STRAMMER INN: Justisminister Monica Mæland (H) og regjeringen vil foreslå en ny beredskapshjemmel. Foto: Magnus Kaslegard/ TV 2
STRAMMER INN: Justisminister Monica Mæland (H) og regjeringen vil foreslå en ny beredskapshjemmel. Foto: Magnus Kaslegard/ TV 2

Her er regjeringens nye asyl-grep: Vil ha beredskapshjemmel ved ny asyl-bølge

Justisminister Monica Mæland (H) og regjeringen vil innføre en egen hjemmel som kan utløses når det er store asylankomster til Norge. Regjeringen strammer inn på permanent opphold og familiegjenforening.

Det forteller justisministeren til TV 2.Hjemmelen innebærer at utlendinger som ikke er flyktninger etter Flyktningkonvensjonen, ikke skal få flyktningstatus i Norge.- Dette vil få en konsekvens når man kommer til Norge. Vi lever i en urolig verden, sier Mæland.I praksis betyr endringen at det vil ta lengre tid å få permanent oppholdstillatelse, og dermed en utvidet adgang til å vurdere opphør av subsidiær beskyttelse og tilbakekall av oppholdstillatelse. Forslaget innebær