Den afghanske gutten fra Morialeiren har blitt frisk, men er redd for å bli alvorlig syk igjen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Den afghanske gutten fra Morialeiren har blitt frisk, men er redd for å bli alvorlig syk igjen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Drømmen til Maisam (11) trolig knust – syke barn fra Moria ikke ønsket til Norge

11 år gamle Maisam, som ble alvorlig syk i Moria-leiren, drømmer om å få komme til Norge. Men terskelen for å få opphold på grunn av helseproblemer er svært høy.

Regjeringen har sagt ja til å ta i mot sårbare barn fra flyktningeleire på de greske øyene, men stoler ikke helt på at det er de med størst beskyttelsesbehov som blir valg ut gjennom EUs prosedyre for evakuering av 1600 asylsøkere.Opplysninger om at Tyskland, som ett av 11 «villige» EU-land henter ut nærmere 250 syke barn og deres familier fra greske flyktningleirer skaper uro. Det er ikke i tråd med det norske, strenge regelverket om at sykdom i prinsippet ikke gir grunn til beskyttel