BRENNES: Som TV 2 har fortalt, blir minst en tredjedel av all sortert husholdningsplast transportert til Tyskland og brent.
BRENNES: Som TV 2 har fortalt, blir minst en tredjedel av all sortert husholdningsplast transportert til Tyskland og brent. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Ap vil innføre pant på plastemballasje

Pant på plastemballasje vil øke gjenbruk av plast som i dag blir transportert til Tyskland og brent, mener Arbeiderpartiet. Infinitum som drifter verdens beste pantesystem i Norge, er positive.

– Det må innføres pant på flere typer emballasje, og pantesatsene på drikkevareemballasje må økes. Videre må det arbeides for å innføre et felles nordisk pantesystem, sier Else-May Norderhus (Ap), som er medlem i Energi- og miljøkomiteen.

Som TV 2 har fortalt, blir minst en tredjedel av all sortert husholdningsplast transportert til Tyskland og brent. Svært mye av dette er ulike typer plastemballasje.

– Vi er nødt til å bruke plasten om igjen, og slutte å sende den til Tyskland for å få den brent. En panteordning på emballasje kan være et av flere gode tiltak, sier Norderhus til TV 2.

VIL HA PANT FOR EMBALLASJE: Else-May Norderhus mener at en panteordning for enkelte typer emballasje kan være en miljøvennlig og god løsning for å øke resirkulering av plastemballasje.
VIL HA PANT FOR EMBALLASJE: Else-May Norderhus mener at en panteordning for enkelte typer emballasje kan være en miljøvennlig og god løsning for å øke resirkulering av plastemballasje. Foto: Dyrø / TV 2

– Det er jo helt håpløst for folk som driver og sorterer søppelet sitt, og som nå får beskjed om at det her blir bare brent. Det er ingen som vil akseptere det, forbrukerkravet er at det må gjenbrukes, sier Norderhus til TV 2.

Produsenter fyller i dag butikkhyllene med matvarer og andre produkter som er innpakket i «dårlig» emballasje, som ikke kan materialgjenvinnes. Norderhus mener derfor at en panteordning er et av flere konkret tiltak som vil redusere omfanget av miljøfiendtlig emballasje.

– Positivt forslag

– Pant på emballasjen til noen produkter kan fungere og det finnes noen produkter som har ensartet plast som kunne vært samlet inn gjennom pantesystemet, sier Kjell Olav A. Maldum, administrerende direktør i Infinitum AS.

Infinitum drifter panteordningen på gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. I 2019 samlet Infinitum inn drøyt 598.000.000 bokser og 556.000.000 flasker. Det vil si at 95 prosent av det som omsettes, blir samlet inn for gjenvinning.

POSITIV: Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum AS, mener at en panteordning i kombinasjon med flere tiltak vil føre til økt materialgjenvinning av plast
POSITIV: Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum AS, mener at en panteordning i kombinasjon med flere tiltak vil føre til økt materialgjenvinning av plast Foto: Fredrik Varfjell/AFP

Maldum mener det viktigste bidraget for å få økt materialgjenvinning av plast, vil være å videreutvikle innsamlingsordningene fra husholdningene.

Norge har antagelig verdens best retursystem for plastflasker og metallbokser og har opparbeidet en stor kompetanse når det gjelder resirkulering av ulike materialer.

– Er utspillet fra Ap politisk «agurknytt» eller tenker du at dette er viktig å jobbe videre med?

– Det er positivt at de kommer med forslag. Vi er positive til en dialog om å bidra. Det er viktig, for alle må bidra for at vi skal kunne løse utfordringen med for stort forbruk, sier Maldum.

Men Maldum mener at pant alene, ikke er nok.

– Vi trenger flere løsninger, sier Maldum og mener at en materialavgift som sikrer at det alltid er billigere å kjøpe resirkulert fremfor ny plast, er et viktig tiltak.

– Da skaper politikerne et "sug" i markedet etter innsamlet plast og andre materialer, så vil resten av verdikjeden komme etter.

Ap med flere løsninger

Norderhus har utarbeidet en liste for TV 2, med konkrete tiltak partiet mener må tas bruk for å redusere det enorme omfanget av miljøfiendtlig emballasje:

  • Det må stilles krav til plastprodusentene om bruk av resirkulert plast i nye plastprodukter, og det må utformes på en slik måte at de har lenger levetid, kan repareres og gjenvinnes til nye plastprodukter.
  • Det må innføres avgift på bruk av nyprodusert plast, for å drive frem miljøvennlige alternativer.
  • Det må innføres en forskrift som begrenser det totale volum av emballasje. Videre er det viktig at plast som er vanskelig å resirkulere, for eksempel svart plast, ikke lengre kan brukes til emballasje.
  • Unødvendig engangsplast må fases ut og forbys.

– For mange smutthull

– Vi har i dag et system med alt for mange smutthull, som ikke fungerer og som ikke bygger opp rundt materialgjenvinning, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

MANGLER OVERSIKT: Direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall synes ikke returordningene fungerer godt nok.
MANGLER OVERSIKT: Direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall synes ikke returordningene fungerer godt nok. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Samfunnsbedriftene, som er en arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for offentlige renovasjonsselskap, tror at et plastsorteringssystem som ikke fungerer bedre enn i dag, vil smitte over på innbyggernes vilje til å sortere i fremtiden.

– Myndighetene må få bedre oversikt og stille strengere krav til produsentene. Det største problemet er kanskje at det blir produsert veldig mye plast og emballasje som ikke lar seg materialgjenvinne, mener Kamfjord.

Produsenter og importører av ulike varer og emballasje er underlagt en produsentansvarsordning. Det betyr at produsenten tar ansvar for at det de produserer og setter ut på markedet også blir samlet inn og gjenvunnet etter at det har blitt avfall. Kamfjord mener at dette ikke fungerer optimalt i dag.