Skole og veier stengt på grunn av flomfare

E6 i Porsanger er blant veiene i Finnmark som er stengt på grunn av flom. Veien åpner tidligst tirsdag. Vannet står 35 centimeter over veibanen.

På NVE sine hjemmesider er det rødt farevarsel, det høyeste nivået, for flom for deler av Finnmark.- Rødt nivå er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden og kan medføre store skader, sier hydrolog Tuomo Saloranta i Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE).E6 i Porsanger er stengt mellom Lakselv og Karasjok på grunn den høye vannstanden.Statens vegvesen skal tirsdag klokka 9 ta en ny vurdering for om de åpner vei