LIKER IKKE UTVIKLINGEN: Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius mener arbeidsgiver som ønsker å tilby eggfrysavtaler til sine ansatte driver et kynisk press.
LIKER IKKE UTVIKLINGEN: Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius mener arbeidsgiver som ønsker å tilby eggfrysavtaler til sine ansatte driver et kynisk press. Foto: Privat

– Hårreisende å presse kvinner til å vente med å få barn

Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) går hardt ut mot eggfrysavtaler i bedrifter. Nå er det lov også i Norge å fryse ned egg uten medisinsk grunn.

Etter endringen av bioteknologiloven er det nå lovlig for norske kvinner å fryse ned egg uten medisinsk grunn.

TV 2 har fortalt om Norges første eggbank som starter opp med å tilby eggfrys for kvinner mellom 18 og 35 år. En del av pakken er prøverørsbehandling, for å sette de nedfryste eggene inn igjen når det måtte passe.

I USA tilbyr store selskaper som Facebook og Google eggfrysavtaler til sine ansatte. Også i Norge blir det advart mot at den lovlige teknologien med å sette den biologiske klokka på pause, kan bli benyttet som et pressmiddel blant arbeidsgivere.

ADVARTE: Medisinsk ansvarlig Hans Ivar Hanevik har tidligere advart mot hvordan eggfrysing kan bli brukt av arbeidsgivere
ADVARTE: Medisinsk ansvarlig Hans Ivar Hanevik har tidligere advart mot hvordan eggfrysing kan bli brukt av arbeidsgivere Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dette får KrF på Stortinget til å reagere.

– Jeg reagerer sterkt når jeg leser om arbeidsgivere i USA som betaler for nedfrysning av egg hos sin kvinnelige ansatte. Slike tilstander ønsker vi ikke i Norge, sier stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius i KrF.

– Kynisk pressmiddel

Lossius mener eggfrys-avtaler presser kvinner til å vente enda lenger med å få barn.

– Det er helt hårreisende at kvinner skal pålegges et enda større press med å vente med barn til det passer for jobben. Det sies at dette er positivt i et likestillingsperspektiv, at kvinner kan utvide sin biologiske periode, men dette er jo det stikk motsatte av likestilling og kvinnekamp, mener hun.

For å hente ut egg som skal fryses ned, må kvinnene gjennom en hormonell stimulering med sprøyter. Eggkvaliteten er på topp ved 25 års alder.

– Nå skal ikke engang kvinners egen biologi få sette noen grense for hvor lenge arbeidslivet og samfunnet kan forvente at man venter med barn. Kroppen skal pumpes full av hormoner, og kvinner skal måtte gå gjennom risikosvangerskap med alt hva det innebærer av påkjenninger, og også farer for barnet, sier Lossius.

Hun mener eggfrysavtaler er et kynisk pressmiddel og at det heller er arbeidslivet som bør tilpasse seg kvinnene, enn motsatt.

– Dette er så bakvendt som det kan få blitt – det er klart at vi heller må legge arbeidslivet til rette for å få barn når det passer for kvinnekroppen, enn å endre kvinnekroppen så den passer til arbeidslivets forventninger. Vi skal ikke fikse kvinnene, vi skal fikse arbeidslivet, sier hun til TV 2.

–Trenger flere barn

Medisinsk ansvarlig i eggbanken Frøya, Bjørn Busund, ønsker heller ikke at eggfrys-avtaler skal være et pressmiddel, men er åpen for at arbeidsgivere kan benytte det som et tilbud.

– Hvis arbeidsgivere sier at «her må du vente med å få barn og at vi skal sørge for at du får det når du blir eldre», så syns jeg det er tvilsomt. Men hvis bedrifter vil gi dette som et tilbud til ansatte, så har jeg ikke noe i mot det, har Busund uttalt til TV 2.

Fruktbarheten synker over hele verden, og i Norden er gjennomsnittsalderen førstegangsfødende kvinner 30 år. Den har aldri vært høyere.

Lossius i KrF mener Norge trenger at det fødes flere barn, og at det å ha barn bør vurderes som mer verdifullt i arbeidslivet.

– Når man for eksempel ansetter til lederstillinger bør det anses som en svært positiv kvalifikasjon å ha kompetanse på hvordan man kombinerer arbeidsliv og familieliv. Arbeidsgivere må sørge for fleksible ordninger og at kvinner ikke blir hengende etter hverken i forhold til lønn eller forfremmelser fordi de velger å få barn i fruktbar alder, mener hun.

– Søkt fra KrF

Arbeidsgiverforeningen Spekter har i en kommentar til TV 2 et helt annet syn på norske arbeidsgivere og mener problemstillingen ikke vil gjelde i Norge.

– Dette er en søkt og vidløftig hypotese fra KrF, og jeg tar avstand fra denne mistenkeliggjøringen av arbeidsgiverne. Dette er en helt unorsk og ganske sær problemstilling for oss i Norge. Vi har heldigvis et helt annet velferdssamfunn enn det amerikanske. Våre permisjonsordninger for foreldre, og norske arbeidsgiveres innstilling til egne ansatte, er en helt annen enn den vi ser i USA: Jeg er derfor ikke bekymret for at norske seriøse arbeidsgivere vil presse kvinner til eggfrysavtaler, sier direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.