ANSETTELSEN: Representantskapet i Norges Bank har avlagt sin rapport til Stortinget om ansettelsen av oljefondsjef Nicolai Tangen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
ANSETTELSEN: Representantskapet i Norges Bank har avlagt sin rapport til Stortinget om ansettelsen av oljefondsjef Nicolai Tangen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ber om mer kontroll av Tangen

Representantskapet i Norges Bank ber om nye kontroll-tiltak spesielt for påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen. Nå har saken havnet i Stortinget.

- Representantskapet registrerer at avtalen som er inngått med daglig leder av NBIM går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank, heter det i brevet.

Brevet kan leses i sin helhet her. I dag sendte kontrollorganet for Norges Bank Tangen-saken til Stortinget. Det er svært uvanlig at representantskapet sender enkeltsaker til de folkevalgte.

– Hvorfor har dere valgt å sende denne saken til Stortinget?

– Det har vi valgt å gjøre, fordi vi er utnevnt og rapporterer til Stortinget. Vi stod reelt sett i et valg om å sende et brev til Stortinget nå eller vente med å skrive det inn i en rapport som ikke kommer før våren 2021, sier Julie Brodtkorb, leder for representantskapet til TV 2. Hun sier at saken nå er ferdigbehandlet fra deres side.

Bråket ikke over

Det var vært mye kritikk mot hovedstyret i Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen i forbindelse med ansettelsen av hegdefondforvalter Nicolai Tangen (54).

Tangen har tjent milliarder av kroner på selskapene sine i AKO Capital-systemet. Saken flyttes nå over til Stortinget, hvor finanskomiteen vil starte behandlingen av saken. Debatten om ansettelsen vil derfor fortsette.

SV-leder Audun Lysbakken mener at Stortinget må vurdere om Tangen kan tiltre.

– Det var uklokt av hovedstyret i Norges Bank å gjennomføre ansettelsen før representantskapet fikk si sitt om vilkårene. Den beslutningen kan ikke hindre Stortinget i å gjøre en vurdering av om Tangen kan tiltre, sier Lysbakken. Og understreker at Oljefondet er avhengig av politisk tillit.

Han mener det er dypt problematisk at interessekonfliktene ikke ser ut til å være løst. Lysbakken peker også på at Tangens forhold til skatteparadiser er problematisk.

I brevet til Stortinget skriver kontrollorganet:

«Representantskapet vil bemerke at arbeidsavtalen med underliggende avtaler, erklæringer og garantier fra ulike parter utløser behov for etablering og dokumentasjon av nye kontrolltiltak utover de eksisterende kontrollene i Norges Bank.»

Bryter bånd?

Da Tangen ble presentert som ny sjef for Oljefondet, sa han at alle bånd skulle brytes mellom ham og hans private selskaper. Den 27.mai ble ansettelsesavtalen presentert. Tangen selger seg betydelig ned i selskapet.

Han vil likevel eie 43 prosent av AKO og er fortsatt største eier. Forvaltningen av selskapene og hans formue skal settes ut til eksterne forvaltere. Representantskapet påpeker også at spørsmålet om registrering av noen av Tangens selskaper i skatteparadiser fortsatt er uløst.