SJOKKERT: Ordfører Knut Harald Frøland er sjokkert over det han mener er barnevernets forsøk på å undergrave rapporten.
SJOKKERT: Ordfører Knut Harald Frøland er sjokkert over det han mener er barnevernets forsøk på å undergrave rapporten. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Barnevernet forsøker å undergrave knusende rapport

– At de skyver disse barna foran seg, er bare trist, sier barnerettsadvokat.

– Vi har mottatt en e-post fra barnevernssjefen om at barn og foreldre i rapporten ikke kjenner seg igjen og at de føler seg krenket.

Det sier ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland.

– Dette er oppsiktsvekkende påstander som ikke er underbygget, jeg har full tillit til kvaliteten i rapporten.

I forrige uke vedtok politikerne i Samnanger å bryte barnevernsamarbeidet med Bergen kommune, blant annet etter at plasstillitsvalgt i barnevernet fortalte at flere ansatte vurderte å slutte.

Bergen overtok barnevernstjenesten til Samnanger i 2016, etter en rekke grove feil i flere saker.

Samnanger kommune skal også – etter strykkarakter i tre store barnevernssaker – prøve og rettslig forfølge en tidligere barnevernsleder for feil.

«Utilbørlig press»

Torsdag mottok Samnanger en e-post fra barnevernsjefen for barneverntjenesten i Arna, Åsane og Samnanger, Anita Eide. I e-posten forteller Eide om tilbakemeldinger de har fått på granskingen.

Tilbakemeldingene kommer fra en mor, en fostermor og et barn.

Blant annet skal en mor og et barn følt at de har opplevd utilbørlig press fra granskerne til å samtykke til offentliggjøring av rapporten.

Granskingsrapporten er utført av barnerettsadvokat Thea Totland og advokat Geir Kjell Andersland. Sistnevnte har vært fylkesnemndsleder i en årrekke og er tidligere regiondirektør i Bufetat.

Granskingen avdekket blant annet mangelfull oppfølging av saksbehandlingsregler, brudd på barnevernloven, brudd på forvaltningsloven og brudd på FNs barnevernkonvensjon.

I 2013 ble det arrangert fakkeltog mot barnevernet i Samnanger.

En lege varsler også Fylkesmannen fordi han føler han ble forsøkt brukt av barnevernsjefen i kommunen for å frata mot to barn med tvang.

Barnevernstjenesten blir da gransket av advokatfirmaet Kyrre, og ble frikjent på de groveste punktene.

I 2014 må barnevernslederen gå av, etter at kommunestyret hadde åpnet suspensjonssak.

I 2016 gjennomfører Fylkesmannen i Hordaland tilsyn i Samnanger.

Samme år blir barnevernstjenesten lagt under Bergen kommune.

Dette året går også rådmannen av.

I 2018 tar tre familier kontakt med kommunen for å fortelle sin historie. Dette ender med at kommunestyret bestiller en gransking av de tre sakene.

I 2019 kommer første del av rapporten.

I april 2020 kommer hele rapporten. Den slår fast at barnevernstjenesten hadde manglende og grunnløs dokumentasjon i alle sakene, og at kommunen har brutt med bl.a. barnevernsloven.

Kommunestyre vedtar å utbetale oppreisning til noen av de rammede. Totalsummen kommer på 1,7 millioner kroner.

Hadde møte med familien

Rapporten, som ble publisert i slutten av april, gransket tre familier. Sakene strekker seg tilbake til 2005, da Samnanger selv hadde ansvar for barnevernstjenesten.

Barnerettsadvokat Thea Totland.
Barnerettsadvokat Thea Totland.

Gransker og advokat Thea Totland kjenner seg ikke igjen i påstandene fra barnevernstjenesten i Bergen.

– Jeg hadde ingen spesiell formening om rapporten skulle offentliggjøres eller ikke, det er utenfor vårt mandat, sier Totland i Barneadvokatene.

Hun forteller at den ene av familiene mente rapporten inneholdt litt for detaljerte personopplysninger.

Det ble da gjennomført et møte med familien, der rapporten ble gjennomgått og endret, slik at familien skulle være komfortabel med rapporten.

Hun forteller at den ene av familiene mente rapporten inneholdt litt for detaljerte personopplysninger. Det ble da gjennomført et møte med familien, der rapporten ble gjennomgått og endret, slik at familien skulle være komfortabel med rapporten.

– I dette møtet tok vi hensyn til alle endringer. Vi har kun gjengitt det som var nødvendig for konklusjonen, sier Totland.

– Bare trist

– Dette viser hvor mye motstand og opprør det er i barnevernet mot å ansvarliggjøre de feil som blir gjort og er i strid med forvaltningsloven og brudd på FNs barnevernkonvensjon. Dette aggressive reaksjonsmønsteret styrker ikke akkurat troverdigheten til barnevernet.

Advokaten reagerer også på at reaksjonen kommer nå, to måneder etter offentliggjøringen av rapporten.

– De forsøker å undergrave rapporten. Og at de nå skyver disse barna foran seg, det er bare trist.

Forpliktet til å informere

Det har ikke lykkes TV 2 å få svar fra barnevernsleder Eide. Men Kommunaldirektør i Bergen, Tommy Johansen, sier at det fra kommunen sin side ikke var meningen at e-posten skulle tolkes som en undergraving av granskningsrapporten.

– Vi syns det er veldig synd at dette blir tolket på denne måten. Men vi var forpliktet til å viderebringe disse opplysningene til Samnanger, sier han.

Det var en kontaktperson i barnevernstjenesten i Arna og Åsane som snakket med en av familiene i granskningsrapporten.

– Ikke strategisk

E-posten fra barnevernet ble sendt til rådmannen i Samnanger på torsdag, få timer før kommunestyret til Samnanger, der det ble avgjort at kommunen skulle bryte barnevernssamarbeidet med Bergen.

– Vi hadde ingen interesser av å prøve å forpurre arbeidet til Samnanger og denne granskingen, eller å prøve og påvirke noen. Men vi har en plikt å videreformidle informasjon fra innbyggere i Samnanger, sier Johansen.

– Var ikke timingen noe uheldig?

– Jeg er ikke kjent med at det ligger noe strategisk i dette, men det vil jeg selvsagt undersøke nærmere.

– Ledd i en kampanje

Alle de tre familiene som ble gransket ble gjort kjent med innholdet, og samtykket til at den skulle offentliggjøres.

– At noen av disse nå ikke kjenner seg igjen, og føler seg brukt, er helt uforståelig, sier ordfører Frøland.

– Vi vet at ansatte i barnevernet i Bergen har følt seg krenket av vedtakene våre. Men at de prøver å underkjenne rapporten er rystende. Jeg ser på dette som et ledd i en kampanje mot kommunen vår, og jeg er sjokkert over at de bruker ofrene i rapporten til dette, sier ordføreren.