KOMITÉLEDER: Erlend Wiborg (Frp) leder arbeids- og sosialkomiteen.
KOMITÉLEDER: Erlend Wiborg (Frp) leder arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Stian Lysberg Solum

Frp-topp: – Det er ikke akseptabelt

Lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomite, Erlend Wiborg, mener det er uakseptabelt at Nav-saker fortsatt ikke er avklart.

– Det er ikke akseptabelt at det tar så lang tid. De som eventuelt er uskyldig dømt må få frifinnelsen raskest mulig, sier Wiborg (Frp) til TV 2.

– Det å rette opp eventuelle justismord må ha høyeste prioritert og det må skje så raskt som praktisk mulig, legger han til.

Mandag fortalte TV 2 om Rune Halseth (56) og Heidi Schjetne (50) som fortsatt er stemplet som kriminelle etter Nav-skandalen, fordi saker er utsatt.

– Det føles ikke noe særlig, for du føler deg som en stor, diger kjeltring.

Rune Halseth satt fire måneder i høyrisikofengsel i Halden, funnet skyldig i trygdesvindel for over 300.000 kroner. Bakgrunnen for dommen begynte med at han mottok arbeidsavklaringspenger mens han oppholdt seg i Danmark.

I slutten av oktober 2019 fikk Rune Halseth beskjed om at fengselsdommen han hadde sonet ferdig var uriktig. Han ble et av ofrene for det som skulle bli en trygdeskandale.

Nå føler han livet rakner mens han går og venter på en frikjennelse.

Wiborg: – Regjeringen må svare

– Jeg forventer at regjeringen er tydelige ovenfor riksadvokaten at dette arbeidet må få prioritert, sier Wiborg.

– Er det mulig å få det til å gå fortere? I så fall hvordan?

– Eksakt hvordan bør regjeringen og riksadvokaten svare på. Men det er mer enn nok ressurser i systemet til at dette blir prioritert og fremskyndet. Hvis det mot formodning skulle handle om ressurser, forventer jeg at regjeringen hadde bedt om ekstra bevilgninger fra Stortinget umiddelbart. Dette handler om det mest grunnleggende i en rettsstat at man ikke skal bli uskyldig dømt, og hvis et justismord skjer, så må det offentlige gjøre alt i sin makt for å rydde opp fortest mulig, sier lederen av arbeids- og sosialkomiteen.

Til nå har Nav tilbakebetalt cirka 53 millioner kroner, og slettet gjeld på 55 millioner til ofrene for Navs feiltolking av EØS-regelverket.

Men selv om flere nå har fått pengene sine fra Nav, må flere av ofrene leve med uriktige dommene på rullebladet.

Grunnen til at flere av Nav-dommene har blitt satt på vent, er fordi Høyesterett har besluttet å sende inn 16 spørsmål til EFTA-domstolen. Dokumentet er på 35 sider, og handler om forståelsen av trygdedirektivene i Norge. Disse spørsmålene kan bli avgjørende i Nav-skandalen.

Det vil ta lang tid for EFTA-domstolen å besvare alle spørsmålene. Nav-ofrene som er uriktig dømt må vente minst 9-12 måneder før de til slutt kan bli frikjent.

Beklager forsinkelsen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kunne ikke stille til intervju tidligere denne uken. Statssekretær Vegard Einan understreker at regjeringen har bedt om unnskyldning til de det gjelder. I tillegg skriver han i en epost:

– Regjeringen tar til etterretning at setteriksadvokaten mener det er behov for en juridisk avklaring av rettstilstanden for straffesakene.

Setteriksadvokat Henry John Mæland beklager forsinkelsen, og forklarer utsettelsen av Nav-sakene slik:

– Det må påregnes 7-8 måneders saksbehandling ved EFTA-domstolen, og ytterligere flere måneder før Høyesteretts dom foreligger. At dette medfører en betydelig utsettelse for den videre behandling av NAV-sakene er svært uheldig for de berørte og sterkt beklagelig.