Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil fjerne plikten til å gå av med pensjon før fylte 70 år.
Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil fjerne plikten til å gå av med pensjon før fylte 70 år. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Alle i staten får jobbe til de blir 70 år

Regjeringen vil oppheve plikten til å slutte ved oppnådd særaldersgrense

Hver femte ansatte i staten, omkring 30.000 personer, har såkalt særalsdersgrense. Det vil si at de kan, og må, slutte tidligere enn den alminnelige pensjonsgrensen på 70 år. Nå vil regjeringen fjerne plikten til å gå av med pensjon før fylte 70.

– I dag er det veldig mange ansatte som blir tvunget ut i pensjon, mens de egentlig føler at de har lyst og kapasitet til å fortsette å jobbe: Det skal de nå få lov til, hvis de vil, sier Torbjørn Røe Isaksen til TV 2.

På høring

Han vil om kort tid sende på høring et nytt regelverk som vil tillate ansatte å stå i jobb utover særaldersgrensen på 60, 63 eller 65 år.

Det er særlig ansatte i politiet, forsvaret og andre grupper med særlige fysiske krav i jobben som har særaldersgrense. Egentlig ønsker regjeringen å både fjerne og heve noen av disse grensene, men siden de er forankret i lov, kan de bare endres av Stortinget, og trolig ikke uten etter omfattende drøftinger med de ansattes organisasjoner.

– Men dette kan vi gjøre uansett, fordi det betyr ikke at særaldersgrensene blir borte, Det betyr bare at de som har lyst til å jobbe lenger skal få lov til å jobbe lenger. Det foreslås i denne omgang ingen øvrige endringer i pensjonssystemet.

– Slutter ikke å tenke

En av dem som hadde lyst til å jobbe også etter fylte 60, er tidligere politietterforsker Finn Abrahamsen (71). Han fikk et tilbud utenfor politiet da han var 57. Siden han visste at han uansett måtte slutte som sekstiåring, valgte han å si opp for å fortsette som privat etterforsker.

– Det er jo flere allerede nå som synes de går av altfor tidlig. Og det er jo mange, de aller fleste, tror jeg, finner seg noe annet å gjøre, sier Abrahamsen.

Dessuten har Abrahamsen kolleger som går over til patruljering mot slutten av karrieren for å oppnå høyere pensjon, og andre tilpasninger som politiet som etat taper mye på.

– Man slutter jo ikke å tenke selv om man passerer 60. Veldig mange har mye å gi fremdeles, så jeg ønsker velkommen endringer som lar dem få lv til det, sier Abrahamsen.

Nok å gjøre

Selv har han hatt mer enn nok å gjøre siden han sluttet i politiet.

– Ti tolv timers dager har det vært. Ofte hele året igjennom. Og det meste jeg driver med er politisaker, faktisk, som jeg kunne vært på jobben i politiet og drevet med.

– Så om det ikke hadde vært for denne 60-årsgrensen i politiet, så hadde du fortsatt der?

– Jeg hadde fortsatt til jeg var sytti , tenker jeg, sier den spreke etterforskeren, som altså fremdeles tar oppdrag i en alder av 71 år.