Ifølge eksperter sprer koronaviruset seg gjennom luften. Over 200 forskere kritiserer nå Verdens Helsorganisasjon, og har skrevet et åpent brev, i håp om at de erkjenner funnene.
Ifølge eksperter sprer koronaviruset seg gjennom luften. Over 200 forskere kritiserer nå Verdens Helsorganisasjon, og har skrevet et åpent brev, i håp om at de erkjenner funnene. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Ekspertene er ikke i tvil: – Korona sprer seg i luften

239 eksperter er alle enige om at koronaviruset er luftbåren, og mener de har beviser for at viruset henger innendørs, og smitter de i nærheten.

Koronakrisen er på ingen måte over. I flere amerikanske stater blir rekordmange smittet av viruset, mens svenske myndigheter ruster seg for en mulig ny smittebølge til høsten.

Stadig flere land åpner opp igjen, etter å ha stengt ned store deler av samfunnet. Utesteder er åpnet, med nye smittevernregler, restauranter merker en stor pågang, og mange oppsøker strendene på fine sommerdager.

Kritiserer WHO

Eksperter mener at Verdens Helseorganisasjon sin veiledning om hvordan smitten sprer seg, ikke tar høyde for at det er kommet stadig sterkere bevis for at viruset kan bli hengende i luften i lang tid i form av partikler kalt aerosoler, og at det også kan bevege seg flere meter.

Ekspertene mener at dersom smitteoverføringen i luften er en betydelig faktor i pandemien, spesielt i overfylte rom med dårlig ventilasjon, vil konsekvensene for inneslutning være betydelige.

WHO har lenge holdt fast ved at det er to smitteveier vi bør bekymre oss for: Inhalering av små dråper fra smittede personer like i nærheten, og berøring av infiserte flater for deretter å berøre øyne, nese eller munn.

I et åpent brev har hele 239 forskere fra 32 land skissert bevis som viser at mindre partikler kan smitte mennesker via luften, og ber WHO om å endre på sine anbefalinger.

– Ikke støttet av solide og klare bevis

Dr. Benedetta Ellegranzi er teknisk leder for infeksjonskontroll i WHO.

Hun sier ifølge New York Times at bevisene for at viruset sprer seg via luft var overbevisende.

– Spesielt de siste par månedene har vi sagt flere ganger at vi anser overføring via luft som mulig, men at det absolutt ikke er støttet av solide eller klare bevis, sier hun.

I slutten av juni sa WHO at smitte gjennom luften kun er mulig etter medisinske prosedyrer som produserer aerosoler, skriver New York Times. Veiledningen av infeksjonskontrollen har før og etter koronapandemien fremmet viktigheten av håndvask som en primær forebyggingsstrategi, selv om det er begrenset bevis for overføring av viruset fra overflater.

– Man er redd for å prate om dette

Donald Milton er professor i miljøhelse ved University of Maryland som studerer hvordan virus overføres. Han har bidratt til å lede de 239 forskerne som har som mål å få bedre anerkjennelse rundt hvordan viruset potensielt sprer seg i lufta.

– Det er ikke en hemmelighet, men byråer ser ut til å være redd for å snakke om dette. Å prate om hvordan smitten sprer seg i lufta ser ut til å være lastet, sier han til en av forfatterne av det åpne brevet, ifølge CNN.

– Håndvask og sosial distansering er passende, men etter vårt syn er det ikke tilstrekkelig til å gi beskyttelse mot virusbærende luftveier mikrosmådråpene sluppet ut i luften av smittede mennesker, har forskerne skrevet.

Mener folk er redde for sannheten

Målet med det åpne brevet er å få WHO til å erkjenne de viktige rollene til aerosoler, uavhengig hva de kaller det, mener Milton.

Videre sier han at man ikke tør å snakke om at koronaviruset er luftbåren, fordi det vil gjøre folk redde.

– Det er også et element av bekymring for at dersom folk tror viruset er i luften, vil de slutte å gjøre andre ting de trenger å gjøre for å forhindre overføring, som for eksempel å vaske hender, holde seg fra hverandre og rengjøre overflater, sier Milton.

– Den beste vaksinen mot frykt er kunnskap og få folk til å ta vare på seg selv, fortsetter han.