En britisk marineinfanterist fra 47 Commando Raiding Group Royal Marines under en øvelse med norske soldater fra Ingeniørbataljonen i Astafjorden i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
En britisk marineinfanterist fra 47 Commando Raiding Group Royal Marines under en øvelse med norske soldater fra Ingeniørbataljonen i Astafjorden i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Britiske styrker har forhåndslagret militært materiell i Troms

Forsvarsministeren sier at britiske styrker øker sitt nærvær i Norge.

Forsvarsdepartementet opplyser at Norge, i forbindelse med at det tilrettelegges for økt alliert nærvær i fredstid, har åpnet for at britiske styrker kan forhåndslagre materiell på norsk jord.Vinterutstyret benyttes av britiske styrker primært i forbindelse med øving og trening i Norge. Økonomiske og miljømessige hensyn oppgis som grunnen til at britene ikke ønsker å transportere dette utstyret frem og tilbake hvert år.En begrenset mengde materiell til treningsformål lagres derf