Varsler to års utsettelse av nye E16: - Jeg kjører med klump i magen

Den nye veien mellom Bergen og Voss, som er svært rasutsatt, skulle bygges i 2022. Nå blir gigantprosjektet utsatt – sannsynligvis helt til 2024, ifølge Statens Vegvesen.

Over fire millioner passasjerer drar mellom Bergen og Voss hvert år – en strekning med mange dødsulykker og hyppige ras. Senest lørdag morgen var veien stengt fordi en stor stein hadde rast ut i veibanen.

I 2015 gikk regjeringen inn for en gigantisk utbygging, det såkalte K5-alternativet, som skal bygge større vei og togtrasé i nye tunneler.

Statens Vegvesen har i flere år planlagt byggestart i 2022 - men nå blir prosjektet utsatt – sannsynligvis i to år, opplyser Statens Vegvesen til TV 2.

– Det er i hvert fall ett år forsinket. Minst, fastslår Gunnar Søderholm, prosjektleder hos Statens vegvesen, som er ansvarlig for utbyggingen.

– Når kommer dere i gang med byggingen?

– Jeg tror det realistiske oppstartspunktet er 2024.

RAS: I 2016 traff et 60 meter bredt ras en trailer på E 16. Bare flaks gjorde at mannen overlevde.
RAS: I 2016 traff et 60 meter bredt ras en trailer på E 16. Bare flaks gjorde at mannen overlevde. Foto: Paul S. Amundsen / NTB scanpix

– Altså to år forsinkelse i forhold til det som sist var lovet?

– Ja, svarer Søderholm i intervjuet med TV 2 og legger til:

– Denne veien er veldig ønsket, så det vil bety at mange blir skuffet for at det blir utsatt.

- Uakseptabelt!

K5-utbyggingen, som ble vedtatt av regjeringen i 2015, er allerede utsatt flere ganger.

Når TV 2 forteller folk og bilister i området at den nye veien er forsinket nok en gang, blir mange sinte og skuffet.

– Jeg syns det er respektløst. Det er skremmende at de tør, sier Silje Smådal. Hun kjører jevnlig til Voss sammen med datteren Ingrid (5), på strekningen det har gått over 260 ras på 20 år. Både trailere, biler og tog er truffet - at ingen passasjerer omkom er ren flaks.

– Jeg kjører med en klump i magen, sier Smådal.

VENTER: Ingrid (5) er trolig blitt voksen før den nye veien er ferdig.
VENTER: Ingrid (5) er trolig blitt voksen før den nye veien er ferdig. Foto: Viktor Fylling

Før hver tur har hun fast rutine: Ingrid festes i barnesetet på passasjersiden, som Silje mener er tryggest hvis det skjer en møteulykke på den smale veien.

Siden 90-tallet har det vært over 50 dødsulykker på strekningen og hundrevis av bilulykker.

Før de passerer det mest rasfarlige området stopper Silje bilen, og flytter barnesetet og Ingrid over til andre siden, og kjører videre.

– Å kjøre med barn i bilen gjør dette ekstra tungt. For da er du ikke bare ansvarlig for ditt eget liv, sier Smådal.

Dette er K5-alternativet

  • I 2015 gikk regjeringen inn for K5-alternativet, som skal legge E 16 og toglinjen mellom Arna og Voss i nye tunneler.
  • Det skal bygges dobbeltspor til tog, firefeltsvei og resten av veien får midtdeler.
  • Utbyggingen skal halvere reisetid med bil og tog, gi rassikker trasé og færre bilulykker.
  • I Nasjonal Transportplan ble kostnaden for første byggetrinn mellom Arna og Stanghelle satt til 22 millarder.
  • Statens Vegvesen mener den realistiske prislappen er 25 milliarder.
  • Byggestart er allerede utsatt flere ganger.

Kjartan Haugsnes, varaordfører i Vaksdal kommune (SV), reagerer kraftig på utsettelsene.

- Dette er helt uakseptabelt! Sett i gang og bygg denne veien og jernbanestrekningen i 2022, sier Haugsnes.

Millardsprekk

E16 mellom Bergen og Voss er en av hovedveiene mellom Bergen og Oslo. Forsinkelsene skyldes i hovedsak at kostnaden på første byggetrinn mellom Arna og Stanghelle har steget fra 22 milliarder i Nasjonal Transportplan, til 25 milliarder - som er den realistiske prislappen, ifølge Statens Vegvesen.

NYE E16: Det såkalte K5-alternativet mellom Arna og Voss ble vedtatt i 2015.
NYE E16: Det såkalte K5-alternativet mellom Arna og Voss ble vedtatt i 2015. Foto: Grafikk: Torleif Hamre

De er blitt bedt om å kutte kostnader, noe de har gjort, ifølge Søderholm. Han sier den formelle planprosessen enda ikke er gjennomført - og at det gjenstår mye jobb før spaden kan settes i jorden.

– Vi leverer en ferdig reguleringsplan klar til utlegging og offentlig behandling, men den vil ikke bli lagt ut før politikerne bestemmer seg, sier Søderholm.

REAGERER: Kjartan Haugsnes, varaordfører i Vaksdal kommune (SV), mener den farlige veien må utbedres umiddelbart.
REAGERER: Kjartan Haugsnes, varaordfører i Vaksdal kommune (SV), mener den farlige veien må utbedres umiddelbart. Foto: Viktor Fylling

Saken er nå til behandling hos Samferdselsdepartementet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har lovet å prioritere K5- utbyggingen - men departementet kan ikke svare TV 2 på når saken er ferdigbehandlet eller når byggingen starter.

- Denne vegen er rasfarlig 365 dager i året. Vi kan ikke vente lenger, vi har ventet lenge nok, sier varaordfører Haugsnes.