Professor: – Vil helt sikkert få nye myggarter som potensielt kan være smittespredere

– Ulike arter som er kjent fra Sør-Europa har kommet nordover, sier professor Bjarte Jordal.

Salget av myggmidler har eksplodert i juni, og det har kommet uvanlig mange meldinger om at en ny type mygg har dukket opp i Oslo.

I varmen har mange opplevd en voldsom oppblomstring av mygg i hager og parker. Myggen klekker vanligvis på denne tiden når varmen kommer.

– Jeg ble helt bombardert, og hadde rundt 30 myggstikk på ryggen, fortalte osloborger Markus Sloth til TV 2 mandag.

Han måtte rømme parken da myggen ble som verst.

– Vi satt der kanskje to-tre timer før vi fant ut at det var nok, sa Sloth.

– Reagerer mer

Gentester som norske forskere har utført, har slått fast at det er den såkalte som «T-banemyggen» herjer i Sør-Øst-Norge.

Professor Bjarte Jordal ved Universitetsmuseet i Bergen sier at T-banemyggen er en undergrunnsversjon av den vanlige myggen, og at den er aktiv hele vinteren.

– Det er en mygg som de aller fleste ikke er eksponert for, og da vil den ha andre typer allergener i spyttsekretet sitt, som gjør at man reagerer mer på det, sier Jordal til TV 2.

Professoren sier at så lenge mygg har vann og varme, benytter den anledningen til å formere seg.

På spørsmål om dette kan ha noe med klimaendringer å gjøre, svarer Jordal:

– I ytterste konsekvens kan det være slik. Dersom du har lengre somre og bedre vilkår, vil du ha en lengre sesong.

– Kan det være at vi kan få andre myggarter til Norge som potensielt kan være smittespredere?

– Det vil vi helt sikkert få. Vi vet at mange arter er nye i Norge de siste 20-30 årene. Det er som et resultat av at ulike arter som er kjent fra Sør-Europa har kommet nordover, fordi de har fått en lengre sesong i Skandinavia, sier Jordal.

Spres via transport

Biologi-professor Anne Sverdrup-Thygeson ved NMBU sier at det har eksplodert i henvendelser den siste tiden, i takt med at folk har blitt stukket.

Overingeniør Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sa mandag til TV 2 at man ikke vet så mye om utbredelsen til den såkalte T-banemyggen i Norge.

– Den har vært omtalt fra Oslo alt fra 1933 og vi vet at den har vært plagsom i T-banesystemet, ikke minst på 1970- og 1980-tallet, sa Dahle.

Den kan lett spres ved at den blir med i biler, tog og T-bane. I Sverige har forskerne oppdaget at T-banemyggen har blitt mer utbredt de siste årene, ikke minst rundt Göteborg.