert navnet Vy, mente togselskapet at de også kunne bruke det.

– Vi mener at vi har de rettighetene vi trenger til å bruke det navnet som vi trenger, så jeg er ikke bekymret for det, sa styreleder Dag Mejdell i daværende NSB til TV 2 da de offentliggjorde planene.

Styreleder Dag Mejdell i Vygruppen
Styreleder Dag Mejdell i Vygruppen Foto: TV 2

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Kommunikasjonsbyrået Vy Communication saksøkte tidligere NSB for 14 millioner kroner, men gikk med på et forlik på en million kroner i erstatning dagen før rettssaken skulle starte.

Også Buchardt-familiens hotellprosjekt Vy Hemsedal inngikk en avtale om å bytte navn.

Trekker Vy-gruppen for retten

Men hytteprodusenten i Gudbrandsdalen har, tross forhandlinger, ikke kommet til enighet med transportkonsernet Vy.

– Du får jo en litt sånn følelse av avmakt. Du blir jo nesten kjørt over på en måte, da, sier Plukkerud.

14. september blir det rettssak.

– Vi vil jo kreve oppreisning for at de har tatt fra oss merkevarenavnet vårt.

Vil ikke kommentere

Vygruppens kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage vil ikke kommentere saken før den skal til behandling i retten. Plukkerud vil ikke avsløre hvor stort kravet er.

– Vy er jo livsverket vårt. Det er en prosess som har pågått gjennom hele vår yrkesaktive karriere, som har endt ut med dette produktet og dette merkevarenavnet, sier Plukkerud.

Retten må ta stilling til hvor innarbeidet Vy hytter er

Siden Leve Hytter og transportselskapet Vygruppen opererer i forskjellige bransjer må retten ta stilling til om Vy-hytta er en så kjent merkevare at den likevel har et spesielt sterkt vern.

– Det er jo om det er kjent i omsetningskretsen, det kan jo være blant hyttekjøpere eller det kan være blant de som bygger hytter, forteller Knut Andreas Bostad som er seksjonssjef for design og varemerke i Patentstyret.

Design- og varemerkesjef: Knut Andreas Bostad i Patentstyret sier retten må vurdere hvor kjent Vy-hytta er.
Design- og varemerkesjef: Knut Andreas Bostad i Patentstyret sier retten må vurdere hvor kjent Vy-hytta er. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Så er jo det noe av det domstolen skal vurdere, om det er et sterkere varemerke, at det er blitt brukt såpass lenge at det har blitt kjent utover det at det bare er registrert og brukt.

Mange navnestridsaker

Patentstyret mottar hvert år rundt 17.000 søknader om merkevareregistreringer. 250 av dem fører til innsigelser og rundt 10 av sakene havner i retten.

Lederen av design- og varemerkeavdelingen i patentstyret forteller at en part kan bli tilkjent betydelige beløp dersom retten finner at det foreligger en krenkelse av et varemerke.

– Det er avhengig av hvor stor krenkelsen er, om krenkelsen er bevisst, altså om en part vet de har gjort noe galt. Da kan erstatningsbeløpet øke, sier Bostad.

– Og så hvilket tap den bedriften som vinner saken har hatt. Det kan være alt fra 2-3-4 hundre tusen kroner og opptil flere millioner. Så kommer ofte saksomkostninger i tillegg. Så det kan bli kostbart om man taper en sånn sak.

Vy-hytta: Hvor innarbeidet merkenavnet er, vil være avgjørende for om Leve Hytter vil nå fram overfor Vy-gruppen i retten.
Vy-hytta: Hvor innarbeidet merkenavnet er, vil være avgjørende for om Leve Hytter vil nå fram overfor Vy-gruppen i retten. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Som om de skulle tatt Grandiosa som merkevarenavn

Plukkerud sammenligner hyttetypen Vy med Pizza Grandiosa.

– Om de hadde merkevareregistrert Grandiosa som et merkevarenavn for å kjøre tog, så tror jeg at alle ser at det blir helt åpenbart feil.

Nå er Plukkerud redd for at hyttene hans skal bli assosiert med transportselskapet Vy.

– Det er jo ikke nødvendigvis positivt det, det har vært veldig mye negativ omtale knyttet til jernbaneselskapet NSB, og det er jo ikke gitt at det blir bare positivt i framtida knyttet til Vy heller, sier Plukkerud.