Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør rede for hovedstyrets rentebeslutning. Bildet er fra mars 2019.
Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør rede for hovedstyrets rentebeslutning. Bildet er fra mars 2019. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norges Bank holder renten på null

Sentralbanken gjør ingen justeringer i styringsrenten på juni-møtet.

Torsdag annonserte Norges Bank sin nyeste rentebeslutning. Komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet enstemmig å holde styringsrenten uendret på null prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Arbeidsledigheten større enn ventet

I begrunnelsen for avgjørelsen skriver Norges Bank at koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi.

«Siden rentemøtet i mai har aktiviteten tatt seg raskere opp enn lagt til grunn. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet, og oljeprisen har økt. Aktiviteten er likevel betydelig lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien».

Videre skriver sentralbanken at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer.

«Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, og for at prisveksten blir for lav noe lenger frem i tid. På den annen side kan en lang periode med lave renter øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp».

Tre rentenedsettelser på kort tid

Norges Banks prognose for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå de neste par årene. Deretter øker renten gradvis etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres.

Norges Bank har satt ned styringsrenten tre ganger siden koronakrisen begynte. Dagen etter at Norge innførte strenge tiltak mot spredning av koronaviruset den 12. mars, satte sentralbanken renten fra 1,5 prosent til 1 prosent.

En uke senere justerte sentralbanken renten videre ned til 0,25 prosent, før den ble kuttet helt til null prosent under komitéens møte i begynnelsen av mai.

Påvirker boliglån

Styringsrenten er et av Norges Banks viktigste virkemidler for å påvirke norsk økonomi. Kort forklart er styringsrenten den renten bankene får på sine lån hos Norges Bank.

Hovedregelen er at renten settes opp når det går bra i norsk økonomi, og ned når det går dårlig.

Når styringsrenten justeres, følger gjerne boliglånsrentene etter. Nordmenn med boliglån blir derfor ganske direkte påvirket av Norges Banks beslutninger.

– Byr på bekymringer

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier dagens rentebeslutning bekrefter det man allerede vet – at norske boliglån kommer til å være tilnærmet gratis i mange år.

– Det er gode nyheter for husholdningene, og det bidrar til å holde boligmarkedet i gang. Men det byr også på bekymringer. Paradoksalt nok har effekten av rentefallet trumfet effekten av arbeidsledigheten så langt, og den samlede kjøpekraften i boligmarkedet er høyere enn før nedstengningen 12. mars, sier Geving.

– Bankene fungerer godt, etterspørselen etter lån er høy og tilgangen på kreditt er helt normal, tross påstander om det motsatte i enkelte medier. Dette ser vi særlig i sjøhyttemarkedet hvor etterspørselen langt overgår tilbudet, men også i markedet for brukte boliger hvor etterspørselen har økt så mye at vi er bekymret for at boligprisene igjen skal stige ukontrollert.

Han mener situasjonen minner om våren 2016, da styringsrenten ble satt ned til den gangen rekordlave 0,5 prosent, og boligprisene steg voldsomt til tross for lavkonjunktur og en høy arbeidsledighet på 4,7 prosent.

– Vi tror ikke at en forventet ledighet på rundt fem prosent i 2020 er nok til å motvirke ny prisvekst, men vi tror at boliglånsforskriften, som ble strammet kraftig inn etter prisbonanza i 2016, kan bidra til å begrense ny prisvekst i 2020, sier Geving.