Oslo 20200503. 
Tinghuset i Oslo der Oslo tingrett og Oslo byfogdembete holder til.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Oslo 20200503. Tinghuset i Oslo der Oslo tingrett og Oslo byfogdembete holder til. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum

Dømt til fengsel:

Huseier (64) kjøpte boblebad til leietaker for å se henne naken

Med en «spionpenn» og flere små kameraer fulgte utleieren med på leietakeren og datteren hennes i årevis.

Nå er mannen i Oslo tingrett dømt til ni måneders fengsel – fire av dem betinget.

Den domfelte mannen har i retten forklart at han raskt ble veldig forelsket i kvinnen som han leide ut kjelleretasjen sin til. Følelsene var ikke gjensidige, men han «klarte ikke å legge fra seg begjæret».

Følgelig betalte mannen en rekke regninger for leietakeren, mens han selv sluttet å ta imot husleie. Han lånte også bort 650.000 kroner uten å få dem igjen. Daglig var han på besøk i underetasjen.

«Han var tilsynelatende verdens beste utleier, og en farsfigur for N.N. (datteren)», heter det i dommen.

«Umulig å oppdage»

Etter flere år bestemte mannen seg for å installere overvåkingsutstyr hos leietakeren og den mindreårige datteren hennes.

På internett kjøpte 64-åringen trådløse kameraer og «spionpenner» fra Kina. Utstyret ble installert mens leietakeren og datteren var på en ferie som huseieren hadde spandert på dem.

Etter noe tid bestemte mannen seg også for å kjøpe et boblebad til leietakeren, der han installerte to kameraer. Samtidig innredet han et nytt pikerom til datteren, der han satte opp kamera og mikrofon ved sengen.

Ledningene fra kameraene skjulte mannen under falske lister, bak et el-lokk, i en hjørnekloss oppe i et takhjørne, rett i panelveggen og bak falske rister på badet. Han trakk ledningene opp til sin egen boligdel og skjulte dem bak PC-en for ikke å vekke oppsikt.

Ifølge dommen var kameraene veldig små og så ut som en skrue utad. Ifølge politimannen som undersøkte åstedet, var kameraene til og med mulig å skru i med et skrujern. De var «i utgangspunktet umulig å oppdage», ifølge politimannen.

Leiligheten ble rasert

Da tiltalte på et tidspunkt ble varslet om at det skulle være kontroll av det elektriske anlegget, tok han ned utstyret. To uker senere var det oppe igjen.

Mannen har forklart at han satte opp kameraene for å se på leietakeren i smug når hun var naken. Samtidig tilfredsstilte han seg selv seksuelt.

På et tidspunkt fikk leietakeren også en kjæreste, og tiltalte har forklart at han ukentlig så på at de hadde samleie.

Da 64-åringen senere ble oppdaget, vandaliserte leietakerens kjæreste leiligheten hans med en øks, ifølge politiet. Tiltaltes forsikringsselskap har ikke villet dekke dette, fordi skadeverket ble vurdert å være utført «i berettiget harme».

Kjæresten er imidlertid tiltalt for ødeleggelsene, men saken har ennå ikke vært oppe for retten.

Politiet: Aldri sett lignende

64-åringen har forklart at han så på overvåkingsbildene 2-3 ganger i uken i en periode på fire og et halvt år. Opptakene ble automatisk slettet etter 24 timer, og han sier de aldri ble spredt.

Mannen ble oppdaget da leietakerens datter en dag i juli 2018 observerte at det hang ledninger fra taket på badet. Da hadde et av kameraene løsnet.

Mannen forstod umiddelbart at han var avslørt og kjørte utstyret til forbrenningsanlegget på Grønmo. Dagen etter ble han pågrepet og varetektsfengslet. Politiet har funnet igjen deler av utstyret, men ikke alt.

Etter pågripelsen tilstod 64-åringen alt og pekte for politiet ut alle stedene der kameraer og mikrofoner hadde vært plassert.

En spesialetterforsker i politiet har forklart at politiet ikke hadde klart å finne utstyret uten tiltaltes hjelp. Spesialetterforskeren sier at utstyret var svært profesjonelt satt opp, og at han aldri har sett lignende.

«Som en far»

Under rettssaken var aktor Lisa Mari Løkke om ett år og fire måneders fengsel for mannen. Retten mener ikke at en så høy straff vil være i tråd med rettspraksis.

Grunnen til at det likevel gis en lang ubetinget fengselsstraff, er blant annet det tillitsforholdet mannen hadde til leietakeren og datteren hennes. Om datteren skriver retten følgende:

«Tiltalte har vært som en far for henne, og det straffbare forholdet har foregått i en sårbar periode av hennes oppvekst. Det er skjerpende at overvåkningen ikke bare har foregått på badet og i stua, men også på hennes pikerom, der hun hadde rett til totalt privatliv, et sted hun burde følt seg trygg».

Samtidig har saken hatt en liggetid på over et år, noe som innebærer brudd på menneskerettighetene. Straffen er derfor satt noe ned.

Retten skriver også at saken illustrerer «et hull i straffeloven» fordi overvåkingen ikke rammes av paragrafene om hensynsløs adferd, stalking eller krenkelse av privatlivets fred.

«Etter disse bestemmelsene må det ligge innenfor gjerningsmannens forsett at fornærmede skal oppfatte krenkelsen», skriver retten.

Anker ikke

Den domfelte 64-åringen kommer ikke til å anke dommen på ni måneders fengsel, hvorav fire måneder er gjort betinget med prøvetid.

– Vi er i grunn fornøyde med dommen. Det er en noenlunde riktig dom, sier hans forsvarer, advokat Audun Beckstrøm, til TV 2.

For påtalemyndigheten er det statsadvokaten som skal vurdere en anke.

– Det har vært vanskelig å finne et utgangspunkt for straffen fordi det er lite sammenlignbar rettspraksis. Jeg må sette meg ned og se på hva retten har tatt utgangspunkt i, og så må vi vurdere om vi skal foreslå en anke, sier politiadvokat Løkke.

Videre er mannen dømt til å betale 60.000 kroner til leietakeren og 80.000 kroner til datteren hennes.

Bistandsadvokaten til leietakeren og datteren hennes har ikke besvart TV 2s henvendelse tirsdag.