EN VANSKELIGERE HVERDAG: Fremskrittspartiet vil heve sperregrensen, og gjøre det vanskeligere for de mindre partiene.
EN VANSKELIGERE HVERDAG: Fremskrittspartiet vil heve sperregrensen, og gjøre det vanskeligere for de mindre partiene. Foto: Lise Åserud

Frp vil heve sperregrensen: – Små partier har for mye makt

I Fremskrittspartiet irriterer de seg over at «små-partier» har for stor innflytelse. Nå foreslår partiet at sperregrensen økes til fem prosent.

Onsdag leverer Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen et grunnlovsforslag i Stortinget, hvor Frp ønsker at sperregrensen heves til fem prosent.

– Jeg ønsker å heve sperregrensen, slik at små partier ikke får for stor innflytelse ved å havne på vippen og har vetorett i saker hvor det er et reellt flertall, sier Steffensen.

Det ville skapt trøbbel for blant annet de tidligere regjeringskollegene i Venstre og KrF. På TV 2 sin siste måling så Venstre 1-tallet.

Roy Steffensen møter Venstre-nestleder Terje Breivik i gangen på Stortinget.

KRITISK: Roy Steffensen mener de siste årene har vist at sperregrensen bør økes til fem prosent.
KRITISK: Roy Steffensen mener de siste årene har vist at sperregrensen bør økes til fem prosent. Foto: Vidar Ruud

– Det ser ut til at Venstre fint klarer å eliminere seg selv uten at jeg trenger å bidra, sier Steffensen.

Han avviser at forslaget er for å gagne Frp.

– Hensikten med sperregrensen er å hindre at små partier får mer makt og innflytelse enn det velgeroppslutningen skulle tilsi, og hindre altfor mange partier på Stortinget. Nå ser vi at vi har ni partier på Stortinget. Det er det meste vi har hatt, og samtidig ser vi på målinger at man nå trolig trenger mange partier for å finne et styringsdyktig flertall. Jeg tror at hvis vi hever sperregrensen vil vi få flere styringsdyktige flertall, og jeg tror det vil være positivt for valgdeltakelsen, sier Steffensen til TV 2.

Politikerforakt

Han mener små partier har altfor mye makt i Norge.

Dette er sperregrensen

Det er 169 representanter på Stortinget. 19 av dem er utvjevningsmandater. For å kunne få utjevningsmandater må partiet på landsbasis ha over fire prosent.

– Det verste eksempelet ved at et lite parti har hatt for mye makt, er vel kanskje Frp i perioden 1985-1989 hvor vi hadde to personer på vippen. Det har utviklet seg til at mindre partier har fått vetorett, som KrF i bioteknologiloven og Venstre som fikk blokkert Lofoten og konsekvensutredning. Det er saker det er stor oppslutning om i Stortinget, som små partier får hindre. Det fører til politikerforakt og at folk mister tilliten til systemet. Øker vi sperregrensen, vil vi gjøre det vanskeligere for små partier.

Hvis sperregrensen hadde vært fem prosent ved valget i 2017, ville det vært rødgrønt flertall.

– Dette handler om hva jeg tror er best for landet på lang sikt. Det vil tidligst slå ut i 2025.

– I dag har MDG sin representant 94.000 stemmer i ryggen, mens en Arbeiderparti-representant har 16.000 stemmer bak seg. Vil ikke forslaget ditt sørge for at flere føler at de ikke representeres?

– Fordelen med en lav sperregrense er jo at flere velgere føler de er representert på Stortinget og sitter rundt bordet og forhandler. MDG har jo heller ikke tatt til orde for å fjerne sperregrensen. Små partier bruker den samme argumentasjonen ved at de ønsker å ha den på tre, og det er for å hindre at små partier som er mindre enn MDG skal komme inn. Prinsipielt er vi enige i at det skal være en sperregrense, men nå handler det om hvor den skal ligge for at det skal være styringsdyktige flertall, sier Steffensen.

Valglovutvalget har foreslått at sperregrensen senkes til tre prosent. Men to medlemmer av utvalget og tidligere statsråder, Anders Anundsen og Knut Storberget, ønsker at den heves til fem prosent.

– Utvalgets flertall (11 medlemmer) mener partiene i større grad enn i dag bør få like stor andel av representantene på Stortinget som de får av andelen stemmer, het det i en pressemelding fra valglovutvalget.

Venstre: – Udemokratisk

Venstres nestleder, Terje Breivik, mener sperregrensen bør senkes til tre prosent.

TOMMEL OPP FOR 3: Terje Breivik vil ha sperregrensen til tre proent.
TOMMEL OPP FOR 3: Terje Breivik vil ha sperregrensen til tre proent. Foto: Kallestad, Gorm

– Å heve sperregrensen til fem prosent tror jeg er å gå stikk motsatt retning av det demokratiet trenger. Vi sliter med fallende oppslutning og politisk engasjement. Svaret er heller å ha sperregrensen lavere, slik at terskelen blir lavere. Mangfold er et gode, sier Breivik til TV 2.

Han mener færre partier fører til færre diskusjoner i det åpne rom, og flere interne diskusjoner.

– Det er lett at det blir store meningsforskjeller internt i store partier som gjør det vanskeligere å lage et styringsdyktig flertall. Jeg tror på at meningsbrytning i det åpne rom mellom flere parti gagner demokratiet, istedenfor i lukkede rom.

– Og der er vi i Venstre veldig gode, sier Breivik og smiler.