Hagen mente kidnappere kunne ha gjemt seg i garasjen og dopet ned kona

Tom Hagen har overfor politiet skissert hvordan han tror at den eller de som angrep Anne-Elisabeth Hagen gikk frem.

I politiavhør lenge før han ble siktet, har Tom Hagen sagt at han har følt seg overvåket før kona hans forsvant den 31. oktober i 2018.Det får TV 2 opplyst.Hagen «opplevde å bli beglodd» og mistenkte at personer hadde vært på eiendommen, i garasjen og rundt huset.Han har i avhør hatt en teori om at den eller de som sto bak, holdt ham under oppsikt før kona hans ble utsatt for en alvorlig kriminell handling, og han ble krevd for nesten 90 millioner kroner i løsepenger.