Raser mot strenge flysete-krav: – Luften i kabinen er like ren som på en operasjonssal

Flyselskapene fortviler over at helsemyndighetene krever at ingen skal sitte ved siden av hverandre på innenriksrutene.

Selskapene hevder tiltakene gir færre ruter og dyrere billetter, og viser til at Norge er det eneste landet som krever at flyene skal være halvfulle.

Da Folkehelseinstituttet vurderte risikoen for koronasmitte ombord på fly, anførte de at kunnskapen om risikoen ombord på fly er begrenset, men at smitte ikke kunne utelukkes. Deretter konkluderte de med at ett tomt sete mellom hver passasjer var tilstrekkelig, uten å si noe mer om effekten av dette tiltaket.

Resultatet er at de norske flyselskapene bare kan fly med maksimalt 50 til 67 prosent belegg avhengig, av hvordan setene er plassert i flykroppen.

Ren luft i fly

Det er vanskelig å vite om noen i det hele tatt er smittet på en flyreise, men undersøkelser gjort med tuberkulosepasienter viste at smitterisikoen er minimal. Det kan skyldes den gode luftkvaliteten om bord.

– Jeg har hørt at luften i en flykabin er like ren som den luften du har i en operasjonssal, og jeg har grunn til å tro at det er ikke så langt unna sannheten, sier flykaptein Jan Hilmar Øien i SAS.

– Vi har jo ventilasjon som går kontinuerlig og som skifter ut lufta ca 20 ganger i timen, og så har vi effektive HEPA-filtere som fører bort rundt 99.9 prosent av alle mikrober og uønskede ting i luften.

– Et dramatisk tiltak

Kravet om tomme seter på innenriks flyvninger gjør den kritiske situasjonen for SAS, Norwegian og Widerøe enda vanskeligere.

– Dette er et dramatisk tiltak, og spesielt inn i sommersesongen, når selskapene nå skal begynne å fly sine egne ruter. Da er det veldig vanskelig å gjøre det, hvis de ikke kan selge mer enn 50 til 70 prosent av setene, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair, som mener dette vil føre til færre ruter og høyere billettpriser.

– Når en av tre seter må stå ledige, blir det nesten umulig å få lønnsomme ruter innenriks i Norge. Det vil da bli et betydelig dårligere tilbud der prisene vil bli høyere, eller ikke ruter i det hele tatt.

For de norske flyselskapene vil fortsatt tomme seter føre til et omsetningstap på mange hundre millioner kroner i sommer.

– Nå vil jo alle disse midtsetene være tomme, og det er såvidt jeg vet et særnorsk fenomen, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

– Nå går vi fra nivåer der etterspørselen nærmest ikke til stede, til litt et nivå som er litt høyere, og for å komme raskt opp i aktivitet er det viktig med god økonomi, og da er det vanskelig å ha alle disse setene tomme,

Bent Høie holder igjen

Forrige uke sendte EUs luftfartstilsyn EASA ut en ny veileder for smittetiltak ved flyreiser. Her legger de opp til fleksibilitet når det gjelder avstand mellom passasjerene, og legger hovedfokuset på tiltak som håndvask og munnbind ombord.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide synes åpen for at det særnorske kravet til tomme seter mellom passasjerene bør vurderes på nytt.

– Jeg opplever at veldig mange peker på at det er viktig at vi nå vurderer den smitteveilederen. Vi må vurdere en harmonisering, men det er en beslutning som ligger på helsemyndigheten, sier samferdselsministeren.

– Vi har en god dialog med helsemyndighetene på dette, og det er klart at når nå EASA kommer med sin veileder er det naturlig at vi vurderer dette spørsmålet, sier Hareide.

Det har vært flere møter mellom samferdselsdepartementet og helsedepartementet om avstandkravet på fly, men foreløpig synes helsemyndighetene å vektlegge av tomme seter kan ha en smittevernseffekt. Helseminister Bent Høie ønsket heller ikke å kommentere på når det kan bli aktuelt å tilpasse de særnorske tiltakene til praksisen i resten av verden.