ØKT: Responstiden til politiet har økt i mindre byer og tettsteder.
ØKT: Responstiden til politiet har økt i mindre byer og tettsteder. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politiet bruker lenger tid på å rykke ut til hendelser enn før

Politiets responstid har økt siden nærpolitireformen ble innført i 2016. For større byer er responstiden lik, mens den har økt i mindre byer og tettsteder.

I første tertial rykket politiet ut på 5.707 hasteoppdrag, men ifølge nye tall fra Politidirektoratet , sliter politiet med å oppfylle sine egne nasjonale krav til responstid, med unntak av byer med over 20.000 innbyggere.

Responstiden er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet.

Politiets tall for responstid fra januar og ut mars viser at de nådde målet om å være framme på stedet innen 11 minutter i 80 prosent av oppdragene.

I tettsteder med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere var politiet framme etter 20 minutter i 80 prosent av tilfellene, ett minutt mer enn målet. I tettsteder med under 2.000 innbyggere og øvrige områder kom politiet fram innen 32 minutter i 80 prosent av oppdragene. Her var målet 30 minutter.

I 2016, året etter at politireformen ble innført, var responstiden 11 minutter i de største byene, 19 minutter i tettsteder med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere og 29 minutter i tettsteder under 2.000 innbyggere.

– Vi jobber med å identifisere tidsbruk i de ulike tidsintervallene gjennom et oppdrag for å sette inn tiltak på riktig sted. Tiltakene for reduksjon i responstid omfatter bedre styring av ressursene, effektive og gode arbeidsrutiner og økt kvalitet i meldingsmottak på operasjonssentral, sier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet i en kommentar til NTB.