Krever momsfritak på mensen-produkter

Flere mener det bør være momsfritak på mensen-produkter, men det er ikke alle som er enige i det.

Torsdag markeres Den internasjonale mensdagen. Over 500 millioner kvinner og jenter mangler tilgang til grunnleggende sanitær-produkter. Nå mener man at det bør være momsfritak på dette.

I dag betaler man mer moms for kjøp av tamponger og bind enn det vi gjør for sjokolade og brus. Nå tar flere til ordet for å kreve momsfritak.

Millioner av kvinner har ikke tilgang

Åshild Skare er sanitærrådgiver i Kirkens nødhjelp, som er en av Nordens største bistandsorganisasjoner.

Hun forteller at det er millioner av kvinner og jenter rundt om i verden som ikke har tilgang på det de trenger for å håndtere mensen.

– Å kunne håndtere mensen på en trygg og verdig måte er grunnleggende for flere ting, som utdanning, jenters helse, økonomisk utvikling og likestilling, sier Skare til TV 2.

Videre forteller Skare at temaet er et stort tabu rundt om i verden. FNs bærekraftsmål handler om at innen 2030 skal alle kvinner og jenter ha tilgang på trygge, sanitære hygieneforhold.

– VI har en lang vei å gå der. Man ser gang på gang at menstruell hygiene blir oversett eller nedprioritert da man har en sanitær krise, sier hun.

Skare mener staten ikke bør tjene penger på kvinner og jenters grunnleggende behov på sanitære produkter.

– Man bør enten ha momsfritak, gratis utdeling av produkter eller øremerking av momsmidler til kvinners helse, mener hun.

– Finansierer vår velferd

Men det er ikke alle som enige i at man bør innføre momsfritak på disse produktene.

– Det er for eksempel mange mennesker med kronisk sykdom som kan vise til et større regnskap på nødvendige medisiner man trenger. Dette er det ikke momsfritak på. Vi vet det er flest menn som jobber i bygg- og anleggs-bransjen, der det er størst fare for arbeidsulykker og død. Men det er ikke momsfritak på arbeidsutstyr, sier leder i Unge Høyre Sandra Bruflot.

Videre forteller hun at det stort sett er moms på alt, som finansierer vår felles velferd.

– I tillegg er det et sikkerhetsnett vi har. Fjerner vi momsen, fjerner vi også inntektsgrunnlaget som sikrer akkurat det. Det er moms på alt, også ting som er nødvendig for forskjellige mennesker. Så hvordan dette skiller seg ut klarer jeg ikke å se, sier hun.

Ikke en luksusskatt

Feministisk leder i Sosialistisk ungdom, Maria Bonita Igland, er enig med Skare, og mener unge kvinner bør få tilgang på tamponger og bind.

– Mensen er det mest naturlige som skjer med en kvinne, og da bør man fjerne momsavgiften, mener hun.

Bruflot argumenterer for at bind og tamponger ikke har en luksusskatt.

– Vi betaler ikke mer for dette en andre ting. Jeg skjønner det kan virke urettferdig isolert sett, men det er veldig mange ting man kan argumentere for at bør være momsfritatt. Jeg klarer ikke å forsvare at mensen-produkter skal være momsfritatt og ikke medisiner, sier hun.

Tabu og likestilling

Igland argumenterer for at det kan være med å fjerne stigmaet som er knyttet til det å ha mensen i dag.

– Staten har en enorm mulighet til å legge føringer, og være med å bidra til å normalisere mensen. Jeg mener det er urettferdig at unge kvinner som ikke har samme økonomi som de som er ute i arbeid, skal betale moms på sanitære produkter, sier Igland.

Bruflot er enig i at dette er tema man bør diskutere, men mener det er mye annet man kan gjøre for likestilling og tabu rundt mensen.

– Det er bra vi har en egen dag og kan sitte her å diskutere det. Vi er enige om at mensen er det mest naturlige i verden, men det i seg selv gjør ikke at man fortjener et momsfritak. Dette kommer ikke høyt på lista som må til for å bedre likestillingen, og jeg er ikke enig at man bør senke momsen for å fjerne tabuet, sier hun til TV 2.

Uenig

Statssekretær i Finansdepartementet Magnus Thue har tidligere sagt seg uenig i at det bør innføres momsfritak på bind og tamponger.

– Moms på varer og tjenester er først og fremst med på å finansiere velferden vår. Derfor skal vi være forsiktige med å innføre nye unntak og egne satser. Vi ønsker derfor ikke å uthule momssystemet med flere unntak for det som isolert sett kan være gode formål.

Merkedagen har som mål å sette fokus på de enorme utfordringene jenter og kvinner opplever i hverdagen, direkte og indirekte knyttet til menstruasjon og sanitære forhold.