Slår alarm om overgrep mot barn:
– Det er et høyt tall

Barnelege Arne Myhre tror koronastengte skoler og barnhager kan ha ført til at oppimot 200 overgrep ikke har blitt oppdaget.

– Det kan i de verste tilfellene handle om liv og død, men det kan også handle om langvarige helsekonsekvenser som strekker seg langt inn i voksen alder, sier barnelege Arne Myhre ved Barnehuset i Trondheim til TV 2.

Myhre snakker om barn som er blitt utsatt for overgrep mens landets barnehager og skoler var stengt.

Overgrepene kunne ha blitt stoppet fordi ansatte i barnehagen eller på skolen ville ha reagert om det var noe galt med barnet, og dermed tatt kontakt med barnvernet.

Myhre frykter det kan være oppimot 200 barn som ikke ble fanget opp mens Norge var stengt.

Stor nedgang

– Ganske mange av de henvisningene vi får hit, er forhold som er oppdaget i barnehage eller skole. Og når de institusjonene der ligger helt nede, så blir det mange som ikke blir oppdaget, sier han.

Myhre tror det dreier seg om et sted mellom 20 og 25 barn ekstra som normalt ville blitt henvist til Barnehuset i Trondheim.

– Som igjen handler om at de sannsynligvis ikke har blitt oppdaget, forklarer barnelegen.

TV 2 har hentet inn tall på barneavhør og medisinske undersøkelser fra alle barnehusene.

I mars og april i fjor ble det foretatt 1013 barneavhør, mot kun 628 i år.

Medisinske undersøkelser falt fra 246 i mars og april 2019 til 126 de samme to månedene i 2020.

Folkehelseinstituttet anbefalte aldri en full nedstenging av barnehager og skoler. Og barnelege Myhre mener regjeringen burde lyttet til ekspertene.

– Sett fra et barneperspektiv så burde det definitivt ha vært gjenåpnet før. Kanskje burde det ikke ha vært stengt, sier barnelegen.

– Høyt tall

De aller fleste overgrep mot barn blir begått av foreldrene. Og i ukene landet har vært stengt ned, har disse barna vært stengt inne med overgriperne.

– Det er vel ingen grunn til å tru at det har skjedd mindre vold og overgrep i den perioden vi har vært gjennom, kanskje tvert imot, mener Myhre.

For til tross for at Barnehuset i Trondheim og hadde fullt kapasitet under nedstengningen, kom det langt færre barn enn normalt.

Under stenging av skoler og barnehager tror Myhre at flere overgrep ville blitt avdekket på landets elleve barnehus.

– Det blir i hvert fall over 100, og kanskje 200. Det er et høyt tall. Det er et veldig høyt tall, sier han.

Noen må følge barna

Helle Leinslie er leder ved Barnehuset i Trondheim forteller at de normalt gjennomfører 600 barneavhør i året. Mars er tradisjonelt en av årets to travleste måneder.

– Hvis vi sammenligner med mars i år, så var det en nedgang i antall saker som ble gjennomført med nesten 50 prosent, sier Leinslie.

Leinslie sier det også er en stor utfordring med å finne følgepersoner til barna som skal til barneavhør eller medisinske undersøkelser.

– I tillegg så har vi jo den utfordringen at i over 70 prosent av alle sakene så er det barnets nærmeste omsorgspersoner som er mistenkt for vold eller seksuelle overgrep, og da har politiet behov for bistand fra barnehage og skole for å følge barnet til Barnehuset når de skal på avhør, sier hun.

– Det er alvorlig

Barneombud Inga Bejer Engh mener nedgangen i barneavhør og medisinske undersøkelser bør bekymre regjeringen.

– Det er alvorlig. Dette er barn som ikke har fått den beskyttelsen og hjelpen de har krav på. Det viser hvor viktig en risikovurdering er før man tar en avgjørelse. Jeg vet ikke om regjeringen har gjort det i dette tilfellet, men disse tallene kan tyde på at risikovurderingen ikke har vært god nok, sier Engh til TV 2.

Nå krever hun at regjeringen tar lærdom av måten de har håndtert sårbare barn under pandemien, og at barna får hjelp.

– Det er veldig viktig at de som jobber i skole og barnehage, er ekstra årvåkne nå. Slik at de barna, som ikke har fått den hjelpen og beskyttelsen de skulle ha hatt, får hjelp nå, sier Engh.

Barneombud Inga Bejer Engh mener regjeringen må ta lærdom av måten de har håndtert sårbare barn under pandemien.
Barneombud Inga Bejer Engh mener regjeringen må ta lærdom av måten de har håndtert sårbare barn under pandemien. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Skal granske

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier de skal evaluere hvorvidt det var galt å stenge alle barnehager og skoler.

– Utsatte barn og sårbare familier har vært vår hovedbekymring hele tiden. Og det er jo sånn at denne krisen skal evalueres. Det skal gjøres en grundig gjennomgang av dette, sier Mæland og fortsetter:

– Vi har sagt hele tiden nå at vi er i en situasjon vi aldri har vært før. Vi kommer til å begå feil, men hvorvidt dette gjelder nedstengningen av skoler er altfor tidlig å si.

Ser etter arr, blåmerker og sår

Myhre har undersøkt barn som har vært utsatt for overgrep i 27 år.

– De er jo veldig ofte spent, og mange er engstelige og urolige, sier Myhre, som snakker om barna han får inn på kontoret sitt.

SKAL GRANSKE: Koronakrisen i Norge skal granskes, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
SKAL GRANSKE: Koronakrisen i Norge skal granskes, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Ørn E. Borgen

– Vi kan få konkret informasjon som de kanskje aldri har snakket om med noen før, forteller han.

Trygghet og tillit er nøkkelordene. Barnelegen kan bruke to timer på en undersøkelse. Starter øverst med det enkleste, hår, hode og ører. Lyser og kjenner.

– Da ser jeg etter gamle arr, blåmerker og sår, sier han.

Med varsomme hender leter han etter spor og bevis. 30 prosent av barna er også utsatt for seksuelle overgrep. Ved mistanke om det må Myhre også foreta en underlivsundersøkelse, og noen ganger sikre spor og ta prøver som testes for kjønnssykdommer.

Men ingen undersøkelser skal innebære smerte, og alt skjer med barnets samtykke.

Barnelegen i Trondheim ber nå alle som jobber tett på barn være ekstra oppmerksomme nå da de har fått barna tilbake i barnehager og skoler.

– Og da skal de ha lav terskel tenker jeg for å kontakte barnevernstjenesten for å få formidlet denne bekymringen videre.