NEDERLAG: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) får langtidsplanen for forsvaret i retur fra Stortinget.
NEDERLAG: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) får langtidsplanen for forsvaret i retur fra Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Forsvarssmell for regjeringen

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV går sammen og påfører dermed regjeringen prestisjenederlag i Stortinget.

De fire partiene som har flertall i Stortinget, nekter å behandle regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

Flertallet mener den er for svak og uforpliktende og ikke inneholder konkrete tiltak før etter 2024.

Frp støtter vrakingen

Mandag ettermiddag sluttet Fremskrittspartiets stortingsgruppe seg til et forslag om å sende planen i retur. Det har dermed har flertall i Stortinget.

SMELL: Christian Tybring-Gjedde og Fremskrittspartiet vil sende langtidsplanen for forsvaret i retur.
SMELL: Christian Tybring-Gjedde og Fremskrittspartiet vil sende langtidsplanen for forsvaret i retur. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

– Vår stortingsgruppe har gått inn for å sende planen tilbake til regjeringen, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp) til TV 2 rett etter at saken var ferdig behandlet ved 17.45-tiden mandag.

Allerede da planen var lagt frem, var han kritisk til at avgjørelser i Forsvaret i for stor grad skyves frem i tid.

– Det ville ikke blitt en helhetlig struktur ut av noen små endringer i samtaler med regjeringen. Det er å håpe at regjeringen nå forstår alvoret og kommer tilbake med en plan som er mer gjennomtenkt for fremtidens forsvar. De har nå fått marsjordre om å øke prioriteringen av Forsvaret betydelig, sier Tybring-Gjedde.

Flertall for tilbakesendelse

Fra før var det klart at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV gikk inn for å sende forsvarsplanen tilbake til regjeringen.

– Vi må ha en forsvarsplan som inneholder investeringer for den kommende fireåresperioden. Stortinget kan ikke alene peke på hvilke vppensystemer forsvaret skal investere i. Det må utredes, sier Anniken Huitfeldt (Ap), som er leder i utenriks- og forsvarskomiteen, til TV 2.

Huitfeldt sier at Ap, Sp og SV ønsker en ny forsvarsplan til høsten med forpliktende tiltak for perioden 2021 og 2024.

– Forsvaret trenger flere folk nå, ikke på sikt. Vi trenger en plan som også omfatter sjøforsvaret og ikke skyver vanskelige avgjørelser ut i tid, sier Huitfeldt.

– Stortinget har aldri før vedtatt en åtteårsplan for forsvaret. Det er noe regjeringen har funnet på av seg selv. Og frem til 2024 er det ingenting konkret, verken på tidsfrister eller kostnader. Dette er umulig å forhandle om, derfor varslet vi ganske tidlig i prosessen at denne planen burde sendes tilbake til regjeringen, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete, til TV 2.

Navarsete sier at den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen tillater ikke at Stortinget venter i fire år før Forsvaret sin operative evne blir styrket for eksempel gjennom personell, stridsvogner og helikopter til hæren.

Heller ikke avklaring av sjøforsvarets framtidige struktur kan vente i fire år, mener hun.

– Står til stryk

SV-leder Audun Lysbakken sier det ikke er noe å forhandle om å langtidsplanen.

– Regjeringens plan står til stryk. Den har verken tidfestede eller tallfestede planer. Vi kan ikke forhandle når det i realiteten ikke er noe å forhandle om, og jeg er glad for at vi nå har flertall for å sende den tilbake, sier Lysbakken, som er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, til TV 2.

Både forsvarssjefen og en samlet opposisjon på Stortinget var kritiske til langtidsplanen da den ble presentert.

Regjeringen gikk inn for å øke bevilgningene over forsvarsbudsjettet med rundt to milliarder kroner hvert år fram mot 2028. Med en slik opptrapping vil forsvarsbudsjettet være 16,5 milliarder kroner høyere i 2028 enn i 2020.