MULIG LØSNING: Ap, Rødt og Sp vil ha på en løsning.
MULIG LØSNING: Ap, Rødt og Sp vil ha på en løsning. Foto: Vidar Ruud

Mot flertall for hasteutbetalinger fra Nav: – Nå må folk få pengene sine!

Rødt foreslår at Nav skal utbetale 20.000 kroner i en hasteutbetaling. Nå er det samtaler på Stortinget om forslaget. Ap, Frp og Sp er positive til en hasteutbetaling.

Finanskomiteen diskuterer nå en løsning om hasteutbetalinger fra Nav.

– Vi ser på dette med positive øyne og er åpen for å finne en eller annen løsning, sier Frps Hans Andreas Limi, som sitter i finanskomiteen.

Han legger til at de ikke har behandlet saken, og avventer svar fra statsråden.

Rødt har fremmet et forslag om forskudd til permitterte som ikke har fått de pengene de har krav på.

RØDT-LEDER: Moxnes håper på flertall for sitt forslag.
RØDT-LEDER: Moxnes håper på flertall for sitt forslag. Foto: Terje Pedersen

– Stortinget ber regjeringen sikre at alle permitterte som ikke har fått utbetalt lønnskompensasjon i løpet av første halvdel av juni, får et umiddelbart forskudd på 20.000. Dette forskuddet skal ikke føre til trekk i andre ytelser fra NAV enn lønnskompensasjonen, eller kreves tilbakebetalt, heter det i forslaget fra Bjørnar Moxnes.

Rødt-lederen avviser overfor TV 2 at dette vil føre til enda mer ekstraarbeid for Nav.

– Her trenger man ikke en individuell saksbehanding, og det vil ikke lempe en ny byrde på Nav. Vi sier kort og godt at de skal betale ut 20.000 kroner, så lenge du ikke har fått pengene du har krav på.

– Kan det enda med at noen må tilbakebetale?

– 20.000 kroner for de 18-dagene tilsvarer lønn på 300.000 kroner. Det er lavt og de fleste vil ha krav på mer. De ytterst få som får mer enn de skulle hatt, mener Rødt bør få beholde pengene sine. Nå må folk få pengene sine og ikke gå sommeren i møte uten penger! Folk har levd på oppsparte midler, slekt, venner og solgt unna eiendeler. Nå tror jeg et flertall vil sørge for en hasteutbetaling, så er Rødt villige til å diskutere ulike måter å gjøre det på, sier Moxnes.

Han håper på flertall på Stortinget.

Sp: – Skulle bare mangle

– Senterpartiet er for hasteutbetalinger. Det skulle bare mangle at vi nå får en løsning. Min tilnærming er at vi er fleksible for løsninger og diskuterer oss frem til en løsning, sier saksordfører Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

POSITIV: Sigbjørn Gjelsvik sier Sp er innstilt på å finne en løsning.
POSITIV: Sigbjørn Gjelsvik sier Sp er innstilt på å finne en løsning. Foto: Åserud, Lise

– Vi er opptatt av det må skje noe nå. Mange er i en krevende situasjon, selv om utbetalingene av lønnskompensasjon er i ferd med å komme, sier Gjelsvik, som er partiets finanspolitiske talsperson.

Ap er positive

LO foreslo før helgen at NAV umiddelbart utbetaler dobbelt forskudd på dagpenger og avregner dette i etterkant.

Aps Fredric Holen Bjørdal sier Ap er positive til en løsning.

– Det er diskusjoner mellom partiene, og de kan jeg ikke avsløre nå. Ap deler situasjonsbeskrivelsen til Rødt. Vi er bekymra for de som ikke får dagpenger og lønnskompensasjon. Forskudd er en naturlig måte å løse det på. Vi ser på hvilke muligheter som finnes. LO har et forslag på dobbelt forskudd. Utfordringen med forslaget til Rødt innebærer at ikke noen skal tilbakebetale hvis folk får mer penger enn de har rett på, og det bryter med noen forutsetninger i Folketrygden. Vi er åpne for å støtte forslaget fra LO, sier Ap-politikeren.

Forsinkelser

I april uttalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at Nav ikke regner med å å være à jour med utbetaling av dagpenger før i slutten av juli. Årsaken er enormt mange søknader om dagpenger.

Det er innført en ordning for forskudd på dagpenger.

Også lønnskompensasjonsordningen har tatt tid for Nav å få på plass. Den kom på plass tirsdag, tre måneder etter at den ble vedtatt i Stortinget.

Ordningen innebærer at Nav skal gi lønnskompensasjon for dag 3–20 etter permittering, før den permitterte kan motta dagpenger. De to første dagene er arbeidsgiver ansvarlig for å betale ut lønn.

Tirsdag uttalte Nav-sjef Sigrun Vågeng at utbetalingene av pengene fra lønnskompensasjonen kommer på konto to til tre dager etter at arbeidsgiver har lagt inn opplysninger på Navs nettsider.

I en pressemelding mandag, skriver Nav at 360.000 nå har mottatt dagpenger, forskudd på dagpenger eller lønnskompensasjon.

– NAV utbetaler penger i et tempo vi aldri har gjort før, og antall vedtak innen dagpenger forrige uke var det høyeste noensinne. Vi har fått på plass 12 av 12 endringer Stortinget har bedt oss om i forbindelse med koronakrisen. Blant annet ble forskuddsordningen for dagpenger klar før påske, slik at arbeidssøkere ikke trenger å stå uten penger i påvente av saksbehandlingen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i pressemelding.

Av alle søknader som har kommet inn fra koronakrisen startet og til og med forrige uke, er det anslagsvis 197 000 personer som venter på å få sin dagpengesøknad behandlet.