En britisk marineinfanterist fra 47 Commando Raiding Group Royal Marines under en øvelse med norske soldater fra Ingeniørbataljonen i Astafjorden i Troms.
En britisk marineinfanterist fra 47 Commando Raiding Group Royal Marines under en øvelse med norske soldater fra Ingeniørbataljonen i Astafjorden i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Britiske styrker har forhåndslagret militært materiell i Troms

Forsvarsministeren sier at britiske styrker øker sitt nærvær i Norge.

Forsvarsdepartementet opplyser at Norge, i forbindelse med at det tilrettelegges for økt alliert nærvær i fredstid, har åpnet for at britiske styrker kan forhåndslagre materiell på norsk jord.

Vinterutstyret benyttes av britiske styrker primært i forbindelse med øving og trening i Norge. Økonomiske og miljømessige hensyn oppgis som grunnen til at britene ikke ønsker å transportere dette utstyret frem og tilbake hvert år.

En begrenset mengde materiell til treningsformål lagres derfor i området hvor britene øver og trener.

ALLIERTE: Amerikansk, britisk, nederlandsk og norsk soldat i samtale under trening i Nord-Norge.
ALLIERTE: Amerikansk, britisk, nederlandsk og norsk soldat i samtale under trening i Nord-Norge. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

– En nær alliert

– Det britiske marineinfanteriet har ønsket å lagre materiell til treningsformål i Norge, for å slippe å transportere dette frem og tilbake årlig. Dette betyr at utstyr, som for eksempel ski, snøscootere og beltevogner lagres i Norge. Dette gir både økonomiske og miljømessige gevinster for en nær alliert, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til TV 2.

Britiske soldater har trent i Indre Troms i flere tiår. Rundt 800 britiske soldater og marineinfanterister skulle etter planen til Norge i 2019 for å trene på vinterkrig, og Apache-kamphelikoptre ble fraktet inn for vintertrening.

De siste årene er treningsarenaen til Royal Marines på Bardufoss oppgradert for 70 millioner kroner. Også via det norske statsbudsjettet er det brukt penger på oppbyggingen av fasiliteter for personell fra Royal Marines.

– Viktig for Norge

TV 2 får opplyst at britiske marineinfanteristyrker trener og øver sammen med allierte og norske styrker i Indre Troms, for å gi styrkene erfaring i å operere sammen i norske operasjonsområder, og under norske klimatiske og topografiske forhold.

I 2018 kunngjorde Storbritannias forsvarsminister i en pressemelding at issmeltingen i Arktis, kombinert med en økt russisk ubåtaktivitet og militarisering i nordområdene gjorde det nødvendig med en strategi for å møte trusler som måtte dukke opp.

Den britiske øvingsaktiviteten er viktig for forsvaret av Norge, fastslår forsvarsministeren.

– Storbritannia fremstår i økende grad som Norges viktigste europeiske allierte. Regjeringen har lagt til rette for økt samtrening mellom norske og allierte styrker i Norge. Vi ser nå at britene øker sin tilstedeværelse i Norge. Det er positivt. Det britiske marineinfanteriets årlige øving og trening i Norge er viktig for forsvaret av Norge, sier Bakke-Jensen til TV 2.