FLERE AVVIK: Ansatte ved sykehjemmene i Oslo har meldt inn flere avvik i kjølvannet av at koronaviruset fikk fotfeste i Norge. Dette er et illustrasjonsbilde.
FLERE AVVIK: Ansatte ved sykehjemmene i Oslo har meldt inn flere avvik i kjølvannet av at koronaviruset fikk fotfeste i Norge. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

avvik på sykehjem:

Visste ikke at hun var covid 19-positiv – fikk beskjed av presten

Dårlig renhold, pleiere som ikke ønsket å gå inn til syke beboere og for lite smittevernutstyr. Det er blant forholdene som ansatte på sykehjemmene i Oslo selv har meldt fra om i tiden etter at koronaviruset fikk fotfeste.

Sykehjemsetaten i Oslo har publisert 3507 avviksmeldinger for første kvartal i 2020, altså januar, februar og mars. Avvikene er for 42 sykehjem og helsehus, både private og kommunale.

Den 12. mars i år valgte regjeringen å innføre de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig.

Det handlet om å beskytte de mest sårbare blant oss: Eldre og personer med underliggende sykdommer fordi de er mer utsatt for å bli alvorlig syke av covid-19.

Avvikene som nå er publisert, er skrevet av ansatte som jobber på sykehjem i Oslo.

– Vi mener det er bra at det skrives avvik fordi det er viktig at folk sier fra om ting som ikke fungerer. De fleste avvikene som meldes inn, blir håndtert og tiltak iverksatt på avdelingsnivå, sier direktør i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, Helge Jagmann.

– I tillegg følger hvert sykehjem opp sine egne avvik, og etaten følger opp trender og utvikling for alle sykehjem i Oslo. Det er en måte å bedre kvaliteten vår på, fortsetter Jagmann.

Fikk korona-beskjed av presten

TV 2 har sett nærmere på avviksmeldingene som ble rapportert inn i tiden like før og etter at koronaviruset fikk fotfeste i Norge.

Totalt er det meldt inn nærmere 70 avvik som omhandler koronaviruset, smittevern og rutiner og utstyr knyttet til dette. De fleste av disse er rapporterte inn de siste ukene i mars.

Alvorlighetsgraden i avvikene er varierende.

En ansatt skriver: «Beboer fikk ikke selv vite at hun hadde testet positivt på koronavirus, men fikk vite det via samtale med presten. Pårørende fikk også vite det via prest. De har reagert på det».

– Jeg tviler ikke på at det kan ha skjedd episoder der kommunikasjonen ikke har vært god nok, og det er vi veldig lei oss for. Jeg tror og håper at de aller fleste fikk denne typen beskjeder på en ordentlig måte, sier Jagmann.

I flere av avviksmeldingene tas det opp utfordringer knyttet til mangel på smittevernutstyr:

«De nye smittefrakkene huset har fått er veldig tynne og er ikke smittesikre/vanntette. Det trekkes væske gjennom frakkene».

«Avdeling med to covid-19-positive pasienter. Mangel på smittevernustyr».

«Ikke nok smittevernutstyr. Det er mange pasienter som sitter i karantene på avd fordi de har vært i direkte kotakt med ansatte som har testet positivt. Vi er tett innpå disse pasientene i stellesituasjon og fikk ikke tilfelt smittevernutstyr bla. stellefrakk egnet for bruk ved smitte. Vi fikk kun et plastforkle uten armer».

– Ikke reell mangel på utstyr

Direktøren for sykehjemmene sier at beholdningen av smittevernutstyr har vært en bekymring for mange, men:

– Vi har ikke vært i en situasjon der det har vært reell mangel på smittevernutstyr fordi vi har hatt gode rutiner og fordi det er gjort en formidabel jobb med å skaffe nødvendig og tilstrekkelig utstyr.

– Men det rapporteres om mangel?

– Det er fort gjort å melde fra hvis det er lite utstyr igjen i lageret på avdelingen, men vi har nærmest daglig kjørt ut utstyr til våre institusjoner. Samtidig har vi laget detaljerte prognoser og holdt oversikt over hvor mye vi har forventet å bruke.

– Det har nok vært situasjoner der man skulle ønsket at lageret var fullere, men det er ikke det samme som at vi har gått tom, sier Jagmann.

– Nektet å hjelpe beboer

I avviksmeldingene kommer det også frem at enkelte ansatte har opplevd koronasituasjonen som skremmende.

Her er tre avvik som er meldt inn. De handler om at pleiere ikke har ønsket å gå inn til smittede beboere.

«Medarbeider nektet å hjelpe beboer pga smitte. »

«Sykepleiere ønsket ikke å hjelpe til smittende pasient (ønsket ikke å gå inn til rommet smitte pasienter). Det var to sykepleiere og det var behov for hjelp i avdelingen med utdeling av medisin, som sykepleier har ansvaret for, men da måtte vente på meg for å levere inn på rommet til pasienten og gi medisinen til pasiententen, imens jeg var opptatt med andre pasienter. Sykepleiere ville ikke gå inn pga det er smitte »

«Sykepleiere ønsket ikke å gå inn til smittende pasient pga det er smitte. Det var sykepleiere ansvaret for å gi medisin til pasienten og hjelpe når det er behov for hjelp i avdelingen. Sykepleier vil bare stå utenfor rommet og ser til de smittende pasienter».

Stolt av de ansatte

Sykehjemsdirektør Jagmann sier at han forstår at mange ansatte har opplevd pandemien som vanskelig.

– Jeg kan godt forstå de følelsene som våre ansatte har kjent på i denne situasjonen. Jeg er ikke kjent med at dette har vært et problem. Tvert imot vil jeg si at mine ansatte har vært utrolig flinke og gode til å strekke seg langt. De har vært ansvarlige i en krevende tid.

I enkelte avvik kommer det også frem at ansatte har opplevd at renholdet har vært for dårlig.

«Mangelfullt renhold, gjennomgående. Ekstra bekymret for dette i tider med ekstra fokus på smittevern. Ikke observert renholdspersonalet desinfiserer håntak og flater».

«Brudd på rutinene, har ikke rukket å desifisere alle felles kontaktområder. Andre oppgaver måtte prioriteres.»

– Ingen var forberedt

Jagmann sier at de har blitt flinkere og mer systematiske hva gjelder renhold på institusjonene.

– Vi har hatt omfattende smittesporing, og vi har klart å finne ut hvordan mange har blitt smittet. Vi ser at det i all hovedsak skyldes nærkontakt, sier han.

Om noen måneder kommer avviksmeldingene for andre kvartal, noe som trolig vil gi et større bilde av situasjonen på sykehjemmene i Oslo i kjølvannet av covid-19-utbruddet.

– Hva har vært det vanskeligste for dere hittil?

– Til å begynne med var det krevende at vi ikke visste hvordan dette ville utvikle seg fordi vi raskt merket at dette var en svært smittsom sykdom. Vi var godt forberedt i form av at vi hadde et planverk, men dette var det ingen som var forberedt på.

– Etter hvert, da besøksforbudet ble innført, opplevdes det som en sterk inngripen i folks liv. Det har vært en vanskelig situasjon når beboerne ikke har kunnet møte sine kjære, sier Jagmann.