Utestedene har vært hardt rammet av koronakrisen. Selv om mange kan holde åpent som normalt, må de følge de generelle smittevernreglene.
Utestedene har vært hardt rammet av koronakrisen. Selv om mange kan holde åpent som normalt, må de følge de generelle smittevernreglene. Foto: Vidar Ruud/NTB SCANPIX

Nå kan det gå mot lengre åpningstider i hovedstaden

Oslo kommune skal gjøre ny vurdering av åpningstider for skjenkesteder før sommerferien.

Oslo kommune er nå den eneste av storbyene i Norge som har innskrenket åpningstider for utestedene på grunn av koronatiltakene. Restauranter og skjenkesteder har i dag skjenking frem til kl 23.30 og må stenge senest kl 24.

Oslo-området er det området i Norge som har mest spredning av koronaviruset, og kommunen har holdt fast på de reduserte åpningstidene for å forhindre at mange mennesker samles på utesteder utover natten.

Men stengte utesteder betyr ikke at ungdom slutter å samles til fest. Politiet i Oslo, og flere andre steder i regionen har meldt om mye festbråk i sommervarmen de siste ukene.

Gjør ny vurdering denne uka

Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo opplyser til TV 2 at denne Covid19-forskriften om åpningstider er noe som er under løpende vurderinger.

– Det vil tas stilling til dette innen kort tid og før sommerferien, opplyser kommunikasjonsansvarlig, Ninja Sandemose, på vegne av byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo til TV 2.

Hun sier de får en avklaring om når det blir tatt en ny vurdering før helgen.

De andre store byene, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø har hatt normale åpningstider på utestedene i flere uker nå, og har ikke fått meldinger om at dette har vært problematisk.

– Bergen kommune hadde i forbindelse med nedstengingen en egen forskrift, men den ble opphevet, og skjenketidene i Bergen er slik de har var også før koronakrisen, opplyser kontorleder Terje Gjertsen på kontor for skjenkesaker i Bergen kommune til TV 2.

Ifølge Gjertsen er ikke dette noe kommunen på nåværende tidspunkt vurderer å endre på.

– Åpent til festen er over

– Når det gjelder Oslo så har vi registrert at der er det begrensninger i skjenketid, med de mulige beskrevne konsekvenser det kan medføre.

– Når vi i Bergen kommune har skjenketid til kl. 02.00 i helgene, med mulighet for utvidet skjenketid til kl. 02.30, tror jeg ikke at det er behov for noe videre fest. Da er vel festen over. Således er dette ikke noe som vekker bekymring her, sier Gjertsen.

Han påpeker at politiet kan ha hatt travle netter i godværet, men har ikke fått tilbakemelding på at dette er knyttet til utestedene.

Informasjonskampanje

I Stavanger kommune gjennomfører kommunen torsdag en informasjonskampanje ut mot serveringsstedene og befolkningen for å få smittevernet til å fungere best mulig.

Stavanger innførte restriksjoner på skjenkestedene da koronapandemien brøt ut. I likhet med Oslo måtte skjenkestedene stenge klokken 24. Fra 1. juni gikk de imidlertid tilbake til de normale åpningstidene i kommunen som er 10.00 - 01.30 for utesteder med alminnelig skjenkebevilling, og fra 22.00 - 03.00 for nattklubbene. (Stengetid en halvtime senere).

– Vi har lyst til at serveringsstedene skal kunne holde åpent med vanlige åpningstider. Det blir imidlertid viktig at vi ser at smittevernreglene kan overholdes, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune Runar Johannessen til TV 2.

Kontroller

– Store arrangementer og serveringsstedene er områder vi har spesielt fokus på da det er mange personer som samles, og sannsynligvis i slike settinger at det risiko for at smitteutbrudd kan skje.

Johannessen sier at kommunen vil fortsette å gjøre kontinuerlige kontroller og gjøre løpende vurderinger av om det er smittevernmessig forsvarlig med normale åpningstider.

Også Kristiansand fulgte ved pandemiens utbrudd samme forskrift som Oslo kommune med stenging klokken 24.

Tilbake til normalen

– Kommunen opphevet forskriften for godt over en måneds tid siden og har gått tilbake til normale åpningstider, det vil si åpning til kl. 02.00, sier fagansvarlig for bevilling, Lars Petter Aasheim til TV 2.

Han forklarer at bransjen i stor grad har regulert åpningstidene selv på bakgrunn av det nasjonale kravet til matservering, men at det er grunn til å tro at flere ønsker å holde åpent så lenge de kan nå som det nasjonale kravet til matservering er fjernet.

I Trondheim strammet de aldri inn på åpningstidene da koronakrisen brøt ut, men stilte krav til utestedene om å følge de nasjonale smittevernreglene.

– Ingen endring

– Trondheim kommune har ikke gjort noen endringer med hensyn til skjenketider under koronaperioden. En del nattklubber har valgt å holde stengt på eget initiativ fordi de mener det er vanskelig å etterleve smittevernsregler, sier kommunikasjonssjef ved kommunedirektørens fagstab, Harry Tiller.

Utover det har kommunen hatt flere møter med utelivsbransjen for å informere og hjelpe til med råd om hvordan de kan etterleve smittevernsregler.

– Det er ikke en aktuell problemstilling så langt å stramme inn eller endre på skjenketidene nå, sier Tiller.

Heller ikke utelivsbyen Tromsø så det nødvendig å innføre spesielle koronaforskrifter for utelivsbransjen.

– Vi har ikke hatt vedtak på begrensning på åpnings- eller skjenketider hverken nå eller under koronatiden, opplyser Marlene Uvsløkk som er seksjonsleder for kommunikasjon og innbyggerservice på servicetorget i kommunen