DØMT: Den tidligere kulturprofilen Gaute Drevdal er dømt for en rekke voldtekter i perioden 2004 til 2014.
DØMT: Den tidligere kulturprofilen Gaute Drevdal er dømt for en rekke voldtekter i perioden 2004 til 2014. Foto: Stian Lysberg Solum/Karsten Wiik, NTB Scanpix

Gaute Drevdal dømt til 13 års fengsel for en rekke voldtekter

Gaute Drevdal er dømt til 13 år og seks måneders fengsel for i alt ni voldtekter. Han anket dommen umiddelbart.

Den tidligere kulturprofilen Gaute Drevdal er i Oslo tingrett dømt for en rekke voldtekter i perioden 2004 til 2014. De ni voldtektene skjedde ifølge dommen på forskjellige hoteller eller festivalen der han jobbet.

Han er også dømt for seksuell omgang med ei jente under 16 år og bruk av MDMA.

Straffeutmålingen er på 13 år og seks måneder, her medregnet en rabatt på ett år for sen saksbehandlingstid. I tillegg må han betale erstatning til kvinnene på til sammen en million kroner.

Trude Antonsen og politiadvokat Hilde Strand la ned påstand om 14 års fengsel under rettssaken.

– Denne saken handler ikke om sex man angrer på, ikke om sex man ikke husker og ikke om gjensidig seksuell kontakt i en slags gråsone mellom frivillighet og utnyttelse. De fornærmede i vår sak har fortalt at de våkner opp til at tiltalte har seksuell omgang med dem, sa aktor Antonsen.

Drevdal hadde sentrale roller i medie- og utelivsbransjen helt tilbake til 90-tallet. De fornærmede kvinnene var på tidspunktene da hendelsene fant sted i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene.

Han har hele tiden nektet straffskyld for forholdene.

Rettssaken gikk over tre måneder fra januar til mars, og over 50 vitner var innkalt i saken. Dommen har ikke vært klar før nå, blant annet på grunn av situasjonen rundt covid-19-pandemien.

Uten fysiske bevis

Opprinnelig var Drevdal anmeldt for 13 forhold, men fire av dem ble henlagt før tiltalen ble tatt ut. Årsaken til dette var manglende bevis.

Også i sakene han var tiltalt for, forelå det ikke fysisk bevis. Vitneforklaringer og de fornærmede kvinnenes egne forklaringer var derfor viktig bevisførsel for påtalemyndigheten under rettssaken.

AKTOR: Aktor Trude Antonsen under rettssaken mot mannen i 50-årene.
AKTOR: Aktor Trude Antonsen under rettssaken mot mannen i 50-årene. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Også tiltalte selv forklarte seg over flere dager i januar.

Flere av de fornærmede kvinnene var en del av miljøet rundt mannen, og kjente ham fra tidligere.

– Det er veldig rart å høre om hendelser og en tid som var hyggelig, i et helt annet lys. Jeg kjenner meg igjen i miljøet rundt og det fornærmede beskriver, men anklagene stemmer ikke, sa han, da han begynte sin forklaring tidligere i år.

Drevdal har vært en del av et miljø med mye festing, og mye alkohol og rusmidler. Begge parter i saken er enige om at det har vært en seksuell stemning i miljøet han var en del av.

– Voldtektene er såkalte sovevoldtekter, der kvinnene har vært beruset eller sovet, og således ikke vært i stand til å motsette seg handlingen, sa statsadvokat Trude Antonsen under sitt innledningsforedrag.

I dommen går det tydelig fram at retten ikke finner tiltaltes forklaring troverdig. De legger kvinnenes forklaringer til grunn, og dømmer han for alle tiltalepunkter.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med dommen. Tingrettens dom fremstår som grundig. Retten har fulgt vårt syn på saken og sakens bevis. Straffen er marginalt mindre enn påstand. Vi er også tilfreds med utmålt straff, sier Antonsen til TV 2 fredag.

– Opprørt

Drevdals forsvarer, Elisabeth Myhre, sier han er opprørt over dommen.

– Det er en dom på mange sider og som i sin begrunnelse umiddelbart kan gi inntrykk av å være grundig. Dog merker man seg at sentrale bevis ikke er nevnt slik som kreves av en dom. Han varslet umiddelbart anke, sier Myhre til TV 2.

Hun sier hennes klient mener dommen bærer preg av forhåndsdømming, og at han trenger tid på å fordøye det som nå er kommet.

Koordinerende bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb sier til TV 2 at de fornærmede nå er glade for å ha blitt hørt.

– Det har jo alt å si for de fornærmede. De beskrives som svært troverdige i dommen, noe som også er riktig vurdering. Vi er ikke overrasket over utfallet, sier hun.

Mulige motiver

Mens kvinnene i sine forklaringer tegnet et bilde av en mann som hadde sex med folk uten deres samtykke gjentatte ganger, mener kulturtoppen selv at kvinnene hadde gått sammen mot ham.

Flere av kvinnene har forklart at mannen var en god venn som ga utrykk for å bry seg om dem, men at han endret personlighet over natten. Dette finner retten bevist ut fra forklaringene.

– Jeg vet ikke hva grunnen til dette er. Sjalusi? Det kan være de har falske minner, dette kom jo midt under metoo-kampanjen, og de kan ha vært påvirket av denne, sa han under sin forklaring i Oslo tingrett.

Flere av kvinnene hadde i tiden før de gikk til anmeldelse snakket sammen, og aktivt tatt kontakt med andre kvinner de tenkte kunne ha opplevd noe av det samme.

Drevdal selv anmeldte flere av dem for falske forklaringer, men disse sakene ble henlagt av politiet.

Kritisk til politiet

Tiltalte forklarte seg også om politietterforskningen, og sa at han forsøkte få politiet til å etterforske det han kaller en «vervekampanje» i miljøet for å få med flere voldtekts-ofre.

– De så ikke noen grunn til å undersøke dette videre, og tok heller kontakt med fornærmede og ba om navn på andre jenter. Jeg oppfatter ikke at de har etterforsket saken fra alle sider, sa han.

Tiltalte sa han ikke identifiserte seg med betegnelsen «kulturtoppen», og at da saken ble omtalt i media for første gang, ble livet hans snudd på hodet.

– Jeg har forsøkt å gi så mye dokumentasjon som mulig for å vise at det ikke finnes grunnlag for å ta ut tiltale. Men det skjedde. Og nå er jeg her, forklarte han.

Drevdal har ikke vært varetektsfengslet på noe tidspunkt siden sakene ble anmeldt, men forklarte i retten hvordan store deler av miljøet rundt ham har snudd seg mot ham og han har mistet de verv og stillinger han hadde i tiden før saken.

– Dette har allerede ødelagt livet mitt, sa han da.