SAVNET: Det har gått 19 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem . I et brev velger et av hennes barn å ta et oppgjør med politiet.
SAVNET: Det har gått 19 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem . I et brev velger et av hennes barn å ta et oppgjør med politiet. Foto: Thomas Evensen / TV 2 / Privat

Hagens barn tar generaloppgjør med politiet i hittil ukjent brev

TV 2 har fått tilgang til et brev som er skrevet av et av barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Det fremsettes krass kritikk og sterke anklager mot politiet.

Brevet ble ifølge barna skrevet i oktober i fjor og vurdert sendt til Riksadvokaten. Dette skjedde imidlertid ikke fordi familien mente å ha fått forsikringer om at faren deres ikke var mistenkt for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Les hele brevet her

l brevet fra familiemedlemmet hevdes det flere ting:

  • At politiet, angivelig ved en feil, har gitt seg ut for å være Tom Hagen og kommunisert med motparten uten at familien ønsket dette.
  • At barna har opplevd at politiet har forsøkt å presse faren til å betale løsepenger.
  • At politiet avlyttet telefonene til barna mot deres vilje.
  • At politiet har vridd og vendt på opplysninger som barna har gitt i avhør.

Barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, bekrefter at et av barna har skrevet brevet. Alle de tre Hagen-barna er komfortable med at brevet omtales av TV 2.

REPRESENTERER BARNA: Bistandsadvokat for barna til Tom Hagen, Ståle Kihle, advokat i Eckhoff, Fosmark & Co DA
REPRESENTERER BARNA: Bistandsadvokat for barna til Tom Hagen, Ståle Kihle, advokat i Eckhoff, Fosmark & Co DA Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Viser til taushetsplikt

TV 2 har forelagt kritikken i brevet til Riksadvokaten, Oslo statsadvokatembeter og Øst politidistrikt.

De to førstnevnte viser til Øst politidistrikt. I en e-post skriver påtaleansvarlig i Hagen-saken, Haris Hrenovica, følgende:

– Vi er i en fase av etterforskningen hvor det er begrenset hva vi kan kommentere – både av hensyn til etterforskningen, fare for bevisforspillelse og av hensyn til vår lovpålagte taushetsplikt, skriver Hrenovica.

Les hele politiets tilsvar lenger ned i saken.

«Alvorlig bekymret»

Ståle Kihle opplyser at brevet er skrevet 23. oktober i 2019, altså nesten ett år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien og seks måneder før Tom Hagen ble pågrepet.

Brevet ble sendt fra Hagen-barnet til en advokat, som er en venn av familien, i november. Planen var, etter det TV 2 forstår, å sende brevet videre til Riksadvokaten

Familien skal imidlertid ha blitt forsikret om at Tom Hagen ikke var mistenkt for drapet på sin egen kone, og derfor ble det ikke sendt til påtalemyndigheten.

Barnet som har skrevet brevet, uttrykker at det ble skrevet «i ren desperasjon». Det åpner med følgende setning:

«Jeg er alvorlig bekymret for min mor Anne-Elisabeth Hagen og hennes muligheter til å komme hjem i live».

Videre skriver et av Hagens tre barn at politiet har gjort flere feilgrep, og at de har oppført seg på en ugrei måte overfor familien.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for å ha drept sin egen kone, men retten mener at det ikke er skjellig grunn til å mistenke han for dette.
SIKTET: Tom Hagen er siktet for å ha drept sin egen kone, men retten mener at det ikke er skjellig grunn til å mistenke han for dette. Foto: Frode Sunde / TV 2

Opprettet kontoer

Det første som trekkes frem i brevet, er det som skjedde i tiden etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i 2018. I huset fant Tom Hagen et trusselbrev med krav om å betale ni millioner euro i kryptovalutaen Monero for å få sin kone hjem igjen.

I brevet åpnet den såkalte motparten for at man kunne kommunisere ved å sende oppgitte summer i kryptovalutaen bitcoin. Et gitt beløp bekreftet at familien ville betale, et annet bitcoin-beløp betydde at familien trengte mer tid.

Totalt var det mer enn 10 mulige meldinger å sende til motparten ved å betale en oppgitt sum i bitcoin.

I brevet som TV 2 har fått tilgang til, heter det at Tom Hagen raskt landet på at beste var å ikke kommunisere med motparten via kryptovaluta.

I mellomtiden ble det i det skjulte opprettet kryptovalutakontoer. Samtidig samlet familien informasjon til å fatte en beslutning om hva de skulle gjøre, heter det i brevet.

– Utga seg for å være Tom Hagen

Taktikken, ifølge brevforfatteren, var som følger: Hvis man ikke svarte motparten på deres måte, så ville man tvinge dem til å kontakte familien på en annen og mer egnet plattform.

Men så skjedde det noe, ifølge forfatteren av brevet:

«Overraskelsen var derfor stor når vi så finner ut av politiet selv har sendt et beløp via kryptovaluta og dermed fremstått som Tom! Vi blir selvfølgelig veldig opprørt. Hva innebærer det? Hva skjer nå? Hvorfor har politiet gjort dette? Vi får da forklaringen at politiet har gjort dette ved en «feil», noe de beklager sterkt».

Brevforfatteren skriver videre at: «Jeg var på det tidspunktet rasende, hvordan kan de leke med min mor sitt liv slik, hva med mine barns sikkerhet nå? Spørsmålene var mange», skriver barnet, som lurer på om noen har blitt stilt til ansvar for dette.

ÅSTED: Ekteparets bolig i Sloraveien 4 på Fjellhamar er betegnet som et åsted for drap, ifølge politiet.
ÅSTED: Ekteparets bolig i Sloraveien 4 på Fjellhamar er betegnet som et åsted for drap, ifølge politiet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

Politiet er forelagt anklagene, men har ikke villet kommentere disse. Les hele politiets tilsvar lenger ned i saken.

– Følte seg presset

Videre skriver forfatteren brevet:

«Hva skal taktikken være nå? Nå har man sagt A til motparten og da må man vel si B. De har lovet penger, at prosessen er i gang? Jeg følte min far var presset av politiet. De presset, slik jeg ser det, med alle midler for at han skulle betale hele beløpet».

Barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, sier at det var Tom Hagen og ikke politiet, som skulle avgjøre hvorvidt det skulle betales løsepenger eller ei.

– Det er kun Tom Hagen som kan bestemme dette, og så får de allikevel beskjed om at politiet, angivelig ved en feil, har trykket på knappen slik at en melding er sendt i kryptovaluta. Det er helt uforståelig for mine klienter at politiet kan begå en slik feil, sier Kihle.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere om hans klient følte seg presset av politiet.

Livredde etter forsvinningen

Det listes opp flere dilemmaer ved å betale hele beløpet på 90 millioner kroner: De fryktet at dersom motparten fikk alle pengene, så ville de kunne drepe Anne-Elisabeth Hagen og forsvinne. De fryktet også at dersom motparten kunne slå til mot andre deler av familien dersom de fikk penger «så lett».

Familien beskrives i brevet som «livredde» etter at moren deres ble borte. Etter å ha bodd noen dager på hotell ble de sendt hjem. I brevet hevdes det at politiet ikke mente det var sannsynlig at den øvrige familien var i fare.

Det fremgår at enkelte i familien skaffet våpen for å beskytte seg selv.

«Min mann var våken hver natt og satt vakt, dette var helt surrealistisk for oss. Jeg henvendte meg flere ganger til politiet om dette. Hva med sikkerheten vår?», skriver Hagens barn i brevet.

Familien fikk voldsalarm, men ifølge forfatteren av brevet tok det flere uker før de fikk dette utlevert.

Hevder de ble avlyttet

I tiden etter forsvinningen valgte også flere familiemedlemmer å skrive under på et dokument som tillot politiet å ta opp alle samtaler som kom inn på barnas telefoner, ifølge brevet. En av barna har en jobb som medfører at vedkommende har fortrolige samtaler som medfører taushetsplikt.

Ifølge forfatteren av brevet spurte barna spesifikt om det dreide seg om telefonavlytting.

«Vi fikk klar beskjed om at det var det ikke, dette var bare slik at hvis vi ble kontaktet av kidnapperne, så kunne politiet gå tilbake til digitale opptak og så høre gjennom dem. Vi signerte derfor dette alle sammen», heter det i brevet.

Men så begynte enkelte i familien å ane at politiet avlyttet telefonene deres fordi politiet «kom tilbake med privat informasjon som vi ellers tenkte at de ikke visste om», ifølge Hagens barn.

– Svært alvorlig

I brevet står det at et av barna konfronterte politiet med mistanken om avlytting. Da skal politiet ha sagt at de lyttet til barnas samtaler.

Barnet bak brevet beskriver det slik: «Jeg fortalte ganske ordrett at jeg følte dette var et største overgrepet jeg hadde blitt utsatt for av personer jeg skulle ha stolt på».

– Vi må huske på at mine klienter har levd i en unntakstilstand fra 31. oktober i 2018. Sammen med sin far er de nære pårørende til en mor som har forsvunnet, og så opplever de å bli behandlet av politiet på denne måten, sier bistandsadvokat Kihle.

Brevforfatteren hevder at politiet i tiden etterpå kom hjem til enkelte familiemedlemmer for å levere blomster og å beklage. Under dette møtet sa de, ifølge brevforfatteren, følgende: «Det er ikke å stikke under en stol at det fremdeles er mange i politiet som tror det er Tom som har gjort det. Det er jo eneste plausible forklaringen».

Dette slo ned som en bombe hos flere medlemmer av familien, ifølge brevforfatteren.

Reagerer på avhør

Alle de tre barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen har vært i omfattende avhør med politiet. Der har de blant annet blitt stilt en rekke spørsmål om samlivet til foreldrene. Ved minst en anledning opplevde forfatteren av brevet at politiet opptrådte uredelig.

I brevet nevnes ett eksempel: Avhøreren fra politiet skal ha fremlagt et utsagn fra et annet vitne som sa at «det ikke var bra hjemme» hos familien Hagen. Da responderte brevforfatteren med: «Var ikke bra hjemme? Det var i alle fall bra når jeg var hjemme».

I gjennomlesingen av avhøret oppdaget barnet at det sto gjengitt «det var ikke bra hjemme».

«Jeg oppfatter at politiet bevisst prøver å manipulere mine utsagn. Derfor ga jeg meg før jeg var ferdig gjennomlest og nektet å fullføre resten av gjennomlesingen, samt å signere», skriver barnet, som er «skremt» av fremferden til politiet.

Bistandsadvokat Ståle Kihle reagerer også på denne episoden. Han sier at det er blitt forklart som en misforståelse fra politiets side, men Kihle mener dette underbygger det hans klienter frykter: At politiet har tunnelsyn, og at de har «bestemt seg» for at Tom Hagen er skyldig.

Politiet er forelagt anklagene fra Hagens barn, men vil ikke kommentere disse.

Les hele politiets tilsvar nederst.

Helt siden pågripelsen har de tre barna uttrykket at de mener at faren deres er uskyldig. Forholdet til politiet er imidlertid anstrengt.

– Mine klienter har fulll tillit til norsk politi generelt, men ikke til de som leder etterforskningen av forsvinningssaken, sier Kihle.

Som han tidligere har sagt, er barna redde for at politiet har låst seg i et spor der de har «bestemt seg» for at Tom Hagen er skyldig. De frykter at det kan gå utover muligheten til å få oppklart saken. Dette har politiet tidligere avvist, men uttalt at de forstår at etterforskningen er krevende for familien.

Slik svarer politiet

Øst politidistrikt er blitt forelagt anklagene og kritikken som fremgår i denne saken. I en e-post til TV 2 skriver politiadvokat Haris Hrenovica følgende:

«Helt fra starten har vi hatt en bred etterforskning med flere ulike hypoteser. Det er bevismaterialet som til en hver tid styrker og svekker hypotesene. Politiet forstår at familien opplever etterforskningen som krevende, særlig i den fasen vi er i nå. Målet vårt er å finne Anne-Elisabeth Hagen, få vite hva som har skjedd med henne og hvem som er ansvarlig for den straffbare handlingen hun er utsatt for. Som politiet tidligere har sagt, er pårørende viktige bidragsytere for å belyse saken».

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.
PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt. Foto: Ørn Borgen / NTB Scanpix

Videre skriver han:

«Vi er i en fase av etterforskningen hvor det er begrenset hva vi kan kommentere – både av hensyn til etterforskningen, fare for bevisforspillelse og av hensyn til vår lovpålagte taushetsplikt. Vi ønsker ikke å ha dialog med de pårørende gjennom media. Politiet har heller ikke mottatt brevet TV 2 viser til».

Han skriver avslutningsvis at pårørende som føler seg urettmessig behandlet har anledning til å fremme en klage på politiets arbeid.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere denne saken.