Marius (28) ble seksuelt misbrukt av sin egen far

Gjennom hele barndommen ble Marius Bråtenlund utsatt for vold og seksuelle overgrep av sin egen far. Nå forteller han sin histore – i håp om å hjelpe andre.

Så lenge Marius Bråtenlund (28) kan huske, har han vært vitne og offer for vold i sitt eget hjem. Først i 2012 ble faren hans dømt til ni år i fengsel.

I dommen fra lagmannsretten står det at Marius ble utsatt for vold nærmest daglig gjennom mange år. Han kunne ofte bli slått på bena med en teppebanker, kastet i veggen eller slått og banket på kroppen, i ansiktet og hodet. Av og til så hardt at han kom i svime.

– Jeg husker mer og mer for hvert eneste år som går, egentlig. Mer detaljer rundt min egen historie. Volden startet allerede da jeg var tre-fire år, forteller 28-åringen til God morgen Norge, og fortsetter:

– Det ble verre og verre med årene som gikk. Jeg så også etter hvert hvordan pappa behandlet mamma. Hun ble slått, sparket og truet, som gjorde at jeg etter hvert i fem-seks alderen fikk et instinkt om å beskytte henne.

Marius forteller at han ofte gikk i mellom foreldrene for å beskytte moren og hans yngre søster.

Da han var rundt seks-syv år gammel startet også de seksuelle overgrepene. Overgriperen var hans egen far.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Redd for å fortelle

På skolen var Marius mye for seg selv. Han hadde lite kontakt med medelevene og rakk aldri opp hånden i timen. Ingen spurte aldri hvordan Marius hadde det. Og Marius valgte å ikke fortelle noen hva som foregikk hjemme – bak husets fire vegger.

– Det var på grunn av skammen og frykten for hvordan andre ville se på meg som person dersom jeg fortalte det. Også var det frykten for å ikke bli trodd og at ingen skulle like meg dersom jeg fortalte at jeg hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep.

– Var du mye redd som barn?

– Ja, jeg var det. Jeg sov for det meste under sengen på mitt eget rom, sammen med en bamse som jeg turte å snakke med. Det var mitt trygge sted.

Årene gikk. Volden og overgrepene fortsatte og ble heller ikke noe midlere.

Da Marius var 13 år bestemte foreldrene hans seg for å skille seg. Faren sendte da en bekymringsmelding til barnevernet.

Han hevdet at moren drev med omsorgssvikt, og ba spesifikt om omsorgsretten for Marius. Barnevernet ble koblet inn og endelig kom Marius i kontakt med en person han følte han kunne stole på.

Trenger du noen å snakke med?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

Kilde: dinutvei.no

– Jeg fikk kontakt med en i barnevernet jeg følte var veldig omgjengelig, som jeg følte jeg kunne forholde meg til og som jeg kunne stole på. Det var første gang jeg hadde følt det på mange år.

En dag kjørte de bil sammen og parkerte på en parkeringsplass. Marius så sin sjanse til å fortelle hva som foregikk. Men bare deler av det. Han sa at pappa hadde slått han, men turte ikke å si noe mer.

Det ble stille i bilen og etter en liten stund fikk Marius beskjed om at han hadde fritidsproblemer og at han burde finne seg en fritidsaktivitet. Barnevernet har i senere tid beklaget denne hendelsen.

– Når man er såpass ung og bruker så mye energi på å finne en person man kan stole på, resulterte det i at jeg ikke turte å fortelle det til noen andre fordi jeg var redd for å få samme avvisning igjen.

Marius har tidligere fortalt sin historie i lokalavisen Varden og VG.

Anmeldte sin egen far

Som 16-åringen fikk Marius nok og flyttet til Rjukan for å gå på videregående der. I gangene på skolen fikk han øye på en dame som alltid smilte til han. Etter hvert fant han ut at det var skolens helsesøster.

Dette møtet skulle i senere tid vise seg å være starten på en epoke i livet til Marius.

– Det krevde mye av meg. Hendelsen med barnevernet hang over meg, så det å fortelle det til en person jeg endelig kunne stole på igjen, var veldig skummelt. Men når jeg først ble trodd på kjente jeg en enorm lettelse. Jeg ble trodd på for første gang og det var noen som var genuint opptatt av meg som person og som viste interesse for å ta meg på alvor. Det var veldig godt.

Marius åpnet seg opp om volden han hadde blitt utsatt for i alle disse årene. Fortsatt valgte han å holde de seksuelle overgrepene for seg selv. Det var for mye skam knyttet til den delen.

Etter oppfordring fra helsesøsteren, anmeldte Marius faren som 18-åring. En politietterforsker merket at Marius holdt noe tilbake og til slutt rant begeret over. Han fortalte alt. For første gang. Dette er også første gang moren fikk vite om overgrepene.

I 2012 blir faren hans dømt til ni år i fengsel for vold og seksuelle overgrep mot Marius og to andre voksne personer. I dommen står det at faren nekter all straffskyld, og han anker saken til lagmannsretten og videre til Høyesterett. Der blir anken avvist.

Massive senskader

Men selv om faren omsider fikk sin straff, sitter arrene og traumene til Marius hardt i.

Siden fylte 18 år har han vært innlagt en rekke ganger på flere psykiatriske institutt. I tillegg har han lidd av posttraumatisk stresslidelse, omfattende flashbacks, søvnproblemer, spiseproblemer, selvmordstanker og angst.

– Det har vært en utfordrende reise. Mesteparten av min sen ungdomstid og voksen alder har gått til behandling. Jeg har vært til behandling i over ti år, sier han og fortsetter:

– Mesteparten av livet mitt har handlet om det, og jeg har ikke hatt overskudd, eller klart til å fokusere på noe annet, for jeg har vært så oppslukt i den behandlingen jeg har vært i. Det er alvorlige ettervirkninger man får når man opplever en slik type historie. Senskadene er massive.

I retten ble det sagt av fagpersoner at Marius har skader er av varig art og at han fremover vil ha redusert funksjonsnivå. De konkluderte også med at både hans barndom og ungdomstid er tapt.

God morgen Norge har forsøkt å komme i kontakt med faren, uten å lykkes. Moren og søsteren til Marius er klar over at han forteller sin historie.

Ikke alene

Marianne Lind er en av de første som stod fram med sin overgrepshistorie i Norge. Senere startet hun opp det første Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep. Nå finnes det 22 sentere over hele landet.

Selv om historien til Marius er forferdelig, er den dessverre ikke unik, ifølge Marianne.

– Mellom 10 og 15 prosent av barn og ugne som vokser opp utsettes for seksuelle overgrep før de er fylte 18 år. Når det gjelder incest, blir cirka fem prosent utsatt for seksuelle overgrep av en av sine nærmeste. En person som de vokser opp sammen med og lever sammen med fra morgen til kveld. Det vil si 24 timer i alarmberedskap hver dag, døgnet rundt – så lenge du bor hjemme, sier hun til God morgen Norge.

Også hun kan bekrefte at det å oppleve dette, kan gi varige og alvorlige skader.

– Du blir redd. Redd for å ikke takle det, redd for hva andre mennesker skal tenke om deg eller gjøre for deg. Du blir redd for å møte nye mennesker eller snakke med nye mennesker, for hva kommer de til å gjøre? Kommer de til å svikte meg? Kommer de til å være slemme? Misbruke meg?, sier hun og fortsetter:

– Også gjør det noe med grensene dine. Når du aldri lærer hva som er normalt å ta imot eller å si nei til, blir det veldig utydelige grenser i forhold til resten av verden også. Veldig mange da som utsettes for andre grenseoverskridelser senere.

Stadig vekk hører vi om tilfeller der mennesker ikke blir trodd og rettsaker som blir henlagt på bakgrunn av manglende bevis. Likevel oppfordrer Marianne sterkt til å si ifra om disse hendelsene.

– Det skal alltid nytte å si ifra. Når barn og unge ringer inn til oss, sier vi at de skal si det til noen. Og vil ikke vedkommende høre, må du si det til en til, helt til noen lytter. Så er vår oppgave å ta imot historien og tro på vedkommende. Å motivere dem til å si det videre og våge.

Hjelper andre

Marius fullførte aldri videregående, og er i dag ufør. Det betyr likevel ikke at han ikke bruker dagene til noe fornuftig.

I de siste årene har han jobbet som både frivillig og erfaringsveileder. I tillegg reiser han landet rundt og holder foredrag om sin historie – i håp om å hjelpe andre og sette fokus på tematikken.

HOLDER FOREDRAG: Marius Bråtenlund reiser landet rundt og holder foredrag om sin historie. Målet er å hjelpe andre og sette fokus på tematikken.
HOLDER FOREDRAG: Marius Bråtenlund reiser landet rundt og holder foredrag om sin historie. Målet er å hjelpe andre og sette fokus på tematikken. Foto: Privat

For Marius har det på mange måter fungert som terapi.

– Det er veldig viktig for meg. Jeg er ikke så mye eldre enn mange av de som er på skolen, så det at det er jeg som dukker opp er kanskje litt lettere å assosiere seg med, ettersom aldersforskjellen ikke er så stor, sier han.

– Barn og unge der ute forbilder – noen som står fram og viser at det er mulig å bli hørt og få hjelp. Det tenker jeg er kjempeviktig, legger Marianne til.