Solberg: . 
Statsminister Erna Solberg under den daglige pressekonferansen om koronavirussituasjonen.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Solberg: . Statsminister Erna Solberg under den daglige pressekonferansen om koronavirussituasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge

Erna: 27 milliarder for å gjenreise den norske økonomien

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte i dag med fase 3-pakken som skal sørge for at folk kommer tilbake i arbeid og Norges økonomi kommer seg på beina igjen.

Erna Solberg la frem en tiltakspakke på 27 milliarder sånn at økonomien til Norge skal komme tilbake til normalen.

– Dette er et skritt på veien for å komme oss ut av denne krisen, sa Solberg.

Over 10,4 milliarder vil gå til at folk skal komme tilbake på jobb.

Jobber, grønn omstilling, kompetanse og inkludering. Det er noen av de viktigste stikkordene for regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi.

Den såkalte fase 3-pakken skal sikre at hjulene kommer i gang igjen etter at koronapandemien har snudd verden på hodet.

Norge opplever den største arbeidsledigheten siden krigen, og regjeringen har en tøff oppgave med å finne passende tiltak som vil få folk tilbake i jobb.

Samtidig er forventningene store til at kriseinnsatsen skal bidra til grønn omstilling i Norge.

Fem deler

NTB varslet før pressekonferansen at statsminister Erna Solberg (H) la opp til en krisepakke i fem deler:

1. Tiltak for å få folk tilbake i jobb. Her er målet å bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet, og at flere permitterte kommer tilbake i jobb.

2. Tiltak for å skape en grønn fremtid. Her vil regjeringen legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

3. Tiltak for å sikre flere bein å stå på. Målet med denne delen av pakken er å skape flere jobber i flere bransjer over hele landet. Regjeringens utgangspunkt er at veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor.

4. Tiltak for økt kompetanse. Regjeringen vil foreslå å gjennomføre «Utdanningsløftet 2020», der målet er å sørge for at flere kommer i jobb og får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.

5. Tiltak for å inkludere flere. Her er utgangspunktet at alle som kan jobbe, bør jobbe. Regjeringen varsler derfor tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, og for å sørge for å hjelpe flere inn i jobb.

Grønn omstillingspakke

Regjeringen foreslår å bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronakrisen.

Totalt 3,6 milliarder kroner skal gå til ekstra tiltak for å støtte næringslivet og samtidig få ned klimagassutslippene i Norge.

2 milliarder kroner går til Enova under et eget mandat.

– Dette vil særlig rette seg inn mot industrien og klimateknologi der, og så peker vi ut noen områder der vi mener det er særlig potensial. Det handler blant annet om leverandørindustrien og maritim næring, men nøyaktig hvilke prosjekter som får støtte får ekspertene bestemme, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)