TESTING: Foreløpige tester har kun gitt svar på om man har viruset i kroppen her og nå. Forskere i Danmark har nå utviklet to nye tester som kan gi enda flere svar.
TESTING: Foreløpige tester har kun gitt svar på om man har viruset i kroppen her og nå. Forskere i Danmark har nå utviklet to nye tester som kan gi enda flere svar. Foto: Heiko Junge

Ny test kan gi enda flere korona-svar

Danske forskere har utviklet to nye antistoff-tester som de håper kan gi et enda klarere bilde over antallet koronasmittede.

Sammen med en gruppe forskere fra Rigshospitalets Diagnostiske Center og Novo Nordisk har den danske professoren Peter Garred stått i spissen for utviklingen av to nye antistofftester.

En antistofftest kan avgjøre hvorvidt en person har vært smittet med korona eller ikke, og kan være et viktig redskap i å finne ut hvor mange som egentlig har vært smittet av viruset.

– De nåværende testene gir kun et svar på om man har viruset i kroppen akkurat nå. Men antistofftestene gir et større bilde av om folk har vært smittet tidligere, sier professor ved Rigshospitalet i Danmark, Peter Garred, til danske TV 2.

Antistoffer

Ifølge TV-kanalen brukes den ene testen til å undersøke hvorvidt en person har dannet antistoffer mot koronaviruset i blodet, og om personen har vært smittet av viruset.

Den andre viser hvilke type antistoffer det er snakk om, og hvor stor mengde.

De siste ukene har forskningsgruppen testet ut de nye antistofftestene. Resultatene viser at mellom 97 og 98 prosent av de som har fått påvist covid-19 gjennom en vanlig test, også har utviklet antistoffer mot viruset.

– Stor fordel

Ifølge Peter Garrad er det ikke mulig å si om de resterende to til tre prosentene skyldes usikkerhet i testen, eller om grunnen er at de som har blitt testet enda ikke har utviklet antistoffer eller overhodet kommer til å gjøre det.

Professor ved Rigshospitalet Henrik Ullum sier til danske TV 2 at han tidligere har opplevd utfordringer med noen av de hittil benyttede hurtigtestene, som har vært kjøpt fra Kina.

– Det er en stor fordel, fordi de nye antistofftestene kan med enda større sikkerhet fortelle oss hvor mange som har vært smittet. Hurtigtestene er mindre følsomme, også har vi opplevd variasjoner i hvor presise de egentlig er, sier Ullum.

– Det store spørsmålet

En hurtigtest fungerer ved at man tar en blodprøve i fingeren, og gjennom blodet kan man finne ut hvorvidt man har produsert antistoffer eller ikke. Man får resultatet med en gang, men usikkerheten vil være større, sier de danske forskerne.

I de nye antistofftestene blir blodprøvene undersøkt på et laboratorium.

Men selv om testen kan gi et innblikk i hvor mange som har utviklet antistoffer mot koronaviruset, kan den derimot ikke fortelle hvorvidt man er immune mot sykdommen.

– Det er det store spørsmålet, om man kan få sykdommen igjen, selv om man har utviklet antistoffer. Det er noe vi undersøker både i Danmark og i resten av verden, sier Peter Garrad.

De nye danske antistofftestene blir i første omgang kun gjort tilgjengelig for danske myndigheter.