BESTEMT: Karin Andersen (SV) mener Mæland lyver om at Norge ikke kan bestemme hvilke Moria-flyktninger som hentes til Norge.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
BESTEMT: Karin Andersen (SV) mener Mæland lyver om at Norge ikke kan bestemme hvilke Moria-flyktninger som hentes til Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

raser mot regjeringen i moria-saken:

– Hun lyver, det er jo ikke sant!

Karin Andersen (SV) mener at Mæland og regjeringen feilinformerer om Moria-saken.

For to uker siden ba regjeringen om en to ukers frist for å komme til Stortinget med en løsning for sårbare barn i flyktningleiren i Moria i Hellas. Men i dag opplyste Justis- og beredskapsdepartementet at regjeringen fortsatt ikke er enige.

– Vi har fått oversikt over noen retningslinjer fra EU, og ett av prinsippene her er at landene ikke kan velge ut hvem de vil hente. Det er utfordrende, for mange partier i Norge har villet hente hjem de mest sårbare gruppene, sier justisminister Monica Mæland til TV 2, tirsdag.

Karin Andersen (SV) leder kommunalkomiteen, og har prøvd å samle flertall blant annet rundt et forslag om å hente 1500 asylsøkere fra Hellas. Forslaget ble nedstemt.

Andersen mener at Mæland feilinformerer om Moria-reglene.

– Det er jo ikke sant. UNICEF sendte et brev til kommunalkomiteen senest i dag og sa at dette ikke stemmer. Kriteriene er slik at de landene som tar imot flyktninger også skal få et ord med i laget. FN tar ut kvoteflyktninger ellers, og har et system som finner ut hvem i leiren som er mest sårbare, og hvem som har størst sannsynlighet for å få asyl. Her er det ingen grunn for regjeringen til å spre usannheter om det systemet som nå er etablert, og som flere europeiske land bruker, sier hun.

Justisministeren ønsker ikke å svare på anklagen fra Andersen om at hun kommer med usanne opplysninger.

TV 2 har også bedt om å få se EUs retningslinjer, men har fått svar om at det er ikke er mulig da de ikke er formelt oversendt til justisdepartementet.

Mæland: – Situasjonen er uoversiktlig

FNs høykommissær for flyktninger er i Moria-leiren, for å være med på å avgjøre hvilke asylsøkere som skal hentes ut. Til TV 2 påstår Mæland at Norge ikke vil kunne vite hvilke flyktninger som blir hentet fra Moria-leiren.

UTSATT: Justisministeren utsatte avgjørelsen om Moria-flyktningene ytterligere. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
UTSATT: Justisministeren utsatte avgjørelsen om Moria-flyktningene ytterligere. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Når det gjelder Hellas, så er det en uoversiktlig situasjon, og det er ikke opp til oss å peke ut hvem vi ønsker å hente ut. Det er foreløpig heller ikke lagt opp til brede og permanente løsninger i EU, men dette arbeidet følger vi tett opp. Situasjonen i Moria er ille, men slik er det også i andre deler av verdenen.

– FNs høykommisær har bedt om to ting: Det ene er evakuering fra Moria og det andre er kvoteflyktninger. Hvorfor kan ikke regjeringen tenke på begge deler samtidig, og være med på den samme dugnaden som elleve andre land er med på?

– Det er usikkert om det er elleve andre land. Noen har hentet personer fra Hellas, men ikke som en del av en relokalisering.

– Stoler du ikke på FN at de gjør et godt valg når de bistår EU i å velge ut flyktningene?

– Vi forholder oss til FN når det gjelder kvoteflyktninger. Men flyktningene fra Hellas er ikke kvoteflyktninger. Vi er opptatt av å få gjenopptatt arbeidet med kvoteflyktninger, svarer justisministeren.

Andersen: – Det er alvorlig

Andersen mener at Mæland bør stole på FNs høykommisær i Moria-leiren.

– Det er veldig alvorlig. Vi må stole på FN. De har systemer på å velge ut kvoteflyktninger, og de tar ut dem som er mest sårbare. De har også systemer der de sier at de landene som sier «ja» får være med på å bestemme. De feilinformerer om det systemet FN har, og det mener jeg er alvorlig. Det er et rent blindspor.

– Beskylder du justisministeren for å lyve?

– Ja, de feilinformerer, og det er ikke første gangen i denne saken heller. De har også prøvd å si at FN ikke er tilstede i disse leirene, men det er de åpenbart. Det virker enten som at de ikke har satt seg inn i saken, eller at de bevisst feilinformerer.

Andersen sier at SV nå vil arbeide med Venstre, KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å finne en løsning på saken.

– Jeg mener at det er viktig at Norge nå ser hva slags rolle vi skal ta i Europa. Skal vi stå på siden der de europeiske landene er solidariske med hverandre når noen står i kne, eller skal vi stå på den høyreekstreme, nasjonalistiske siden, spør Andersen.

Bollestad: – Barn som er sårbare skal hentes

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ikke spekulere i om det blir aktuelt å stemme mot egen regjering, men sier likevel at KrF er opptatt av å hente flyktninger ut av Moria-leiren.

– Vi jobber for en europeisk løsning. Vi mener at Norge bør stille opp for å hjelpe Hellas med den situasjonen de er i. Vi ser at land som Tyskland og Finland har gjort det, og da mener jeg at Norge bør stille opp. Det er en krevende situasjon i verden og i Moria-leiren, og da bør vi stille opp og ta vårt ansvar.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er enig med partikollega Ropstad i at det er svært viktig for KrF å hente flyktninger fra Moria-leiren.

– Nå er det sånn at KrF er opptatt av å hjelpe, og situasjonen i Moria er akutt. Vi er opptatt av det FN har sagt både om kvoteflyktningene og situasjonen i Moria, så derfor jobber vi nå med å sikre barn som trenger hjelp i Moria.

Bollestad mener på sin side at man kan stole på at FNs høykommisær vil velge ut de mest sårbare flyktningene.

– Jeg er opptatt av at det er de signalene vi skal sende, og at FNs høykommisær er med på å velge det beste for dem som trenger det som mest. Vi har et system for det, og i Granavolden-plattformen så kom vi frem til å ta imot 3000 FN-utvalgte kvoteflyktninger, nettopp fordi vi stoler på at de kan det best, sier landbruksministeren.