STORE ENDRINGER: Det foreslås å tilby tidlig ultralyd til alle gravide i endringene i bioteknologiloven. Foto: Åserud, Lise
STORE ENDRINGER: Det foreslås å tilby tidlig ultralyd til alle gravide i endringene i bioteknologiloven. Foto: Åserud, Lise

Tidlig ultralyd til alle gravide og blodprøvetest foreslås tillatt

Stortingsflertallet går inn for omfattende endringer i bioteknologiloven. Her er et utdrag av hva norske kvinner og par kan få tilbud om. Saken skal behandles i Stortinget tirsdag 26. mai.

Tirsdag avgir helsekomiteen på Stortinget sin innstilling til endringer i bioteknologiloven. Et flertall på Stortinget med Ap, Sv og Frp har inngått et forlik om store endringer som vil medføre at loven endres for første gang på 16 år. Saken skal behandles og stemmes over i neste uke.Flere av endringene er kontroversielle siden KrF fikk veto mot endringer i bioteknologiloven da de gikk inn i regjering.Her er et utdrag av noen av endringene som kommer frem i komiteens innstilling