ÅSTED: I 2015 ble en mann kidnappet på Holmlia i Oslo. I tiden etter kidnappingen ble et sentralt vitne holdt skjult av flere menn.
ÅSTED: I 2015 ble en mann kidnappet på Holmlia i Oslo. I tiden etter kidnappingen ble et sentralt vitne holdt skjult av flere menn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Advokat tiltalt for å skjule vitne i huset sitt – nå er han frikjent

Mens et sentralt vitne i en alvorlig kidnappingssak var etterlyst av politiet, gjemte hun seg i sokkelleiligheten til en advokat. Advokaten er likevel frikjent, fordi han hevder han ikke kjente til etterlysningen.

Historien om den uvanlige rettssaken begynner i september 2015.

Det sentrale vitnet, en kvinne i 40-årene, kjører en mann i 50-årene til en parkeringsplass på Holmlia i Oslo. Der blir han grovt mishandlet av menn han aldri har møtt.

Deretter blir han tvunget inn i sin egen bil og fraktet til en leilighet.

Etter to dager i fangenskap kommer mannen gående ut av et skogholt i Oslo. Han har omfattende skader, og hendene hans er stripset.

I tingretten blir fire menn og en kvinne, hvorav minst tre har tilknytning til den kriminelle gjengen Young Bloods, dømt til lange fengselsstraffer.

Så, i ankesaken, blir kvinnen og en av mennene frikjent.

I mellomtiden har kvinnen nemlig endret sin forklaring. Hun snakker flere sentrale gjengmedlemmer inn i saken og oppklarer langt på vei saken for politiet.

At hennes forklaring skulle nå politiet, var imidlertid lenge en stor frykt for kidnapperne. De forsøkte derfor å holde henne skjult for politiet – og det er bakgrunnen for tiltalen mot advokaten i 40-årene.

«Et bakmannsapparat»

Politiet mener at advokaten og tre andre personer bidro til å holde kvinnen skjult i tiden etter kidnappingen. Først oppholdt hun seg i en leilighet i Oslo, og deretter ble hun fraktet til en annen landsdel, der den tiltalte forsvarsadvokaten bor.

Dette er retten enig i: «Basert på den samlede bevisførsel er retten overbevist om at det var et bakmannsapparat som ikke ønsket at N.N. (kvinnen) skulle forklare seg for politiet, og at de iverksatte tiltak for å holde henne skjult for politiet».

I flere uker var kvinnen i advokatens hus. Påtalemyndigheten mener at han forsto at han holdt kvinnen skjult for politiet.

Etter oppholdet i advokatens hus, ble kvinnen kjørt sørover på kontinentet før hun til slutt endte opp i Marokko. Der fikk hun beskjed om ikke å kontakte norsk politi, mener påtalemyndigheten.

I november i 2016 kom kvinnen likevel tilbake til Norge. Hun ble pågrepet på Gardermoen og tiltalt i kidnappingssaken.

– Stor lettelse

Tidligere i juni forklarte advokaten i 40-årene seg om perioden da den etterlyste kvinnen oppholdt seg i sokkelleiligheten hans.

Han hadde tidligere vært hennes advokat i to saker, og to ganger hadde hun vært på besøk i den samme leiligheten.

Advokaten har imidlertid forklart at han slett ikke var kjent med at kvinnen var etterlyst av politiet, eller at hun hadde vært involvert i en kidnappingssak. Retten har kommet til at den forklaringen ikke kan utelukkes.

Dermed er advokaten nå frikjent.

– Saken har vært en stor belastning for ham og familien. Selv om saken ikke hadde direkte knytning til hans advokatvirksomhet, så kunne den også fått konsekvenser for hans yrkesutøvelse. Derfor er frikjennelsen selvsagt en stor lettelse, sier advokatens forsvarer Øystein Storrvik til TV 2.

Flere domfelt

Retten legger blant annet vekt på at kvinnens månedlange opphold hos advokaten ikke bærer preg av at han var kjent med hennes status som etterlyst.

Blant annet møtte kvinnen advokatens venner og familie. Selv har kvinnen forklart at hun fortalte om bortføringssaken til advokaten, men retten anser det ikke som bevist.

TV 2 har tidligere skrevet at kvinnens sikkerhetssituasjon beskrives som kritisk. Hun bor på hemmelig adresse fordi politiet frykter at hun vil bli utsatt for represalier fra gjengmiljøet på Holmlia.

Nylig ble også lederen av Young Bloods dømt i kidnappingssaken – den første dommen han noen gang har fått. Han er i tillegg dømt for å ha medvirket til et drapsforsøk i 2012. Gjenglederen har anket dommen.

De tre øvrige tiltalte er dømt til fengsel. Mens to av dem har fått henholdsvis fem og syv måneder, er tredjemann dømt til 75 dagers fengsel for motarbeidelse av rettsvesenet.

Dommen er ikke rettskraftig.