Skole og veier stengt på grunn av flomfare

E6 i Porsanger er blant veiene i Finnmark som er stengt på grunn av flom. Veien åpner tidligst tirsdag. Vannet står 35 centimeter over veibanen.

På NVE sine hjemmesider er det rødt farevarsel, det høyeste nivået, for flom for deler av Finnmark.

– Rødt nivå er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden og kan medføre store skader, sier hydrolog Tuomo Saloranta i Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE).

E6 i Porsanger er stengt mellom Lakselv og Karasjok på grunn den høye vannstanden.

Statens vegvesen skal tirsdag klokka 9 ta en ny vurdering for om de åpner veien.

– Det er vannstand på 35 centimeter over kjørebanen, og ikke trygt for biler å passere. Derfor har vi stengt veien, sier Torkjell Johnsen i Statens vegvesen til iFinnmark.

RØDT FARENIVÅ: Det er svært stor flomfare i hele Finnmark.
RØDT FARENIVÅ: Det er svært stor flomfare i hele Finnmark. Foto: Aud Steffensen

Biler kan få motorstopp om man kjører i vann som er dypere enn 30 cm. Biler kan også bli tatt av strømmen.

For elever i området rundt Alta Kristne grunnskole er det høy risiko på grunn av flom, og derfor har man besluttet å holde skolen stengt for elevene mandag 8. juni.

– Flomtoppen er foreløpig beregnet til onsdag, så det er stor sannsynlighet for at skolen blir stengt ytterligere noen dager. Mandag er det ikke noe digital undervisning, skriver skolen selv på Facebook.

Rødt nivå

Det er svært stor flomfare i Alta, Porsanger og Karasjok.

– Vannføringen har snudd på Leirbotnvatn og Lombola og er svakt synkende, men er fortsatt på rødt nivå. Vannføringen på Skoganvarre og Iesjokka er også på rødt nivå og er fortsatt økende, sier Saloranta i Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE).

NVE oppdaterte flomvarselet sitt klokka 9.30 mandag morgen.

Flere mindre veier i Porsanger kommune er også stengt. Det er svært stor flomfare i fylket.

Mandag kveld melder politiet i Finnmark at det er besluttet å stenge Klemetstadveien cirka 2 kilometer fra Holmebrua over Lakselva (sør for brua) grunnet fare for at flommen skal ta veien. Sju til åtte beboere er varslet av kommunen. En ny vurdering vil bli gjort tirsdag klokken 10.

Høy vanføring i Nidelva

I tillegg er vannføringen på oransje nivå i mange elver i Troms og Finnmark, ifølge NVE.

Det er dessuten oransje farenivå for indre Trøndelag, deriblant i Trondheim som følge av økende vannføring i Nidelva. Mens vannføringen går ned i de fleste elvene i varslingsområdene i Midt-Norge, er situasjonen motsatt i Trondheim.

– Vannføringen i Nidelva vil fortsette å stige i flere døgn fremover, sier Saloranta.

NVE følger situasjonen i fylkene nøye.

Kan vente omfattende oversvømmelser

Oransje nivå er det nest høyeste av varslingsnivåene og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

– Det frarådes nå å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det nå er mulig er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, tilføyer Saloranta.