HISTORISK: I dag vedtok Samnanger kommune å prøve og saksøke tidligere barnevernsjef, tingretten og fylkesnemnda etter grove feil og mangler i barnevernet.
HISTORISK: I dag vedtok Samnanger kommune å prøve og saksøke tidligere barnevernsjef, tingretten og fylkesnemnda etter grove feil og mangler i barnevernet.

Vil rettsforfølge fylkesnemnd, tingrett og tidligere barnevernsjef

SAMNANGER (TV 2): Kommunen vil gå rettens vei etter knusende kritikk i behandlingen av flere barnevernssaker.

Det ble en opprivende og lang debatt mellom de to fløyene i kommunestyret i ettermiddag.

Saken sto mellom de som ønsket å gå til erstatningssak mot en tidligere barnevernsjef, tingrett og fylkesnemnd, og de som mente vedtaket er forhastet eller for strengt.

Kommunestyrets flertall vedtok i dag å forsøke og rettsforfølge arbeidet i en barnevernsak, i kjølvannet av granskingen av tre store barnevernssaker.

Skriver historie

– I dag skriver Samnanger historie. Vi kan aldri rette opp det som er gjort mot disse familiene. Men dette er et steg i riktig retning, sier ordfører Knut Harald Frøland.

– Nå er jeg svært lettet. Dette kan være med på å skaffe rettferdighet til familiene, men på sikt også gjøre barnevernet i Norge bedre, sier han.

En kommune har aldri før gått rettens vei for å stille tidligere ansatte til ansvar for de feil de har gjort i barnevernssaker.

WAKE UP: Over femti mennesker, deriblant Trond Bråthen, hadde tatt turen til Samnanger for å støtte kommunestyret i vedtaket om å rettsforfølge den tidligere barnevernsjefen.
WAKE UP: Over femti mennesker, deriblant Trond Bråthen, hadde tatt turen til Samnanger for å støtte kommunestyret i vedtaket om å rettsforfølge den tidligere barnevernsjefen.

Vedtaket å hyre inn Advokatfirmaet Elden for å forsøke å gå til sak mot de som gjorde feil i en spesifikk barnevernssak.

FO: – Helt feil

– Et slikt søksmål mener vi er helt feil. Samnanger forsøker å finne syndebukker i en sak de selv har overordnet ansvar for.

Det sier Grethe Kvist, fylkesleder for FO Vestland. FO er fagforeningen for over 30.000 barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer.

Fylkesleder for FO Vestland, Grethe Kvist.
Fylkesleder for FO Vestland, Grethe Kvist. Foto: FO/Pressebilde

– Ingen mener at offentlig ansatte skal være skjermet for sanksjoner, det står allerede nedfelt i arbeidsmiljøloven, sier Kvist.

I tillegg til oppsigelse understreker hun at man kan bruke strafferettslige sanksjoner dersom det er snakk om overgrep, maktmisbruk eller fabrikkering av bevis.

– I Samnanger-saken er det ikke fremlagt slike anklager. Dette vitner om en kommune som ikke har tatt ansvar for eget barnevern og som nå ønsker å saksøke tidligere ansatte for å dekke deler av oppreisningen de allerede har betalt ut.

Mye uro

Veien til det historiske vedtaket har vært lang.

I 2013 viste samningene med fakkeltog at de ikke lenger hadde tillit til barnevernet, etter at en kvinne ble akutt fratatt to barn.

Samme år ble det vurdert å åpne suspensjonssak mot daværende barnevernsjef. Vedtaket endte på at barnevernsjefen ble innkalt til et møte der han får tilbud om permisjon med lønn. Mannen sluttet i 2014 etter at kommunestyret godkjente sluttavtalen.

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med den tidligere barnevernsjefen.

Stor debatt

Kommunestyret var splittet inn i debatten. Forslaget som lå til grunn ble fremmet av ordfører og fire andre kommunestyremedlemmer.

Vedtaket foreslo at Advokatfirmaet Elden skal forberede underlag til erstatningssak/regress mot tidligere barnevernsjefen i kommunen, tingretten og fylkesnemnda som behandlet den såkalte «sak nr. 2.»

Barnevernssakene i Samnanger

I 2013 ble det arrangert fakkeltog mot barnevernet i Samnanger.

En lege varsler også Fylkesmannen fordi han føler han ble forsøkt brukt av barnevernsjefen i kommunen for å frata mot to barn med tvang.

Barnevernstjenesten blir da gransket av advokatfirmaet Kyrre, og ble frikjent på de groveste punktene.

I 2014 må barnevernslederen gå av, etter at kommunestyret hadde åpnet suspensjonssak.

I 2016 gjennomfører Fylkesmannen i Hordaland tilsyn i Samnanger.

Samme år blir barnevernstjenesten lagt under Bergen kommune.

Dette året går også rådmannen av.

I 2018 tar tre familier kontakt med kommunen for å fortelle sin historie. Dette ender med at kommunestyret bestiller en gransking av de tre sakene.

I 2019 kommer første del av rapporten.

I april 2020 kommer hele rapporten. Den slår fast at barnevernstjenesten hadde manglende og grunnløs dokumentasjon i alle sakene, og at kommunen har brutt med bl.a. barnevernsloven.

Kommunestyre vedtar å utbetale oppreisning til noen av de rammede. Totalsummen kommer på 1,7 millioner kroner.

En av dem som var i mot søksmålet, var Arbeiderpartiets Shirin Kvernes Khadoor.

– Vi er et lite lokalsamfunn, slike saker går inn på oss alle, sa hun fra talerstolen.

Khadoor listet opp en rekke forslag til forbedringer i barnevernet, men var bekymret for omdømmet til kommunen som arbeidsgiver, dersom kommunestyret gikk inn for å saksøke en tidligere ansatt.

Samlet støtte

Rundt 50 mennesker hadde møtt opp utenfor kommunestyresalen i Samnanger kommune, for å vise sin støtte.

– Vi står opp mot det vi mener er feil. Vi kjemper for en forandring, sier initiativtaker Mika Leppänen.

FRA STAVANGER: Inger Løvetann Krogh (t.h) reiste fra Stavanger sammen med søstrene for å støtte kampen til ordfører Frøland.
FRA STAVANGER: Inger Løvetann Krogh (t.h) reiste fra Stavanger sammen med søstrene for å støtte kampen til ordfører Frøland.

Flere av de oppmøtte hadde reist langt, som Inger Løvetann Krogh og søstrene.

– Vi vil markere at det er på høy tid at man ser på sanksjonsmuligheter i barnevernet. Det er tøft av ordføreren å ta denne kampen, sier hun.

– Det er også viktig for oss å markere dette på en rolig og stille måte. Dette er ingen demonstrasjon mot barnevernet i seg selv, sier Krogh.

Flere tusen medlemmer

Engasjementet blusset for alvor opp da Facebookgruppen «Heia Ordfører Knut Harald Frøland» ble startet for knappe to uker siden.

På få dager hadde gruppen flere medlemmer enn innbyggere i Samnanger og har i skrivende stund over 4100 medlemmer.

Initiativtaker Leppänen understreker at de ikke er en gruppe med barneverns-hatere, men en støttegruppe.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at kommunestyret vedtok å åpne suspensjonssak mot barnevernsjefen. Dette stemmer ikke, det ble kun vurdert.