VIL VEKKE REAKSJONER: Nato-landene og Russland ventes å reagere kraftig på beslutningen om å trekke USA fra Open Skies-avtalen. Doug Mills-Pool/Getty Images/AFP
VIL VEKKE REAKSJONER: Nato-landene og Russland ventes å reagere kraftig på beslutningen om å trekke USA fra Open Skies-avtalen. Doug Mills-Pool/Getty Images/AFP

Vil trekke USA fra avtale om våpenkontroll

President Donald Trump vil fredag varsle at USA trekker seg fra Open Skies-avtalen.

Det melder New York Times.

Open Skies-avtalen åpner for at rundt 35 land, blant dem Norge, kan gjennomføre rekognoseringsflyginger over hverandres territorier. Den ble inngått for flere tiår siden for å fremme internasjonal tillit og hindre konflikt.

35 land har signert på avtalen. Open Skies-avtalen ble fremforhandlet i 1992 og trådte i kraft i 2002.

Mener Russland bryter avtalen

Ifølge New York Times har amerikanske tjenestemenn lenge klaget over at russiske myndigheter ikke overholder avtalen ved å nekte flyvninger over en by hvor man mistenker at Russland har utstasjonert atomvåpen som kan nå Europa. Russland har heller ikke tillatt flyvninger over store militærøvelser.

Pentagon og amerikansk etterretning mener dessuten at russerne har kartlagt amerikansk infrastruktur under sine flyvninger over amerikansk jord. Dette er informasjon som kan brukes i forbindelse med dataangrep.

Beslutningen er ventet å vekke sterke reaksjoner blant Nato-landene, som også er del av avtalen.

Dette er tredje gang Trump trekker landet fra avtaler om våpenkontroll. Han har trukket landet fra atomavtalen med Iran, som ble fremforhandlet av Barack Obama. I fjor ble det klart at USA trakk seg fra INF-avtalen, en atomnedrustningsavtale mellom Russland og USA.

Bekymring i Nato

Nato-ambassadørene skal fredag holde møte for å diskutere situasjonen.

– Alle de allierte er enige om at våpenkontroll, nedrustning og ikke-spredning gir grunnleggende viktige bidrag til alliansens sikkerhet. På toppmøtet i 2018 gjentok topplederne i Nato-landene sin bekymring over Russlands selektive implementering av Open Skies-avtalen, sier en tjenestemann i alliansen.

– Særlig er vi bekymret for at Russland har lagt restriksjoner på flygninger over enkelte områder. De allierte fortsetter nære konsultasjoner om traktatens framtid, og Nato-rådet møtes fredag for å diskutere saken, fortsetter vedkommende.