NYTT FORSLAG: Samferdselsminister Knut Arild Haride mener Statens vegvesens forslag er så interessant at han har besluttet å fremskynde arbeidet med ny E16 mellom Bergen til like over ferien.
NYTT FORSLAG: Samferdselsminister Knut Arild Haride mener Statens vegvesens forslag er så interessant at han har besluttet å fremskynde arbeidet med ny E16 mellom Bergen til like over ferien. Foto: Vidar Ruud/Paul Sigve Amundsen/NTB scanpix

Hareide må vurdere dyrere løsning for «dødsveien»

Ministeren må nå ta stilling til et E16-forslag som vil gjøre oppgraderingen av den rasutsatte strekningen dyrere, men samtidig unngå den varslede forsinkelsen på to år.

TV 2 kunne nylig fortelle at den etterlengtede oppgraderingen av E16 Bergen-Voss blir forsinket med minst to år. Samferdselsminister Knut Arild Hareide må nå ta stilling til et nytt forslag som kan endre på dette.

– Vi er utålmodige med å komme i gang med prosjektet, og dette forslaget kan medføre at vi får raskere oppstart, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til TV 2.

Ministeren: «Dødsveien»

E16 Bergen-Voss ble av samferdselsministeren i går kalt for «dødsveien». Strekningen er en av landets mest rasutsatte, og har blitt kåret til landets verste i en uoffisiell kåring.

Tidligere har byggestart for ny E16 vært satt til tidligst 2022, men til TV 2 kunne vegvesenet lørdag fortelle at det skjer først i 2024. Nå kan et nytt forslag endre på det.

Ministeren tok til Facebook

Det har vært enighet om at både vei og bane på den rasutsatte strekningen skal bygges ut samtidig. Samferdselsminister Hareide må nå ta stilling til et nytt forslag fra Statens vegvesens eksperter: Å dele prosjektet opp i flere mindre deler.

– Vi foreslår å dele det opp, slik at veistrekningen blir et eget prosjekt. Det er mye mer trafikk på veien enn på banen, og derfor foreslår vi å begynne med denne delen av prosjektet, sier vegdirektøren.

Dette forslaget er oversendt til samferdselsdepartementet.

Etter det TV 2 får opplyst er forslaget noe av bakgrunnen for at samferdelsministeren mandag la ut det mye omtalte innlegget om «dødsveien» på sine Facebook-sider.

Begge deler blir for dyrt

Vegdirektøren presiserer at det ikke er opp til vegvesenet å bestemme hvilket alternativ man går for. Det etaten skal gjøre er å vise frem ulike muligheter.

TENKER NYTT: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland og hennes fagfolk har gitt samferdselsminister Knut Arild Haraide noe å tenke på..
TENKER NYTT: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland og hennes fagfolk har gitt samferdselsminister Knut Arild Haraide noe å tenke på.. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvis det dukker opp ny informasjon, så er det vår oppgave å vise hvilke muligheter som til en hver tid finnes. I dette tilfellet har prosjektet med oppgradering av både vei og bane samtidig blitt veldig dyrt, sier hun.

Prislappen har est ut fra 22 til 25 milliarder kroner. Vegdirektøren sier at det kan bli utfordrende å få fullfinansiert et så dyrt prosjekt.

– Det er derfor vi foreslår dette, fordi vi mener det vil være lettere å realisere dette prosjektet dersom man deler det opp. Det er også mulig å se for seg at byggestart kan skje raskere enn 2024, dersom man tenker alternativt, sier hun.

Ministeren lytter nøye

Likevel: Et oppdelt prosjekt vil totalt sett bli dyrere, innrømmer vegdirektøren.

– Du mister en del besparelser som et kombinert prosjekt kan gi. Men dette er avveininger som politikerne må ta, sier Dahl Hovland.

VIKTIG STREKNING: Samferdselsministeren er tydelig på viktigheten av prosjektet i hans hjemfylke, men kan ikke love noe før saken er behandlet etter ferien.
VIKTIG STREKNING: Samferdselsministeren er tydelig på viktigheten av prosjektet i hans hjemfylke, men kan ikke love noe før saken er behandlet etter ferien. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samferdselsministeren sier til TV 2 at de nå har Statens vegvesens forslag inne til vurdering. Arbeidet med dette ble fremskutt da de undersøkte vegvesenets forslag, sier Hareide.

– Vi hadde tenkt å vurdere denne strekningen i forbindelse med høstens arbeid med Nasjonal Transportplan, men på bakgrunn av de innspillene vi har fått fra Statens vegvesen vil vi nå fremskynde dette arbeidet, og se på dette tidligere, sier samferdelsesministeren Knut Arild Hareide til TV 2.