STØRST UTFORDING: Nordmenn mener økende arbeidsledighet er den største utfordringen akkurat nå.
STØRST UTFORDING: Nordmenn mener økende arbeidsledighet er den største utfordringen akkurat nå. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Dette mener nordmenn er den største utfordringen

I ukene før koronaepidemien brøt ut var det oppgavene i helsevesenet nordmenn mente var den største utfordringen. Nå har økende ledighet overtatt, viser ferske tall fra Kantar.

I de to månedene som har gått siden koronaepidemien brøt ut har folks holdninger til hva som er de største utfordringene Norge står overfor endret seg, viser Kantars koronabarometer.

Ledighet bekymrer mest

Mens bare 12 prosent av de spurte mente arbeidsledighet var den største utfordringen i januar, er det nå hele 52 prosent av de spurte som peker på økende ledighet.

Det er første gang ledighet topper listen på målingene over hva folk mener er Norges tre størst utfordringer. Målingene er gjennomført siden 2009.

Ved utgangen av april var i følge NAV 9,6 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Krisen som har rammet norsk næringsliv slår særlig hard ut i aldersgruppen 20 - 30 år der nærmere 15 prosent er helt uten arbeid.

Det er med stor sannsynlighet med på å forklare at arbeidsledighet topper listen over Norges største utfordringer.

På samme tid har andelen som peker på oppgavene i helsetjenesten falt fra 50 prosent i januar til 35 prosent nå. 33 prosent av de spurte svarer klima.

Økonomi bekymrer mer

30 prosent av de spurte peker på svakere internasjonal økonomi, mens 29 prosent mener at å sikre vekst i økonomien er blant våre største utfordringer.

Samtidig er det bare 27 prosent av befolkningen som uroer seg mest for egen økonomi som følge av koronaepidemien. Det tyder på at de fleste har tro på at de selv vil klare seg selv, men er urolige for nasjonen.

Tallene viser at folk mellom 45 og 59 år mener ulike økonomiske forhold er den største utfordringen Norge står overfor, mens det der eldste er de som er mest opptatt av helse og omsorg.

I fjor høst viste en tilsvarende måling at klima var den saken nordmenn mente var den største utfordringen, foran helse og innvandring. På nyåret toppet utfordringer i helsevesenet listen foran klima og innvandring.

Velgerne er ulike

Hele 61 prosent av de som stemte Arbeiderpartiet ved forrige valg oppgir ledighet som den største utfordringen, mens tallet er 55 prosent blant Senterpartiets velgere, 54 prosent blant Høyre velgere og 36 prosent av velgerne til Fremskrittspartiet.

Mens Ap-velgerne rangerer klima som den nest største utfordringen foran helse og økonomi, rangerer Høyres velgere økonomisk vekst og internasjonal økonomi foran helse og innvandring. Senterpartiets velgere peker på helse og fattigdom foran internasjonal økonomi, mens Frp-velgerne rangerer innvandring på topp foran ledighet, helse og økonomi.

Velgerne til KrF rangerer ledighet som den største utfordringen, mens velgerne til SV, Venstre og De Grønne setter klima på topp.

Høy tillit til myndighetene

Tilliten til helsemyndighetene ligger på høyt nivå. 92 prosent har ganske eller svært høy tillit til at helsemyndighetene setter inn nødvendige tiltak for å håndtere situasjonen med koronasmitte på en best mulig måte.

25 prosent av de spurte regner det som sannsynlig at de vil bli smittet av korona, mens 34 prosent anser det som usannsynlig. De øvrige er usikre.

Samtidig er det stadig færre som bekymrer seg for konsekvensene av situasjonen med koronasmitte.

Om målingen

Kantars koronabarometer er gjennomført med web-intervju på GallupPanelet i tidsrommet 6. – 8. mai 2020. 1125 personer har besvart undersøkelsen. Feilmarginer: ca. +/- 2,6 prosentpoeng. Resultatene er representative for befolkningen over 18 år.