Da Norge stengte, så voldtektsmottakene en ny tendens: – Helt uvanlig

Ansatte ved voldtektsmottakene håper at det ikke er store mørketall.

Solsiden i Trondheim en fredag kveld i mai.

Normalt ville du hørt høy musikk, latter og klirrende glass herfra. Men det var før den 13. mars i år. For da ble det stille.

– Det ble jo helt stille, plutselig kom det ikke noen, sier Pepe Salvesen, klinikksjef på St. Olavs hospital.

Klinikksjefen på St. Olavs hospital i Trondheim snakker ikke om utesteder, men om situasjonen ved overgrepsmottaket på sykehuset.

LEGE: Pepe Salvesen er klinikksjef for kvinneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim.
LEGE: Pepe Salvesen er klinikksjef for kvinneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: TV 2

– Plutselig hadde vi flere helger hvor vi ikke hadde noen henvendelser. Det var jo helt uvanlig, sier Salvesen.

Da klinikksjefen ved Kvinneklinikken sjekket tallene, ble det veldig tydelig:

I mars 2019 oppsøkte 14 personer overgrepsmottaket ved St. Olavs hospital, mot seks i 2020. I april falt tallet ytterligere. Da kom det kun tre til mottaket, mot 12 i fjor.

- Dramatisk nedgang

– De siste åtte uker etter nedstengingen hadde vi seks henvendelser, og i fjor hadde vi 12. Så det er jo en dramatisk nedgang i henvendelser, og jeg tror det har noe med korona å gjøre, sier Salvesen.

Han legger til at dersom denne nedgangen er reell og uten mørketall, er dette en svært gledelig nyhet.

– Vi vet jo at kvinner havner i en sårbar situasjon og lettere blir utnyttet dersom de er sterkt påvirket av rus eller alkohol, og vi tror dette har en sammenheng med stengte utesteder og mindre sosialisering, sier Salvesen.

Tall fra Bergen og Oslo bekrefter

TV 2 har hentet inn tall fra Trondheim, Bergen og Oslo.

I forhold til april 2019 er antallet som oppsøkte voldtektsmottakene mer enn halvert i april i år.

– Det er i hvert fall ikke vanlig at vi ser såpass reduksjon over sånn tid. Vi kan se det over en uke eller to, men ikke over en såpass lang periode. Så vi er jo litt spent på hva man ser i etterkant at årsaken kan ha vært, sier Henriette Myhre Waitz.

Hun er seksjonsoverlege ved overgrepsmottaket hos Oslo kommunes legevakt. Dette er landets største overgrepsmottak.

Frem til februar i år var det liten forskjell i Oslo mot 2019, men da Norge stengte ned mellom 12. og 13. mars skjedde det en markant endring også i hovedstaden.

I mars 2019 Oslo oppsøkte 46 personer voldtektsmottaket, mot 25 personer i mars 2020. Og i april falt tallet ytterligere. For i 2019 kom det 47 til overgrepsmottaket ved landets største legevakt, mens det i april i år kun var 22 som oppsøkte mottaket.

Håper tallene er reelle

Men seksjonsoverlegen i Oslo frykter at det også kan være en annen årsak til de lave tallene.

– Vi har vært ganske redde for at noen tror at tilbudet har vært lagt ned eller at det er begrenset på et eller annet vis, og kanskje ikke tør å komme. Så jeg tenker det kan være flere faktorer her, men det hadde selvfølgelig vært veldig gledelig hvis var en reell reduksjon, sier hun.

I Bergen ser de det samme. I begynnelsen var tallene ikke endret fra året før. Fra 1. januar frem til 12. mars i år hadde de 41 saker, mot 43 saker i 2019.

Men i tiden etter stengning, fra 12. mars 2020 til 12. mai 2020, har det kun vært 18 saker, mot 32 saker i 2019.

– Vi merket nedgangen etter et par uker ved at pågangen avtok for vakthavende lege. Vi hadde samme pågang frem til 1. april 2020, og deretter var nedgangen stor. Det er betydelig nedgang i antall henvendelser, nærmest halvert, forteller Dagrun Waag Linchausen, legevaktsjef ved Bergen legevakt.

Tror voldtatte kommer likevel

Linchausen tviler på at forklaringen på nedgangenen er at kvinner og menn ikke tør å oppsøke overgrepsmottaket på grunn av korona.

– Det tror jeg ikke. Vi har åpent som vanlig, og vi har organisert oss slik at vi kan ta imot alle, uansett mistanke om covid-19 smitte. Men vi kan ikke vite med sikkerhet. Vi har ikke sett slik nedgang før, og vi tror det skyldes nedstengningen. Vi så derimot en økning etter Skam-serien som gikk på TV. Da tror vi flere tok kontakt av dem som før trolig utgjorde mørketall, forteller hun.

Linchausen understreker at det aldri er den som blir utsatt for et overgrep som har ansvar for voldtekten.

– Det er alltid overgriper sitt ansvar. Selv om man eventuelt selv har satt seg i en sårbar situasjon fordi man har drukket alkohol, skal man bli respektert og passet på. Ingen har lov å utnytte situasjonen.

Alkohol skaper gjerningsmenn

Legevaktsjefen i Bergen får full støtte av politiet. Politiinspektør Helge Stave er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt.

Der har de opplevd en nedgang i antall voldtektsanmeldelser fra nedstengningen i begynnelsen av mars.

– I denne perioden på åtte uker så er det en nedgang fra 28 forhold i 2019 til 18 i 2020. Det er et minus på 36 prosent, sier han.

– Det er åpenbart at det er en sammenheng med at folk er mindre på byen, sier etterforskningslederen, og legger til at dette er sentralt i politiets forebyggende arbeid.

– Vi har vært klare på at vi ser en sammenheng mellom beruselsesgrad hos enten offer eller gjerningmenn når det gjelder seksuelle overgrep. Når vi ser på disse tallene nå, så ser vi at den type voldtekt hvor kontakten mellom offer og gjerningsperson har oppstått på et utested eller på en fest nesten er borte. Folk har vært lojale med å følge myndighetens råd. Så vi føler at vi får bekreftet denne sammenhengen. Så er det selvfølgelig slik at det ikke er forbudt å gå på byen og nyte alkohol, men det er dessverre også slik at dersom du blir beruset er du mer utsatt for voldtekt, og alle typer overgrep, slår han fast.

– Men nedgangen i voldtekt er kjempebra, og vi tror den er reell i denne kategorien, sier han.

– Vi kan lære av dette

Etterforskningslederen mener både samfunnet og unge menn kan ta lærdom av lave de voldtektstallene.

– Vi kan lære av dette. Når vi går i dybden på disse tallene, så mener vi at unge menn har noe å lære med tanke på beruselse. De er overrepresentert på statistikken når det gjelder voldsutøvelse og overgrep, sier han.

Stave sier det er en sammenheng med rusbruk og det å havne som en gjerningsmann.

– Du er et lettere offer når du er beruset, men det er også en sammenheng med det å bli gjerningsmann og å gjøre noe du angrer på i mange, mange år etterpå, sier han.

Tror drikketørke er forklaringen

Politiet i Trøndelag har hatt tilsvarende nedgang i antall anmeldte voldtekter. Der tror de også årsaken skyldes nedstengningen av utesteder og reglene om sosiale begrensinger.

– Erfaringene våre tilsier at voldtekt ofte er festrelatert og rusrelatert. Med tanke på den her pandemien så har vi jo hatt begrensinger på det, sier Marit Johanne By, seksjonsleder for etterforskning ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

De har hentet inn tall fra hele Trøndelag, som sier nedgangen er stor.

– I koronaperioden har vi hatt ni voldtekter, i motsetning til 22 samme periode i 2019, sier By.

Klinikksjef Pepe Salvesen ved kvinneklinikken på St. Olavs hospital både håper og tror færre har fått livet ødelagt av denne typen «festvoldtekter» hittil i 2020.

– Jeg tror politiet har rett. For veldig mange av våre henvendelser skjer hvor kvinner er satt i sårbare situasjoner på grunn av alkohol, og jeg tror det er en forklaring, sier Salvesen.